Archiwum kategorii: Aktualności

30 LAT minęło…jak jeden dzień ?

W niedzielę w naszym Książnickim  kościele parafialnym obchodziliśmy 30 – lecie posługi w naszej parafii ks. proboszcza  Kanonika Wiesława Barana. Dziękczynną Mszę Świętą o godzinie 11.30 odprawił ks. Prałat Tomasz Rusiecki. Podczas tej najświętszej Eucharystii, przedstawiciele naszej parafii oraz przedstawiciele wspólnoty „Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego”. Nasze wspólne świętowanie umiliła Orkiestra Dęta, której bardzo dziękujemy.  

Dziękczynienie za Plony Ziemi.

W dzisiejszą niedzielę nasza parafia przeżywana Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory żniwne i chleb powszedni. Żniwne wieńce, to nasza ofiara dziękczynna, na którą czeka Bóg. Przyszliśmy dziękować, bo najczęściej przychodzimy prosić. Dziś stajemy przed Bogiem i mówimy: „Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz nam pobłogosławił”. Mszy świętej przewodniczył ks. Tomasz Rusiecki. Po skończonej Eucharystii, były przyśpiewki. Mimo deszczowej pogody, na twarzach tu obecnych malowało się słońce. Po skończonej części oficjalnej świetnie poszczególnych grup przeniosło się do poszczególnych wiosek. Niech Bóg błogosławi, waszej pracy. Szczęść wam Boże.

Na Pielgrzymim szlaku – Witamy w naszej wspólnocie Pielgrzymkę Tarnowską

W trudzie i zmęczeniu,  ale do celu.

Okoł 1200 pielgrzymów przybyło do nas, aby pomodlić się oraz posilić. Jak w poprzednich latach nasze Panie gospodynie stanęły na wysokości zadania.

Dziękując wszystkim za tak wspaniały czas i wspólną modlitwę żywimy  nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas na pielgrzymim szlaku jeszcze więcej, by wspólnie wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani.

Radujmy się…. Dziś odpust w naszej wspólnocie parafialnej …

Dziś Odpust w naszej Parafii…

«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. ».

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków i wykonania określonych dzieł.

Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

  •   wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  •   wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  •   przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);
  •   pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.        

Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu dni przed lub po dziele odpustowym.

Życzymy wielu łask Bożych  …

Daj Twoim wierzącym … Siedmiorakie dary – Bierzmowanie w naszej Parafii …

25 czerwca 2021 r. był dniem szczególnym, w naszej wspólnocie parafialnej.

W tym dniu odbyła się uroczysta Msza Św. wieńcząca cykl przygotowań które miały na celu doprowadzić młodzież naszej parafii do godnego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

     W przeciągu kilku ostatnich miesięcy młodzież uczęszczała na spotkaniach oraz nabożeństwach.  Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. biskup Andrzej Kaleta, młodzież naszej parafii otrzymała dary Ducha Świętego. Młodzież oraz ich rodzice uroczyście poprosili o udzielenie tak ważnego Sakramentu.

Przed przyjęciem Sakramentu młodzież przystępująca do niego wypowiedziała słowa:

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad.”

Pamiętajmy o modlitwie w intencji młodzieży, aby w tym postanowieniu wytrwała, i aby te słowa każdego dnia się urzeczywistniały, na nowo i coraz to bardziej, zarówno w tej młodzieży jak i w każdym z nas.

 

Peregrynacja obrazu Św. Józefa w naszej parafii

 

Litania do św. Józefa


Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, —
Duchu Święty, Boże, —
Święta Trójco, jedyny Boże, —
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święty Józefie, —
Przesławny Potomku Dawida, —
Światło Patriarchów, —
Oblubieńcze Bogarodzicy, —
Przeczysty Stróżu Dziewicy, —
Żywicielu Syna Bożego, —
Troskliwy Obrońco Chrystusa, —
Głowo Najświętszej Rodziny, —
Józefie najsprawiedliwszy, —
Józefie najczystszy, —
Józefie najroztropniejszy, —
Józefie najmężniejszy, —
Józefie najposłuszniejszy, —
Józefie najwierniejszy, —
Zwierciadło cierpliwości, —
Miłośniku ubóstwa, —
Wzorze pracujących, —
Ozdobo życia rodzinnego, —
Opiekunie dziewic, —
Podporo rodzin, —
Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, —
Patronie umierających, —
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa codzienna
do świętego Józefa

 

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi!

Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wielka uroczystość w naszej Parafii

Pierwsza Komunia Święta oraz Sakrament Pokuty i Pojednania to dla dziecka jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Życie wieczne w dużej mierze  zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

Dlatego piętnaścioro dzieci klas trzecich naszej wspólnoty parafialnej, zdecydowało się przyjąć Pana Jezusa w Eucharystii. Ta podniosła uroczystość odbyła się 09 maja br.

W tym dniu po raz pierwszy w pełni dzieci uczestniczyły w Eucharystii, przyjmując Pana Jezusa w białej Hostii. Uroczystą Mszę św.  koncelebrowali ks. prałat Tomasz Rusiecki oraz ks. kanonik Wiesław Baran (Proboszcz Parafii w Książnicach Wielkich) – Ksiądz prałat wygłosił homilię i udzielił dzieciom Pierwszej Komunii św. W darze dziękczynienia rodzice dzieci pierwszokomunijnych ufundowali dla naszego kościoła komplet pięknych obrusów – który będą upiększały naszą świątynie, nie tylko od święta.