INTENCJE MSZALNE-od 04 do 10 grudnia 2023r..

 

INTENCJE  MSZALNE – od    04  do 10   grudnia    2023  r.

 Poniedziałek -7.00–   + Tomasza(r.), Józefy , Eleonory i Stanislawa Pańpuchów, Mariana   Gwoździa  –    zam.Jadwiga  z  rodziną.  

 7.00-  +  Stanislawa, Stefanii, Władysława, Stanisława i Danieli  Tomczyków,Józefa  Nowaka, Jana Kułagi, Józefa, Cecylii  i Stanisława  Mzyków, Bolesława,  Jana  , Jana Stanislawy Kukulków, Genowefy i Tadeusza  Oleszków. 

16.00- +Barbary   Rawicz   –   zam. Jacqueline z rodziną.

 ===================================

Wtorek- 7.00- +  Józefa  Kubika – zam. rodz. Czerników i Zająców  z Dolan.

7.00-  +  Stanisława, Anny , Marianny  Stanislawa i Stefana  Ptaszników,      Krystyny  Płowiec.  

16.00-  + Anieli  Rozenek – zam. Stanisława  Duda z córkami i ich rodzinami.

16.00-  + Stanisława  Wasilewskiego, Stanisława, Mariana, Zofii, Weroniki     i   Jadwigi  Bogdałów oraz  z  rodz. Wasilewskich.

==================================  

  Środa – 7.00  + Anieli  Rozenek- zam.Siostry Albertynki z Rząski / k Krakowa.

7.00- + Stanislawa   Rasia –  zam. rodzina  Ciochoniów.     

Nowenna   do Matki  Bożej Nieustającej Pomocy .

16.00- + Jana  Bukowieckiego -zam. wnuk Benedykt i wnuczka Michasia .

16.00-  +Mariana Nowaka –  zam.  rodzina   Kurdzielewiczów.

==================================

 I   Czwartek- 7.00- + Heleny , Józefa  ,Jana  i Anny  Gurdów, Juliana., Jana i Stanisława  Mzyków  oraz Andrzeja   Deca.

7.00 +   Józefa   Kubika- zam. rodz. Kudłów  z  Barczowa.

16.00- +Anieli  Rozenek -zam. Krystyna  Buczek z rodziną.

16.00- + Jana  Bukowieckiego   – zam.  wnuczka Paulina  z  rodziną.

   Piątek –8.XII- UROCZYSTOŚĆ  NIEPOKALANEGO  POCZĘCIA   NMP.

7.30–  +Marianny (r.)i Jana  Maciejewskich , z r. Czajów  i Gawronów, Janiny  i  Józefa  Nowaków, Julianny Błażkiewicz- zam.  Krystyna z  rodziną. 

—————————————————————–

9.00–  +  Zofii  (2r.), Stanislawa  (11r.) i Romana   Pałków.

11.00– +  Otylii i Józefa  Nowaków, Marianny i Antoniego  Magierów,    Bronisławy i  Piotra  Plutów- zam. syn Jerzy  z rodziną.

16.00+ Stanisława , Walerii, Wincentego i Władyslawa Kwaśniewskich –   zam.   Teresa z  rodziną.       

=======================================

Sobota – 7.00-  + Leokadii  Pieniądz -zam.   córka Anna  Bukowiecka.

7.00-  + Stanislawa   Rasia-     zam.     brat Jan   z  rodziną.

—————————————————————————–

16.00- Dziękczynno-błagalna  przez  orędownictwo  Matki  Bożej

 w int. Zosi  Rozenek „na roczek „  –  zam. dziadkowie i  rodzice.

16.00- + Boleslawa (33r.), Janiny , Witolda i Mariana  Plutów- zam. Krystyna.

  ========================================

    Druga   Niedziela   Adwentu –      10   grudnia     2023 r. .

 7.30- +  Janiny i Mieczysława  Zabijaków  oraz Harasińskich –

                  –  zam.  Lucyna  Suchenko z  rodziną.

——————————————————————————–

  9.00  + Cecylii Gwóźdź    (1r.)-zam. dzieci   z  rodzinami.

——————————————————————————-

11.00- +Józefa (r.)Michaliny , Józefa i Stanisławy  Kubeczko-zam. córki.

16.00 + Bogdana  (r.),Danuty , Mieczysława i Anny Gwoździów, Stefanii i    Bolesława Nowaków, Józefa i Janiny Przybycień -zam. Anna z  rodziną. 

============================================

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU    –   03 grudnia  2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „ Uczestniczę  we  wspólnocie  Kościoła”.

Dzisiaj I Niedziela miesiąca grudnia – Adoracyjna.

Proszę dokonać  zmian  tajemnic  różańcowych i mdlić za osoby niepełnosprawne na    całym   świecie ,w int. Ojca św. Franciszka i o pokój  na   świecie . 

 1. W Adwencie pragniemy naśladować  Matkę  Bożą , aby  jak  najlepiej przygotować     się na  spotkanie  z Jezusem Chrystusem naszym Zbawicielem.
 2. Zachęcamy do przybywania na Msze  św.  w Adwencie o 7.00 albo o 16.00.
 3. Msze św. –„Roraty „ z udziałem dzieci szczególnie przed i po I Komunii św.oraz       młodzieży i dorosłych   będą  o godz.16.00. Zapraszamy   wszystkie dzieci z lampionami

Dzieci będą  losować Figurkę Matki  Bożej i Dzieciątka  Jezus  dla ich nawiedzenia w rodzinach  i dla  wspólnej  modlitwy o Boże łaski i opiekę  Matki  Bożej.

 1. W środę o godz. 12.00  będzie pogrzeb  + Mariana Króla z Książnic  Wielkich.
 2.   W  I czwartek będziemy  się modlić o nowe powołania do  Służby  Bożej.
 3. W piątek 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  przybądźmy         na   Msze św. jako Dzieci  kochające Boga i Matke  Najświetszą.

Msze sw. będą :7.30; 9.00; 11.00 i 16.00-

  Na   Mszę św. o godz.16.00-zapraszamy dzieci  przygotowujące  się do I Komunii św. z  Rodzicami , gdyż będzie  poświęcenie  Medalików  dla tych dzieci .

 1. Dzisiaj na sumie pobłogosławimy Opłatki na stół wigilijny ,które wszystkie  rodziny             i wszyscy  parafianie  będą  mogli otrzymać  od  naszych  Sióstr  Betanek  w  ich      Domu  składając Dar Serca -ofiarę  jako wynagrodzenie  za  ich ofiarną posługę      przez  cały   rok w  naszym kościele i w całej wspólnocie  parafialnej.
 1. Módlmy się o owocne przeżycie naszych   3-dniowych  Rekolekcji Adwentowych,    które poprowadzi O. Władysław Redemptorysta od przyszłej niedzieli do wtorku  , czyli       od 10 do 12 grudnia. Spowiedź rekolekcyjna będzie  we  wtorek -12 grudnia.
 2. W przyszłą niedzielę będziemy się  modlić i ofiarami złożonymi  na tacę  pomagać     chrześcijanom  na Wschodzie , gdzie ofiarnie służą polscy misjonarze  i misjonarki .
 1. 11. Otrzymaliśmy z „Caritas”w Kielcach  300  „ świec wigilijnych” ,które     zapalimy  na naszych stołach w  Wigilię –„Wigilijne Dzieło  Pomocy  Dzieciom”.

   Skladając ofiarę  z  serca ok. 10 zł. pomożemy rodzinom i   dzieciom biednym ,  oraz      chorym  i  cierpiącym  w  naszej Ojczyźnie.  

 1. Rodzice ciężko chorego Filipka składają serdeczne „Bóg zapłać !”wszystkim ,którzy w w ostatnią niedzielę -26 .XI – złożyli  ofiarę jako Dar  Serca na czekajacą go operację w USA. Po  dodaniu jeszcze ofiar z tacy złożyliśmy  razem 11 tysięcy 200 zł.      Okazaliście Kochani jak zawsze , że macie wrażliwe serca i ofiarne , hojne dłonie .
 2. Pan Krystian Hytroś- Starosta Powiatu Proszowickiego zaprasza dzisiaj na Koncert     Wokalny ,który odbędzie  się dzisiaj -o godz. 18.00 w kościele w  Koszycach.
 3. Wszystkim solenizantom i Jubilatom życzymy :dużo  zdrowia, łask Bożych  i  opieki  Matki  Najświetszej.

 15.. Polecam :” Niedzielę” i „Dobre Nowiny „ gratis  -dla naszych  rodzin .                ADORACJA    EUCHARYSTYCZNA .

  ========================================

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆJEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA--26. 11. 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dzisiaj przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata wprowadzona      do  kalendarza  liturgicznego przez  Papieża Piusa XI  W 1925 r. na  zakończenie  Roku   Jubileuszowego.

Pragniemy codziennie budować Królestwo  Jezusa Chrystusa :królestwo  prawdy i życia, łaski i  świętości ,sprawiedliwości ,miłości  i  pokoju .

Dzisiaj podczas  Mszy św. w czasie adoracji odnawiamy Akt  przyjęcia  Jezusa   Chrystusa jako  naszego Króla i Pana naszych  serc i  naszych   rodzin. (w 2016r.)

Możemy  przystępując do  Komunii św.i modląc się w  czasie  adoracji wg.intencji Papieża  Franciszka  uzyskać dar   odpustu  zupełnego dla kogoś  z  naszych  zmarłych ,  albo dla samego siebie.

    Dzisiejsza  uroczystość jest też  świętem patronalnym  Akcji  Katolickiej  oraz       Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 2. Dzisiaj modlimy się za Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej  w Uroczystość  Jezusa  Chrystusa Króla  Wszechświata  ,który  jest głównym Patronem  Zgromadzenia.

Módlmy się szczególnie  za  nasze Siostry  Betanki : S. Przełożoną -S. Gabrielę ,    S. Lucjanę- organistkę i S. Agnieszkę – zakrystiankę. Prosimy o :zdrowie, Dary  Ducha Św. , o  Boże  błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki  Bożej w  tej  codziennej ,    radosnej  posłudze w  naszym  kościele i w  całej  naszej  rodzinie  parafialnej.

    Niech częsta  nasza   modlitwa i  życzliwość będą  wyrazem naszej   wdzięczności            dla Sióstr za ofiarną  posługę w naszym kościele , a także za odwiedzanie i troskę  o naszych  starszych , chorych i samotnych   parafian oraz o rodziny z  małymi  dziećmi.

 1. . W środę 29 listopada o godz.18.00 w Bazylice w Kielcach będzie odprawiona Msza św.    w intencji  naszego Ks. Bpa Ord. Jana  Piotrowskiego w 9 rocznicę  Jego Ingresu do   Katedry  Kieleckiej.   

  My będziemy  się modlić w środę w  int. naszego   Ks. Bpa Jana   Piotrowskiego w środę – w czasie Mszy  sw. o godz. 7.00 i w czasie Nowenny do  Matki  Bożej  Nieustającej Pomocy .

   4..W I czwartek będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie , zakonne i  misyjne.

 1. W I piątek od  codz.  9.00 odwiedzę naszych chorych  z Komunią  św.

W I piątek spowiedź od   15.30; o 16.00 Msza św.   i nabożeństwo   do Najświetszego Serca  Jezusowego w czasie ,którego  modlimy się szczególnie za naszych misjonarzy i misjonarki z naszej  Kieleckiej Diecezji i z naszej  Parafii:  S. Judytę  Bozek                                i Ks. Stanisława  Ciochonia. 

   Starosta Powiatu Proszowickiego Krystian Hytroś prosi o przekazanie zaproszenia  na  Koncert Muzyki  Wokalnej ,który odbędzie  się   3 grudnia –  w niedzielę o godz. 18.00   w  kościele św. Marii Magdaleny w Koszycach .

8.Ponawiam prośbę Rodziców 4-letniego Filipka ciężko chorego z wrodzona wadą  serca Filipek  jest wnuczkiem naszej parafianki Danuty Banach z Zysławic.

 Rodzice i rodzina  prosza , abyście  ofiarami płynącymi z dobroci Waszych serc  żłożonymi  dzisiaj do skarbonek po każdej Mszy św. przed kościołem wsparli Fundusz na  operację w USA dla uratowania jego życia. Również  z  ofiar  na tacę  powiększymy  tę pomoc  dla Rodziców  Filipka.  /Wszystkim „ Bóg zapłać!”

 /ADORACJA/

==================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZYDZIESTA   DRUGA  NIEDZIELA-      12 listopada 2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś trzydziesta druga niedziela  zwykła w ciągu roku liturgicznego.

 W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym  pod  hasłem  „To jest zawsze  nasz dom „. Są ulotki do zabrania.

 Naszą modlitwą  i  ofiarami  na  tacę  złożonymi  z  serca  wspieramy dzisiaj chrześcijan na  Bliskim Wschodzie , gdzie toczą  się te straszne wojny  i  gdzie   służą ofiarnie    polscy misjonarze ,  misjonarki i wolontariusze.

 Niech Miłosierny Bóg  Wam  wszystkim  błogosławi za modlitwy i ofiary złożone   z  serca

dzisiaj  dla  cierpiących chrześcijan tam na  Bliskim Wschodzie.

 Z powodu wiary  chrześcijanie  w 151  krajach  na całym  świecie cierpią prześladowanie, a niejednokrotnie także oddają życie . W 2022 r. na świecie  zostało  zamordowanych             ok. 5600 chrześcijan   za  wiarę w  Jezusa  Chrystusa.

 Niech nasza modlitwa wyprasza  wolność  dla  chrześcijan  w wyznawaniu wiary i wypełnianiu codziennych obowiązków. 

== W poniedziałek wspomnienie 5 pierwszych polskich męczenników.

 1. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich,których  ogarniamy  naszą  gorącą  modlitwą.

Okazujmy   serdeczną  pomoc bliźnim w  naszej rodzinie  parafialnej , a Pan Bóg Miłosierny nam będzie błogosławił w naszym życiu.   .

 W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz.7.00.

4.W  sobotę w  czasie Mszy św. o godz. 7.00   będziemy  się modlić  w int.  naszej  Siostry     Agnieszki -zakrystianki ,która z wielka  gorliwością troszczy się zawsze o piękno   i  dekoracje naszego kościoła przez cały  rok liturgiczny. Już  dzisiaj  składam Siostrze        Agnieszce   serdeczne życzenia…… 

 Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy dużo zdrowia , łask Bożych  i   opieki  Matki  Najświętszej  w dalszym  życiu.

Pewna rodzina z Krakowa z wielkim  bólem w  sercach  zgłosiła  mi wczoraj , że      ktoś – człowiek bez  serca –  ukradł  z wazonu  z grobowca      piękne róże , które były ofiarowane tym zmarłym  z  rodziny. Prawdą jest , że nikt    się nie  wzbogaci  na cudzej  krzywdzie, a przed Bogiem za wszystko każdy  odpowie.

 7.Polecam dzisiejszą „Niedzielę”, nowy nr.”Misje dzisiaj „ wartościowy Kalendarz rolniczy w wersji   książkowej  „ i  nowy  nr „Dobrych  Nowin „bezpłatnie dla naszych

    Rodzin.   Zabierzmy   sobie „Dobre  Nowiny „ ze   stolika  z przedsionka   kościoła.

8..  W tym  tygodniu patronują  nam :

-w piątek — 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231).

– w sobotę , 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, patronka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.Wielokrotnie byliśmy  w kościele w  Zabawie, gdzie są  jej Relikwie w trumience  pod ołtarzem.

========================================

 

 

 

 

 

 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA   WŁASNEGO  KOŚCIOŁA – 29 października 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś w 30 niedzielę roku kościelnego obchodzimy Rocznicę Poświecenia naszego Kościoła, w którym uczestniczymy we Mszy św., w nabożeństwach i przyjmujemy  Sakramenty  św, aby osiągnąć wieczne  szczęście z Bogiem w niebie.

Módlmy się dzieci, młodzież  i dorosłych z naszej  Parafii, aby  po pandemii  powrócili  do dawnej  gorliwości i uczestniczyli w niedziele w kościele  we  Mszy św.i przystępowali  do spowiedzi i Komunii sw. z miłości do Pana Jezusa.Pamietaj ! Masz tylko jedno życie i  duszę  nieśmiertelną , dzięki której czeka Cię wieczne  szczęście z Miłosiernym  Panem.

.W poniedziałek  o godz. 13. 00-  będzie   pogrzeb +Ryszarda  Głuszka -l. 63 –  z Jaksic..

 W środę – 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych.

To radosny dzień, w którym Kościół upamiętnia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. Oni osiągnęli już wieczną chwałę, a dziś są naszymi orędownikami przed Bogiem.  Starajmy  się w uroczystość Wszystkich Świetych uczestniczyć  we Mszy sw. w  kościele , albo na cmentarzu  w pobliżu kaplicy.  

Msze  św. będą sprawowane we  wtorek w naszym kościele o 7.30   i 9.00.

O godz. 11.00 wyruszy  Procesja  z kościoła na  cmentarz z  5  stacjami modlitwy za  zmarłych . Ok. 11.30  – Msza św. na  cmentarzu w int. wszystkich  naszych  zmarłych.   

    Możemy  nadal  zgłaszać naszych Zmarłych w  Wypominkach rocznych  i jednorazowych  nawet  bez ofiar ,abyśmy  się  razem  wszyscy modlili o  wieczne  dla  nich zbawienie.

 3.W I  czwartek – 2 XI- – Dzień  Zaduszny -wspomnienie  wszystkich wiernych zmarłych.

Msze św. w  Dzień  Zaduszny  poprzedzone  Wypominkami i modlitwą  za    naszych  zmarłych   będą o godz.9.00,,  11.00 i o 16,00  z  Różańcem   za  naszych wszystkich         zmarłych .   

 1. Od 1 do 8 listopada włącznie będziemy mogli codziennie zyskać  odpust  zupełny          za  przyjęcie  Komunii sw. ,nawiedzenie cmentarza i odmówienie  modlitwy   za  zmarłą osobę  wg intencji  Ojca św. Franciszka i wykluczyć przywiązanie  do  jakiegokolwiek  grzechu . Korzystajmy z Sakramentu Pokuty,aby z czystym  sercem  przystepować   do  Komunii sw. i ofiarować odpust zupełny  ,czyli  dopomóc  duszom w  czyśćcu  cierpiącym  do przejścia do Domu naszego  Ojca   niebieskiego. Pomyśl o swoich  Rodzicach …..   
 2. Trzeciego listopada przypada I piątek  miesiąca,.  Od godz. 9.00 odwiedzę   chorych  z Komunią św., aby przyjęli Pana Jezusa i otrzymali  łaski w chorobie i starości.

Od 15.30   spowiedź   dla   wszystkich , a o 16.00  Msza sw.  i    nabożeństwo do  Najświetszego Serca  Pana Jezusa.

Będziemy   się modlic za   misjonarzy i misjonarki  z  naszej  Kieleckiej  Diecezji  i z  naszej Parafii.- również za S. Judytę   Bożek  i Ks.  Stanisława  Ciochonia  z Zysławic.

 6.W I sobotę zapraszamy na  Mszę św. godz. 7.00-  i  Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny -wynagradzające  za grzechy ciężkie  wszystkich ludzi.  

 1. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz Bożych łask i opieki Matki  Bożej .

8..W sobotę ,  4 listopada – Świętego Karola  (1538-1584), biskupa Mediolanu.

 1. Polecam dzisiejszą „Niedzielę” oraz „Misje  dzisiaj” i  Album o Matce  Bożej. . 

 ======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DWUDZIESTA DZIEWIATA NIEDZIELA    – 22    października    2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1.We wspólnocie całego  Kościoła obchodzona jest jako Niedziela Misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Naszą modlitwą wspieramy dziś wszystkich  polskich  misjonarzy  i  misjonarki :  duchownych i świeckich w  liczbie  ok.   1800  posługujących ofiarnie  w  99 krajach  świata.

  Światowy Dzień i Tydzień  Misyjny to także okazja do modlitwy o nowe powołania misyjne, aby nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny. Dziś także wspieramy Papieskie Dzieła Misyjne naszymi ofiarami składanymi  na tacę . Za każdy gest dobroci wobec misjonarzy   z    Polski   składamy   Wam  wszystkim – serdeczne Bóg zapłać!

Możemy nabyć sobie Kalendarze  (cena 5 zł.) ze zdjęciami polskich misjonarzy  również  z naszej  Diecezji ,  którzy posługują  na Jamajce ok. 25 lat.

 1. 2. Dzisiaj obchodzimy 45 rocznicę Inauguracji Pontyfikatu św. Jana Pawła II ,który      jako Zastępca Jezusa Chrystusa  na ziemi przez ponad  26 lat ofiarnie służył Kościołowi ,Polsce i  całemu  światu. Dziękujemy  Bogu za to,że św. Jan Pawel II przyczynił  się do     wolności religijnej  w wielu krajach   świata.

W czwartek  w czasie Mszy sw. o godz.7.00 będziemy  się  modlic w int. S. Lucjany  naszej        organistki w dniu   jej  Imienin  o zdrowie, Boże   blogoslawieństwo i opiekę Matki   Bozej

w tej codziennej posłudze na  chwałę Bożą przez grę na organach i śpiew.

 W sobotę, 28 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 1. Przybywajmy jeszcze liczniej na godz.17.00 -na Mszę św. i Nabożeństwa Różańcowe codziennie , aby  modlić  się za  nasze rodziny, za Kościół Chrystusowy , za naszą Ojczyznę – Polskę i o pokój w Ukrainie , w Izraelu i Palestynie.

Kto  nie  może przybyć do  kościoła    niech  modli się  na Różańcu w domu dzięki transmisjom w radiu „Maryja’ i  TV „ Trwam”- szczególnie  przed  „  Apelem   Jasnogórskim”  o 21.00.

 1. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy dużo zdrowia, Bozego błogosławieństwa i opieki Matki  Bożej w   całym  życiu.

 Przez 4 dni pracowaliśmy na  cmentarzu kosząc i  porządkując to miejsce święte  przed  uroczystością   Wszystkich  Świetych.     Dziękuję  bardzo serdecznie  za prace na  cmentarzu  ;   Zdzisławowi  Gucy, Danielowi Majcherczykowi  i Sławkowi Gwóźdź.

Porzadkujmy  groby  naszych  zmarłych  na cmentarzu jako wyraz   naszej   pamięci   i wdzięczności wobec nich. Tylko szkło, plastik i znicze  wrzucamy do tych dużych kontenerów   metalowych , a inne śmieci do tych 3  betonowych śmietników.

 1. Po zmianie  czasu  na zimowy  za tydzień – w  przyszłą  niedzielę – 29. X-  Msze św. do  południa  będą o tych  samych  godzinach , natomiast  Msza sw. popołudniowa będzie   o godz. 16.00 i   Nabożeństwo  Różańcowe. .
 1. 7. Możemy zgłaszać na roczne Wypominki i jednorazowe na Dzień  Zaduszny  wymieniając wszystkich zmarłych z  naszych rodzin, abyśmy  razem modlili się o ich  wieczne szczęście z Bogiem   w niebie . Nie zapominajmy w  modlitwie  o tych ,których  kochaliśmy za  życia ofiarowując za nich także przyjętą Komunię św.
 1. Polecam dzisiejszą „Niedzielę’ , bezpłatnie „Dobre  Nowiny i piękny album o objawieniach  Matki  Bożej  w świecie i w Polsce w Gietrzwałdzie w czasie  zaborów. .

 ====================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA W CIĄGU ROKU -15 października 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. . Dziś przypada 23 Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy   wszystkim  Wam   za   wszelkie ofiary  złożone z  dobroci serca.

Z naszej  Parafii jest kilka uczennic i uczniów pilnych i pracowitych ,którzy będą mogli  te  stypendia otrzymać, jeśli będą mieli wysoką  średnią z wszystkich  przedmiotów.

3.Jutro sw. Jadwigi Ślaskiej.

 We wtorek w święto Świętego Łukasza Ewangelisty będziemy się modlić za wszystkich pracowników  służby  zdrowia ,aby  z  wielkim poświęceniem służyli wszystkim  chorym  i cierpiącym , a przez to okazywali miłość  Jezusowi  Chrystusowi

 1. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej.

 Nabożeństwa różańcowe  są   codziennie  w niedziele i w  tygodniu  w  naszym  kościele   po   Mszy św. sprawowanej  o godz.  17.00-,  na które   zapraszamy  dzieci przygotowujące  się  do I Komunii św. razem  z   rodzicami, oraz   wszystkie   dzieci ,  młodzież  i  dorosłych kochających  Pana Jezusa  i   Matkę  Bożą.  Kto  nie  może przybyć do  kościoła    niech  modli się  na Różańcu w domu dzięki transmisjom w radiu „Maryja’ i  TV „ Trwam”- szczególnie  przed  „  Apelem   Jasnogórskim”o 21.00.

 6 Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy dużo   zdrowia, Bozego  błogosławieństwa i opieki Matki  Bozej w   całym  życiu.

W przyszłą niedzielę 22 października rozpoczniemy „Tydzień  Misyjny.”Ofiary w  przyszłą niedzielę zbierane w kościołach na całym świecie i  także w naszym      kościele będą przeznaczone na dzieła  prowadzone na misjach przez  misjonarzy      i   misjonarki również z Polski w 97 krajach świata.

 

 1. Modlimy się za +Łukasza Bodziocha,którego piogrzeb był  w środę   i za naszych  ukochanych zmarłych.

7.Możemy zgłaszać już Wypominki roczne i jednorazowe (kartki w przedsionku).

 1. Polecam dzisiejszą „Niedzielę’ wraz z tygodnikiem „ Bliżej życia   z  wiarą”,  bezpłatnie „Dobre Nowiny „- o Błogosławionej Rodzinie Ulmów    oraz piękny          Album     o objawieniach Matki Bożej w różnych krajach  w świecie i w Gietrzwałdzie  w  Polsce.

 Jutro  przypada 45  rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Matki  Bożej i   św. Jana Pawła II   modlimy  się   dzisiaj  z całego serca  do Milosiernego  Pana  o  opiekę   nad   naszą Ojczyzną, której  imię  POLSKA .

Kierujac się rozumem, sumieniem i milościa  do naszej Ojczyzny  bierzemy udział dzisiaj      w wyborach do Sejmu i  Senatu.

 Po każdej  Mszy sw. ucałujemy dzisiaj   z wiarą i modlitwą  w  sercu   Relikwie –  czyli kroplę Krwi św. Jana Pawła II,  który  przez ponad  26 lat służył z wielką miłością Kościołowi i wszystkim narodom . Możemy uzyskać odpust – czyli  darowanie kary  doczesnej .

 ==========================================

 

 

===============================================

DWUDZIESTA   SIÓDMA   NIEDZIELA-    8    października 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Modlimy się o pokój w Ukrainie, w Izraelu i na całym świecie .

Jutro wspomnienie  Bł. Wincentego Kadłubka -Patrona naszej Diecezji.

 1. W piątek o 17 .00 Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie

  W  piątek  Bł. Honorata  Koźmińskiego -kapłana , Karmelity -założyciela      wielu wspólnot zakonnych w czasie zaborów.

 1. W sobotę, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud ich pracy i wysiłek włożony w wychowanie młodego pokolenia. W sobotę czasie Mszy Świętej o godz. 17.00-oraz nabożeństwa różańcowego będziemy modlić się za zmarłych i za wszystkich żyjących nauczycieli, wychowawców,   księży , katechetów oraz pracowników oświaty.

.Trwa miesiąc modlitwy różańcowej.

 Nabożeństwa różańcowe  są   codziennie  w niedziele i w  tygodniu  w  naszym  kościele   po   Mszy św. sprawowanej  o godz.  17.00-.

Bardzo serdecznie   zapraszamy  na Mszę św. i  dzieci przygotowujące  się  do I Komunii św. razem  z   rodzicami, oraz   wszystkie   dzieci ,  młodzież  i  dorosłych kochających  Pana Jezusa  i   Matkę  Bożą.  Kto  nie  może przybyć do  kościoła    niech  modli się  na Różańcu w domu dzięki transmisjom w radiu „Maryja’ i   TV „ Trwam”- szczególnie  przed  „  Apelem   Jasnogórskim”o 21.00.

 Będziemy się modlić przez ten cały tydzień w intencji Polaków, abyśmy  biorąc licznie udział w wyborach zgodnie z sumieniem  obronili  naszą wiarę, niepodległośc naszej Ojczyzny i zapewnili szczęśliwe życie w rodzinach naszym dzieciom .Patrząc na Krzyż Chrystusa i Matkę Bożą brońmy naszą Ojczyznę-Polskę przed złem i wrogami ,jak to czynili nasi ojcowie przez wieki .

 5.W najbliższą niedzielę, 15 października,w przeddzień 45  rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową  będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji pilnych, pracowitych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.(z  naszej Parafii).

 1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy +Genowefę Dudę i +Zenona Ziętarę.

W piątek zmarł w  szpitalu + Łukasz  Bodzioch z Biskupic . Termin pogrzebu   nie jest   jeszcze  ustalony.  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…….

 1. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy : dużo zdrowia, Bożych łask i opieki  Matki  Bożej w  całym  życiu.
 2.   7.Możemy zgłaszać już wypominki roczne i jednorazowe(kartki w przedsionku)                              

8.. Polecam „Niedzielę”, „Dobre      Nowiny „-  bezpłatnie  dla naszych  rodzin –   i piękny Album  o wielu objawieniach  Matki  Bożej w świecie.(14 zł.) .  

========================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA  SZÓSTA  NIEDZIELA w. c.roku –     01   października   2023r .

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE.

1.Dzisiaj   niedziela   adoracyjna.

 1. Dzisiaj na każdej  Mszy św.łączymy   się  w  modlitwie  z  pielgrzymami  z całej   Polski  na   Jasnej  Górze,   gdzie również włącza  się w  modlitwę grupa ok.90 osób    z  naszej  Parafii z  Ks.  Proboszczem  za Kościół św., za naszą umiłowaną Ojczyznę        Polskę, o dar pokoju  dla świata i  za  całą naszą parafię.
 2.  
 3. Nabożeństwa różańcowe będą w niedziele i codziennie w tygodniu w naszym  kościele     po Mszy św. sprawowanej o godz.17.00., na  które  zapraszamy dzieci  przygotowujące  się           do I Komunii św. razem  z  Rodzicami.    Zapraszmy  wszystkie dzieci , młodzież i dorosłych kochających  Pana  Jezusa i Matkę Najświetszą,która  w swoich objawieniach zawsze       prosiła  i dzisiaj  także nas prosi jako swoje Dzieci :”Odmawiajcie  Różaniec”.

 Jutro na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy wszystkie  dzieci z klas III  z  naszej  Parafii wraz z  Rodzicami , gdyż będzie poświęcenie różańców dla tych  dzieci i omówienie   spraw   związanych  z przygotowaniem  dzieci do  I Komunii  św.

 1. Módlmy się w Kołach  Żywego  Różańca i w naszych  Rodzinach  dzięki radiu  „Maryja „   i TV ‘  Trwam” przed  Apelem Jasnogórskim o nastanie pokoju w Ukrainie i na świecie,  za               naszą Ojczyznę , za Synod Biskupów i w intencjach polecanych przez Ojca św. Franciszka.     
 2.   6.Dzisiaj  po każdej  Mszy św. będzie udzielone małym i wszystkim  dzieciom indywidualne         błogosławieństwo  przed Ołtarzem  oraz przekazanie im obrazków  z Aniolem Sróżem i     cukierków.                             

7 . Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy  ,zdrowia, Bożych i opieki  Matki   Bożej.          W poniedziałek wspomnienie św. Aniołów  Stróżów.

 1. W środę św. Franciszka z Asyżu. Będziemy się szczególnie modlić w int. Ojca św. Franciszka w   dniu   Jego  imienin.

W I  czwartek wspomnienie św. S. Faustyny -Apostołki  Bożego  Miłosierdzia .  Będziemy się      modlić o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

 1. W I piątek spowiedź od 16.30 ; o 17.00 Msza św. i nabożeństwo .Zapraszamy wszystkie dzieci po I Komunii    św. , aby odprawiały sobie 9 pierwszych piątków   miesiąca .               W  I piątek modlimy się w int. misjonarzy i misjonarek z  naszej Kieleckiej Diecezji  i z naszej  Parafii – S. Judytę Bożek w  Zambii   i Ks. Stanislawa Ciochonia w Kolumbii.  

  W I piątek od  godz. 9.00   Ks. Proboszcz odwiedzi  chorych , aby  przyjęli  Sakramenty chorych  i Komunię   św.

10. ==W sobotę  wspomnienie  NMP  Różańcowej.

 W sobotę 7.10- XV  Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca  do Archiopactwa          Ojców  Cystersów   w Jędrzejowie.

 Polecamy „Niedzielę „ , bezpłatnie    „Dobre Nowiny „ dla  każdej   rodziny oraz  cenny  kwartalnik   patriotyczny   – „Kościół -Dziedzictwo -Ojczyzna „-100 stron- cena 15zl.       

======================================= 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA PIATA  NIEDZIELA   ROKU   –    24 września 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiaj obchodzony jest 108 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

 Modlimy  za wszystkich cierpiących na skutek wojen i prześladowań ,aby mogli  żyć   w  ludzkich warunkach w  swoich  rodzinnych krajach  wspierani przez wszystkie    kraje  świata  należące do  ONZ .

 1. Łączymy się dzisiaj w modlitwie z rodzinami ,które przybyły na Jasną Górę  w 29 Pielgrzymce Rodzin i Małżeństw, aby  oddać się pod  opiekę Pani Jasnogórskiej. 

 3.Będziemy się modlic  przez najbliższe tygodnie o  dary Ducha św. dla wszystkich ,którzy będą uczestniczyć w październiku w kolejnych Sesjach XVI   Zwyczajnego   Zgromadzenia  Ogólnego Synodu Biskupów  w Rzymie  w sprawach Kościoła Chrystusowego.

 .4.. We  wtorek –  Rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Kielcach -obchodzona jako święto  w  całej   naszej  Diecezji.

W  środę  – wspomnienie Świętego Wincentego a Paulo (1581-1660), prezbitera, założyciel Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (szarytek), patrona dzieł miłosierdzia;

5.. W czwartek -wspomnienie św. Wacława męczennika.

6… W  piątek , 29 września, przypada święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wyprasza nam Bożą opiekę. W  czasie Mszy św. o godz.7.00- i w  naszych  rodzinach  będziemy się  modlić w int.naszej  Siostry Przełożonej -S. Gabrieli –  w  dniu jej  Imienin.

 7.. W sobotę  , 30 września, – wspomnienie  Św. Hieronima, który  przetłumaczył  Biblię z języka greckiego na język łaciński (tzw. „Wulgata”).

W poniedziałek pożegnaliśmy +Emilię  Badoń z Jankowic. Prosimy dla niej i dla naszych ukochanych zmarłych o wieczne szczęście z Bogiem.

 1. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy: dużo zdrowia,  Bożego błogosławieństwa oraz nieustannej  opieki  Matki Bożej w  całym  życiu. 

 9. Zachęcam kochających Matke Bożą,  modlących się  na  Rożańcu  do udziału w tradycyjnej naszej Pielgrzymce  autokarowej do Częstochowy .Jest  jeszcze sporo miejsc w  II autokarze. Zapisy  dzisiaj po każdej Mszy św. W poprzednich latach były 2 autokary.

Zachęcam Rodziców ,aby pojechali z nami w niedzielę  do Częstochowy ze swoimi dziećmi ,które z powodu choroby , czy innych przeszkód  nie były z nami na Jasnej Górze 16.IX.

Wyjazd będzie w przyszłą  niedzielę –  1 października o godz. 6.30.- pod kościołem. –

 Będzie można   też  wsiadać po drodze  do autobusa,który będzie jechał z  Łapszowa.

Pragniemy oddać nasze Rodziny, całą Parafię  i nasza  Ojczyznę pod  opiekę Miłosiernemu  Bogu przez orędownictwo  naszej   Pani Jasnogórskiej  i Królowej Polski.

W przyszłą  niedzielę – po każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo  małych  i wszystkich  obecnych w  kościele dzieci z racji wspomnienia Świętych  Aniołów Stróżów.

 Polecam „Niedzielę” i „Bliżej życia z wiarą”-razem złączone- cena 10 zł.

  11.Katechezy  dla  narzeczonych  przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa będą   prowadzone od 1 .X  po Mszy św. sprawowanej o godz.16.00-    Zgłoszenia kierować w tym     tygodniu telefonicznie do Karoliny i Leszka Pawełków – ich tel.668-412 -018; 696-212-750

 ================================

 

 

 

 

===========================================

DWUDZIESTA  CZWARTA  NIEDZIELA –  17 września 2023r.

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Dziś w 84 rocznicę napaści    wojsk  sowieckich  na Polskę –17 września 1939 r.  modlimy się Polaków , którzy zginęli w II wojnie  światowej.  

 Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie.

 Dziękujemy za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny w  naszej Ojczyźnie i na całym świecie .

 Jutro, 18 września, przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, głównego patrona Polski. Zapraszamy na Mszę św o godz  18.00  .nasze dzieci i młodzieżi.

 4.Jutro w poniedziałek- 18 września   o godz.15.00- Pogrzeb +Emilii  Badoń  z  Jankowic

5.We wtorek  zapraszamy na Mszę  św. o godz.10.00  dla osób  niepełnosprawnych i ich  opiekunów  pod  przewodnictwem   naszego Ks. Prałata  Tomasza  Rusieckiego i na  rodzinne spotkanie w Remizie, które przygotowują nasze wspaniałe     parafianki   z Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego i z KGW  w Ksiąznicach  Wielkich

W środę   po  Mszy św . o  godz. 7.00.-  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 6.. W  czwartek , 21 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

 W sobotę , 23 września, będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio. To jeden z największych świętych XX wieku, który był szczególnym narzędziem działania Boga w świecie.

 Zapisy na Pielgrzymkę do Częstochowy w pierwszą niedzielę października  już      dzisiaj po każdej Mszy  św.

 Pragniemy oddać nasze Rodziny  pod opiekę miłosiernemu  Bogu przez orędownictwo  Matki Bożej  Różańcowej   – Pani Jasnogórskiej. .  

9.. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską,  umacnia w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.  

 10.Polecam „Niedzielę „i „Bliżej  życia   z wiarą”-razem złączone –   cena  10 zł.   oraz  kwartalnik    Magazyn „Kościól-   Dziedzictwo -Ojczyzna”    wydany przez  Wydawnictwo „Niedziela”-liczący -100 stron na kredowym   papierze zawierający bardzo wartościowe  roważania  religijno-patriotyczne -cena 15 zł.

 ===================================

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA   TRZECIA  NIEDZIELA   ROKU    –  10 września 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. 1. Dziś dwudziesta trzecia niedziela zwykła w ciągu roku- 

Dzisiaj w czasie uroczystej  Mszy św. o godz.10.00-sprawowanej w Markowej k/Rzeszowa  będzie  beatyfikacja  polskiej Rodziny Ulmów zamordowanej przez hitlerowców w 1944r. za ukrywanie przez 16  miesięcy  8 Żydów.  Józef i Wiktoria Ulmowie i ich 7 dzieci zostaną           dołączeni do grona polskich błogosławionych , których miłosierdzie im męstwo   poznaje   i podziwia cały świat.

 Jest  wyświetlany  w kinach Film o ich miłosierdziu wobec Żydów.

( spodziewano się ok. 32 tys.pielgrzymów dzisiaj  w Markowej na tej   beatyfikacji ).

 1. 2. W środę – 13 września-zapraszamy na godz.18.00- na Mszę św. i Nabożeństwo Fatimskie.   Przybądźmy z  miłości do Miłosiernego Pana i do  Matki Najświętszej. 

Będziemy się modlić  w naszych intencjach , o  dar pokoju  w Ukrainie  i na  świecie ,         za ofiary trzęsienia  ziemi i kataklizmów  oraz o wieczne szczęście w  niebie dla   Ks.  Bpa  Kazimierza Ryczana w 6 r. jego  śmierci.

3. W czwartek , 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zostało ono ustanowione na pamiątkę poświęcenia wybudowanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzyża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża Chrystusa. To święto przypomina nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Dlatego dla nas, chrześcijan, krzyż pozostaje szczególnym znakiem. Msze Święte w naszej świątyni tego dnia o godz.7.00 i po południu o 18. 00. !-proszę zapamiętać.

 W piątek , 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

 1.  
 2. 5. W najbliższą sobotę-16 września -o godz.7.00- nasza Pielgrzymka: Dzieci I-Komunijnych wraz z Rodzicami  autokarem   do  Częstochowy. Zapisy wszystkie                   dzisiaj po każdej   Mszy  św. w zakrystii. Dzieci zabierają swoje stroje I-komunijne. 

 W przyszłą niedziele będą zapisy na Pielgrzymkę na Jasną Górę  , która będzie zgodnie     z   tradycją w I niedzielę    października (1 X) -Ogólnopolska  Pielgrzymka Różańcowa.

 Ks. Rektor naszego WSD w Kielcach sklada w  swoim piśmie  „Bóg zapłać! „  Wam  wszystkim za modlitwy i ofiary złożone  w wysokości 3tys. czterysta zł.  dla naszego WSD.

 Niech Miłosierny Pan błogosławi Wam wszystkim ukochani za ofiary złożone dzisiaj  na tacę jako Dar Serca dla cierpiących na skutek  strasznej powodzi w  Słowenii..

 Wszystkim jubilatom i solenizantom nowego tygodnia składamy serdeczne  życzenia.

 1. Zakupiłem dla  dzieci   100  książeczek  i obrazki na wszystkie  niedziele  roku szkolnego do wklejania w  tych  Książeczkach.

Rozdajemy obrazki  wszystkim  dzieciom po Mszy św. i będą omawiane te Ewangelie niedzielne na katechezie z Ks. Sylwestrem oraz  przez   rodziców z dziećmi w domach.

 Comiesięczna  Adoracja  Eucharystyczna ..  

 ======================================

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA  DRUGA   NIEDZIELA  ROKU- (A)-   3 września 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś łączymy się z Pielgrzymami na Jasnej Górze  uczestniczących w Dożynkach Ogólnopolskich   modlitwie dziękczynnej za tegoroczne żniwa i wszelkie zbiory   i prosimy o Boże  błogosławieństwo w dalszej codziennej pracy  na  polskiej ziemi . 

         Modlimy się także  o duchowe owoce Pielgrzymki Ojca św. Franciszka   do  Mongolii , gdzie żyje  tylko  1500  katolików.  

Kochani rodzice i dziadkowie przybywajcie na Mszę św.w każdą  niedzielę   razem z dziećmi  i młodzieżą , aby  nam  wszystkim Bóg Miłosierny błogosławił w pracy i w nauce. 

 1. Dzisiaj przeżywamy  w Dekanacie i  naszej  Parafii  -Dzień   Seminaryjny.   Cieszymy  się z obecności wśród nas alumna Mikołaja- studenta V Roku   Wyższego Seminarium Duchownego  w Kielcach , który głosi Słowo  Boże i  modli się razem  z nami za całe nasze Seminarium i o nowe powołaniado kapłaństwa i życia   konsekrowanego  szczególnie z naszej  parafii.

Ofiarami złożonymi   na tacę  z dobroci  serca  wspieramy nasze  WSD w Kielcach.

3.Msza św. o błogosławieństwo Boże dla wszystkich w nowym roku szkolnym i katechetycznym będzie w naszym kościele  jutro- w poniedziałek o godz. 9.30.    po  rozpoczęciu w Szkole  Podstawowej  w Ksiąznicach Wielkich.

 Rozpoczynamy  Tydzień Modlitwy o chrześcijańskie  wychowanie dzieci i młodzieży w polskich rodzinach.

 W piątek – 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce. Zapraszamy na  Msze Święte tego dnia o godz.7.00- albo o godz.18..00. Błogosławieństwo ziarna siewnego podczas Mszy Świętych.

 –W  piatek  -8  września – VI   Diecezjalna  Pielgrzymka do   Bazyliki w  Wiślicy

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa  Ord. Jana Piotrowskiegoo  będzie sprawowana godz.12.00.

 1. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Bożej.

6.Pielgrzymka Dzieci  I-Komunijnych z Rodzicami  będzie   autokarem  do Częstochowy  -16 września o 7.00. Zapisy  od         dzisiaj w zakrystii po Mszach   św.

7. W przyszłą niedzielę ofiarami pragniemy wspierać cierpiących na skutek strasznych powodzi w Słowenii, gdzie 2/3 kraju było pod wodą.

8..Polecam tygodnik „Niedziela „ i nowy  numer  miesięcznika „ Dobre  Nowiny -„ bezpłatnie  dla  naszych  rodzin -poświęcony  polskiej rodzinie Ulmów  zamordowanej przez hitlerowców w czasie II wojny światowej za pomoc okazywaną  przez   wiele  miesięcy  8  Żydom.  W przyszłą  niedzielę – 10 września będzie beatyfikacja tej rodziny Ulmów w rodzinnej wiosce  w Markowej , gdzie jest    już  zbudowane  już  historyczne Muzeum .

 ============================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA    NIEDZIELA  W CIĄGU ROKU  –  20 sierpnia 2023 r.

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Dziś dwudziesta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się we wspólnocie Kościoła, za  nasze rodziny , za naszą Ojczyznę, za Pielgrzymów podążających na Jasną górę  i o pokój na świecie. .

 1. Jutro wspomnienie św.  Piusa X -papieża.

 3.. We wtorek , 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

4.. We  wtorek  o godz.  12.00- Msza św. i pogrzeb  + MARIANNA   KASZA    z  Książnic Małych,

 5. W środę – 23 sierpnia, w Dniu Pamięci  o Ofiarach  Stalinizmu i Nazizmu   będziemy się  modlić za wszystkie ofiary  totalitarnych rządów, prosząc, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską szczęścia  wiecznego.  

 1. W czwartek – 24 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.

 W sobotę-  26 sierpnia, przypada w liturgii uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Tego dnia będziemy łączyć się z Jasną Górą, gdzie znajduje się wizerunek Czarnej Madonny. Częstochowa dla nas Polaków jest wyjątkowym miejscem, duchowym sercem naszego narodu.      Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.00  i   18.00.Przybądźmy  na  Msze św. z  miłości  do Boga  i  Matki  Najświętszej ,.

 6.Nasze  Dożynki  parafialne  będą   w  przyszłą niedziele  na  sumie   o godz.11.00.

Natomiast  Ogólnopolskie Dozynki  będą    3  września w Częstochowie.

7   .”Bóg  zapłać !” wszystkim w   imieniu Pielgrzymów   41-ej  Pieszej   Pielgrzymki  Tarnowskiej na  Jasną   Górę za  przygotowanie  wspaniałych ,. smacznych  potraw  i napojów i   nakarmieniu  ich w  czasie odpoczynku  przy  naszej  Szkole w  Książnicach  Wielkich.

Obiecali  nam  modlitwę przez  orędownictwo   Matki    Bożej ,  a   to   jest       największy  skarb u  Miłosiernego  Boga.. 

 Nasza S. Judyta Bożek -misjonarka   w   Zambii  w  Afryce   składa  serdeczne  „Bóg  zapłać !” wszystkim  ,którzy w nasz odpust parafialny złożyli  ofiary z dobroci

swojego  serca  na dokończenie tego   budynku Fizjoterapii  dla chorych , starszych i     samotnych,  oraz  sierot ,  którymi opiekują się Siostry. Razem  złożyliśmy na  ręce

 1. Judyty po uzupełnieniu 7  tysięcy  złotych.

Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Jasnogórskiej Pani. 

 Polecam dzisiejszą „Niedzielę”, „Misje dzisiaj „ i piękny  Album o 44  Kapliczkach w   każdej wiosce w naszej  Parafii.

 ===========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wpatrujemy się dzisiaj W Jezusa  Chrystusa  -Syna  Bożego  w przemienionego  wobec  Apostołów  na górze   Tabor  i prosimy ,abyśmy z Jego pomocą doszli do nieba.(obraz- w naszym kościele na  chórze.). 

1.Módlmy  się  gorąco  wszyscy  z głęboką wiarą do  Miłosiernego  Boga    w  kościele i     w naszych  rodzinach  o  ustanie deszczu , o  dar odpowiedniej  pogody, i o   szczęśliwe żniwa oraz  wszelkie  tegoroczne  wszelkie  zbiory.

 1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca sierpnia –   adoracyjna.
 2. Modlimy się o trzeźwość i abstynencję dla nas i dla  wszystkich   Polaków w sierpniu.

 4.W Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii pod  przewodnictwem Ojca św. Franciszka , dzisiaj w  Lizbonie uczestniczy ok. 1,5   mln. Młodzieży  z całego świata.

Młodych Polaków jest ok. 30 tys., 19  biskupów, 375 księzy i Sióstr  zakonnych o ok.         350 wolontariuszy  z Polski  do pomocy   Pielgrzymom. Dzisiaj na zakończenie uroczysta  Msza św.pod  przewodnictwem Ojca św. Franciszka i ogłoszenie następnych ŚDM.

 

 1. Wszystkich parafian zapraszamy do duchowego pielgrzymowania i wpierania osobistą modlitwą różańcową i w czasie Apelu  Jasnogórskiego, a także  cierpieniem    Pielgrzymów   od dzisiaj – przez 8  dni –  w   42  Pieszej  Pielgrzymce  Kieleckiej  z  Wiślicy   na Jasną Górę.  Zabierzmy sobie z przedsionka  kościoła  Legitymacje  Grupy  Duchowej , aby codziennie rozważać kolejne tematy i intencje modlitwy osobistej.

Msza św. na  zakończenie Pielgrzymki będzie na Jasnej Górze  13 sierpnia o godz.19.00.

W lipcu i sierpniu  ponad 200  Pielgrzymek przybywa na Jasną Górę do Matki Bożej ,aby przez dni pielgrzymowania przez Jej orędownictwo  modlić się gorąco do Boga .

We wtorek wspominamy św. Dominika -założyciela Zakonu  Dominikanów.

W środę – 9 sierpnia – św. Teresy Benedykty od Krzyża- pochodzącej  z  rodziny żydowskiej –  karmelitanki -Patronki  Europy -zamordowanej  w Oświęcimiu.

– W czwartek  10 sierpnia, w liturgii obchodzimy święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika z III wieku. 

W piątek – św. Klary –(1194-1253)-dziewicy-  założyclelki  Zgromadzenia  Klarysek.

 1. W niedzielę -13 sierpnia, Msza św. popołudniowa o godz 17.00 i po niej „Nabożeństwo Fatimskie „Po  Mszy św. będzie  Procesja z Figurą  Matki  Bożej na cmentarz    i nasze wspólne  modlitwy o wieczne  zbawienie dla naszych ukochanych zmarłych(lampiony).

 Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o 17.00 , a tych którzy będą na  Mszy św.  do południa zapraszamy o 17.30  na samą Procesję z Figurą Matki Bożej Fatimskiej.

Wynajęci parafianie kosili już w tym  tygodniu  niektóre  alejki i większe tereny na  cmentarzu i     wokół   cmentarza,  , a przy  samych   grobach zadbajcie   już  sami.

 1. Porządkujmy wszystkie groby naszych zmarłych przygotowując  się do odpustu  parafialnego  w  Uroczystość Wniebowzięcia  NMP. Suma w odpust będzie o godz. 12.00.
 2. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy: zdrowia , obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Najświętszej w całym życiu. .

 

 1. W czwartek pożegnaliśmy + Marię z d. Podsiadło z Zysławic ,która  mieszkała  w Nowej  Hucie .Prośmy dla niej  i dla naszych zmarłych   o wieczne szczęście z Bogiem.
 2. Proszę zgłaszać chorych ,do których pojadę w sobotę-12.VIII-od godz. 9.00, aby przyjęli Sakramenty  Chorych , a szczególnie Pana Jezusa do swoich serc w Komunii św.
 3. Polecam każdej Rodzinie ten piękny Album o kapliczkach,Figurach i Krzyżach,które z naszej wiary wyrosły przez wieki w   każdej wiosce w  naszej  Parafii.

 ========================================

 

 

 

 

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   – 30 lipca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. 1. We wtorek rozpoczniemy miesiąc sierpień , w którym ze wszystkich stron Polski tysiące pielgrzymów podążają  na Jasną Górę. Będziemy się modlić każdego  dnia od 5 sierpnia w łączności z naszą 42  Pieszą Pielgrzymką Kielecką na Jasną Górę –  tworząc tzw. Grupę  duchową  Św.Jana Pawła II.

 

 1. Proszę dokonać zmian tajemnic różańcowych w Kolach Żywego Różańca i modlić się     w sierpniu o duchowe owoce Światowych Dni  Młodzieży w Lizbonie ,  które będą trwać od        1 do 6 sierpnia w Lizbonie – w stolicy Portugalii z  udziałem Ojca św. Franciszka. 
 2. 3.We wtorek, 1 sierpnia, przypada odpust
 3. Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, przyjęcie  Komunii  św. i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża.

4.Tego samego dnia mija 79. rocznica wybuchu powstania warszawskiego.    Będziemy się modlić za wszystkich  Polaków, którzy  polegli  w  II wojnie światowej, abyśmy mogli żyć w  niepodległej  naszej  OJCZYŹNIE  , której imię POLSKA .

 1. W środę o godz. 7.00 Msza sw. i Nowenna  do Matki  Nieustajacej  Pomocy.

 6.W I czwartek podczas Mszy Świętej i nabożeństwa  eucharystycznego  o godz. 7.00 podziękujemy Panu Jezusowi  za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz będziemy prosili o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej.

W I piątek   spowiedź  od godz.  17.30 . Proszę , aby Rodzice przybyli do kościoła z

Dziećmi po I Komunii św. ,aby odprawiały sobie  nadal Pierwsze piątki   miesiąca.

  O godz. 18.00 Msza  św. i  nabożeństwo eucharystyczne  wynagradzające Najświetszemu  Sercu Pana  Jezusa  za grzechy nasze i całego świata  oraz  nasze modlitwy za misjonarzy i misjonarki z  naszej Kieleckiej Diecezji.

 W I piątek  od  godz. 9.00 pojadę  do chorych z Komunią św.

 1. W I sobotę o godz 7.00- Msza  św. i  pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej. Zapraszamy kochających Pana Boga i Matkę  Najświętszą na wspólną     modlitwę zawierzenia przez Maryję Miłosiernemu Panu   naszych rodzin ,Kościóła i naszej    Ojczyzny.   .

 

 1. W poniedziałek, 31 lipca – św. Ignacego z Loyoli założyciela zakonu Jezuitów.

We wtorek, 1 sierpnia – św. Alfonsa Marii Liguoriego  (1696-1787), biskupa i doktora Kościoła  – założyciela   Zgromadzenia   Ojców   Redemptorystów.

 1. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Niepokalanej.

 10.Zachęcamydo zapisywania się do 4 sierpnia na     42  Pielgrzymkę  Pieszą  Pielgrzymkę Kielecką  na  Jasną  Górę  od 5 do 13 sierpnia –   kielce.pl..    Również  zachęcamy do zapisywania się także   na  11 Pielgrzymkę Rowerową do  Częstochowy  w dn. 16-19  sierpnia . Zgłoszenia przyjmowane od 1 do 31 lipca mailowo na adres:umieszczony  na internetowej     stronie   parafialnej. Osoby te otrzymują też pismo od  Ks. Proboszcza.

 1. 9. Polecam nadal piękny  Album o Kapliczkach , Krzyżach i Figurach w naszej Parafii.

 ===============================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   –         23 lipca 2023

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W dzisiejszą niedzielę, w bliskości środowego wspomnienia liturgicznego Świętych Joachima i Anny, w całym Kościele powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Kiedy Papież Franciszek w 2021 roku ustanawiał Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, miał na myśli nie tylko przypomnienie i docenienie ich niezastąpionej roli w  rodzinie  i w  narodzie i w całym  Kościele .

   Pragniemy w naszych rodzinach  obdarzać  ich  miłością , otaczać   troskliwą  opieką

  do  końca ich życia  i w  modlitwie polecać ich opiece  Miłosiernego Pana.

 1. 2. Dzisiaj też – zgodnie z zapowiedzią – z racji przypadającego we wtorek liturgicznego wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po wszystkich Mszach Św. pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie.

Kierowcy będą zatrzymywać się przy schodach przed kościołem na błogosławieństwo i otrzymają wizerunki św. Krzysztofa  z modlitwą do naklejenia w  swoich samochodach.

 „Bóg zapłać !”wszystkim  kierowcom  za ofiary składane dzisiaj  przy  poświęceniu pojazdów  na  zakupienie   tak bardzo  potrzebnych  różnych pojazdów  dla misjonarzy –  do codziennej   ich  posługi  w  krajach  misyjnych.

 

 1. We wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła., który jest pierwszym   Apostołem  , a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła.

Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).

 

 1. W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy Świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny módlmy się też za naszych rodziców i dziadków, tych żyjących oraz powołanych już do wieczności. W naszym kościele uczynimy to wspólnie podczas środowej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św.  o godz. 7.00.

 Módlmy  się  o  pokój w Ukrainie i na całym świecie , za naszą Ojczyznę,  za Światowe Dni Młodzieży w Portugalii  oraz o  szczęśliwy pobyt na  wakacjach i urlopach  naszych parafian .

 1. Wsobotę, 29 lipca, przypada liturgiczne – na mocy decyzji papieża Franciszka – wspólne wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza , w których domu  Jezus Chrystus doświadczał rodzinnej atmosfery i  przyjaźni . Naśladując  ich otwartym  sercem przyjmujmy  Jezusa  Chrystusa w naszych rodzinach i  zachowajmy  Jego  Ewangelię  w  naszym  życiu.    W poniedziałek, 24 lipca – św. Kingi (1234-1292).,
 2. 6. Zachęcamy do zapisywania się na  42  Pielgrzymkę  Pieszą  Pielgrzymkę Kielecką na  Jasną  Górę  od 5 do 13 sierpnia –   kielce.pl. Zapisy potrwają do 4 sierpnia.    Również  zachęcamy do zapisywania się także   na  11 Pielgrzymkę Rowerową do  Częstochowy  w dn. 16-19  sierpnia . Zgłoszenia przyjmowane od 1 do 31 lipca mailowo na adres: www.pielgrzymkarowerowa.pl Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Niepokalanej.
 3. 9. Polecam nadal ten  piękny  Album o Kapliczkach , Krzyżach i Figurach w  wioskach  w całej naszej  Parafii ,aby był on cennym skarbem każdej naszej rodzinie   i  byśmy  nadal troszczyli się Kapliczki ,  bo  one „Z  wiary  ojców i  z wiary  naszej wyrosły”.  Koszt druku- w Drukarni  „Apostolicum „  w  Warszawie -40 zł.

 ===========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU       –        9 lipca 2023

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Dziś 14 niedziela w  tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego.W czasie wakacji i urlopów   starajmy  się  uczestniczyć  zawsze  w niedzielę   we  Mszy św.  i   świętować  Dzień  Pański.

 Łączymy się dzisiaj z Pielgrzymami Rodziny  Radia „Maryja”  na  Jasnej  Górze  w  gorącej  modlitwie o pokój w  Ukrainie i na  całym  świecie, za   Kościół Swięty , za  nasza  Ojczyznę  i za  nasze  rodziny, aby  były  zawsze  Bogiem  silne i wierne  Chrystusowi.

 We wtorek, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Ułożona przez   niego Reguła   zakonna  stała   się podstawą życia   wielu Zgromadzeń   zakonnych. Jej  zasadniczym  rysem  były  słowa : „ Módl się  i pracuj’.

 We wtorek  przypada  też   Narodowy Dzień Pamięci  Polaków  pomordowanych    przez   nacjonalistów   ukraińskich w  czasie  rzezi   wołyńskiej  w 80-tą  rocznicę „krwawej Niedzieli „ . Będziemy  się razem  modlić o ich  wieczne  szczęście z Bogiem Miłosiernym i  wszystkimi zbawionymi oraz o dar Bożego  pokoju na Ukrainie i  na świecie . 

 5.We wtorek na godz.18.00-zapraszamy do  Domu  Sióstr osoby  należące do Rodziny  Bl. Edmunda   Bojanowskiego   na spotkanie  z S.  Patrycją Służebniczką .

 W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00- Nabożeństwo   Fatimskie  ,  na które zapraszam   wszystkich kochających  Pana   Boga  i Matkę  Najświętszą .

 W piątek od 19.30 do 24.00 będzie czuwanie w Sanktuarium Bł. Wincentego  Kadłubka w Jędrzejowie również dla  parafian z  Dekanatu  Kazimierza  Wielka.

 Zachęcam do udziału w 42 Pieszej  Pielgrzymce Kieleckiej w dn. od 6 do 13 VIII,    a także   w 11 Pielgrzymce  Rowerowej od 16 do 19 VIII . Zgłoszenia  już teraz przez      internet ,  gdyż jest ograniczona liczba Pielgrzymów.

 Polecam wszystkim Rodzinom naszej Parafii te piękne ALBUMY z kolorowymi  zdjęciami i opisami Pani Heleny Kupiszewskiej  44 kapliczek, Figur  i Krzyży w każdej      wiosce naszej  Parafii  Ksiąznice  Wielkie   (koszt druku -w  Warszawie –  40 zł.)

 W tym tygodniu patronujĄ nam:

Środa, 12 lipca – św. Brunon  z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian zachodnich (wspomnienie obowiązkowe).

===================================

 

 

 

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU-   2 lipca 2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś pierwsza niedziela lipca – adoracyjna . Wypoczywając w czasie  wakacji i urlopów, zadbajmy, aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała i umacniała!

Postarajmy  się  , aby  w  każdą  niedzielę  w  wakacje uczestniczyć  we Mszy św,,aby nie zasmucić  Pana Jezusa grzechami  ciężkimi , lecz godnie przystępować do Komunii sw.

 1. W poniedziałek, 3 lipca, obchodzimy święto kolejnego Apostoła – Świętego Tomasza, który jak głosi tradycja, zaniósł naukę Chrystusa aż do Indii, gdzie zginął śmiercią męczeńską. Modlimy się już dzisiaj i jutro   szczególnie  w intencji  naszego Ks. Prałata Tomasza    Rusieckiego,  który  obchodzi jutro swoje Imieniny .

 W czwartek, 6 lipca,we wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych.

Będziemy  się   modlic  za chorych i ciepiących  także w  naszej  Parafii, za nasze Siostry Betanki ,które ich odwiedzają  i za tych ,którzy  pomagają  ofiarnie duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i staruszkom .

 W I czwartek podczas Mszy Świętej o godz.7.00 i w czasie  adoracji będziemy  dziękować  za dar Eucharystii i kapłaństwa  i  prosić o nowe i święte powołania kapłańskie oraz  do  życia  konsekrowanego , także z naszej wspólnoty parafialnej.

 W I  piątek w  czasie   Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00 i podczas nabożeństw  do Najwietszego  Serca  Pana  Jezusa będziemy  wynagradzać Panu  Jezusowi  za  nasze  grzechy i   wszystkich  ludzi na  świecie .

Spowiedź w  I piątek   przed  Mszą  sw. o godz. 7.00- i po południu  od  17.30 . Prosimy , aby  rodzice przybyli w I piątek   z dziećmi   po I  Komunii  św. , aby odprawiały

 sobie 9 pierwszych piątków   miesiąca. W I  piątek modlimy się za misjonarzy i misjonarki z naszej  Diecezji  Kieleckiej   i z naszej Parafii -S. Judyte Bożek i Ks. Stanisława Ciochonia  z Zysławic.

W I piątek od   godz. 9.00- pojadę do   chorych   z  Komunią św.

 W sobotę św. Jana z  Dukli -gorliwego kapłana – franciszkanina (1414-1484)..

Dziękujemy Bogu w  Trójcy  św. Jedynemu za owocne przeżycie uroczystości            przyjęcia Sakramentu  Bierzmowania  przez naszą Młodzież ,której życzymy aby  przez , aby  przez piękne życie zgodne z Bożymi Przykazaniami  podążała razem  z nami  do

 Domu Ojca  niebieskiego.

”Bóg  zapłać !” naszym Siostrom :S. Gabrieli  i S. Lucjanie za piękny wystrój kościoła , za przygotowanie tych pięknych pieśni z Młodzieżą i ze Scholą oraz Ks. Sylwestrowi za przygotowanie Mlodzieży  do Bierzmowania.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracowitym  Rodzicom: Mamom i Ojcom   za wysprzątanie kościoła , jego otoczenia , za piękną  Koronę przed kościołem , za ofiary na  kwiaty i hojny dar na pilne konieczne  prace ,które wykonał organomistrz i nastroił nasze organy na chórze, aby S. Lucja na  na chwałę Bożą grała i byśmy wszyscy włączali się        w śpiew tych pieśni.

 1. Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych z Rodzicami nie może być z ważnych  powodów we wtorek , ale po wakacjach w ustalonym terminie,by wszyscy pojechali.

9.. Módlmy  się  za wszystkich ciężko pracujących  roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

 10.Polecam wszystkim  RODZINOM te piękne ALBUMY  z kolorowymi Zdjęciami  KAPLICZEK, KRZYŻY i   FIFUR w każdej wiosce w  naszej     Parafii    KSIĄZNICE  WIELKIE ( koszt druku -40 zł.)     

                         Albumy  są w przedsionku  kościoła.

 =====================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUNASTA    NIEDZIELA -w c.roku      25 czerwca 2023  r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy na Msze św. i   ostatnie  Nabożenstwa do Najświetszego  Serca Jezusowego    w tygodniu o godz.18.00-.

 Dzisiaj  przez przystąpienie do  Komunii sw. w czasie  każdej  Mszy  św.      dziękujemy wszyscy: dzieci, młodzież  i dorośli  za  łaski otrzymane w tym roku szkolnym  i katechetycznym . Jest to napiękniejsze podziękowanie   Miłosiernemu Panu i Matce  Bożej płynące z  naszych  czystych  serc.

 1. Dzisiaj o godz. 19.00 Msza św. i poświęcenie pól  dla   wszystkich  mieszkańców Majkowic wsi i Spółdzielni .  

 W czwartek -29 czerwca – Uroczystość  św. Apostołów Piotra  i Pawła .

 Msze św. będą o godz. :   7.30 , 9.00 i 18.00  z  nabożeństwem czerwcowym,     a także     zgodnie   z   tradycją   w Zysławicach    Msza św. z  poświęceniem  pól o godz.19.15.   Sumy  o godz. 11.00   nie  będzie.

Mimo, że jest  to również dzień koniecznych  prac przybądźmy na Mszę św.,       aby  modlić  się w int. Ojca św. FRANCISZKA ,  za  Kościół  Chrystusowy oraz  o pokój w Ukrainie i na  całym  świecie. 

Ofiary składane  na tacę w tę uroczystość ,to  nasz dar na Stolicę Apostolską, która wspiera  nieustannie   najbiedniejszych , cierpiących  na całym  świecie.

 4.W piątek w  czasie Mszy św. o godz.17.30- Ks. Bp  Andrzej Kaleta  udzieli       Sakramentu  BIERZMOWANIA  młodzieży  kl.VIII    z całej  naszej  Parafii.

Ostatnie  bardzo ważne spotkania i nabożeństwa przygotowujące   młodzież do godnego  przyjęcia  tego  Sakramentu Bierzmowania będą w poniedziałek , wtorek i w   środę o godz. 16.00. Nikogo nie może brakować  na tych spotkaniach. W poniedziałek o godz. 16.00 będzie spotkanie również z Rodzicami tej młodzieży. Spowiedź przed Bierzmowaniem będzie dla wszystkich w środę od 16.00 do 16.30.

 W I sobotę miesiąca Msza św. rano o godz. 7.00 i nabożeństwo wynagradzające Niepolanemu Sercu NMP   za grzechy  wszystkich ludzi  na całym świecie.

 1. Wszystkim ,którzy obchodzą Imieniny i różne Jubileusze składamy serdeczne  życzenia :  zdrowia , Bożych  łask i opieki  Matki  Bożej.
 2. Polecam dzisiejsza „ Niedzielę”  i  bezpłatnie  „Dobre  Nowiny .
 3. Każdej rodzinie polecam ten piękny Album „Z naszej wiary wyrosły ‘  z  opisami historycznymi  tych   44  kapliczek,  kaplic, Figur  i Krzyży w  każdej wiosce w  naszej  Parafii  z Figurą  Chrystusa  Zbawiciela na czele.

 Wydrukowanie tego Albumu , o który staraliśmy  się  z  Panią Heleną Kupiszewską i  z ks. Tomaszem  Rusieckim  przez kilka  miesięcy  w  Warszawie-  w twardej okładce na kredowym  papierze   wynosi   40  zł.  Nabywają sobie ten  Album już także  przyjeżdżajacy   goście do naszej  Parafii.

 Dzieci i  młodzież  z naszych rodzin będzie miała  także pomoc do nauki w  szkole, jak w latach poprzednich ,kiedy były zlecane  takie projekty.

-=====================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   – 18. czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział o godz.18..we Mszy św. i w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze..

2.Dzisiaj w parafiach w   gorącej  modlitwie wypowiadamy   Akt  poświęcenia Niepokalanemu Sercu NMP .

3.Dzisiaj Msze św. i poświecenie pól- przybądźmy licznie na  te Msze św.aby  prosić Boga  o jego błogosławienstwo w  pracy  na polskiej ziemi i opiekę Matki Bozej nadnaszymi rodzinami. 

 –  Książnice  Małe -przy kaplicy-   o  godz. 16.00   i Łapszów  o   godz.19.00.

Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty rok szkolny  i  katechetyczny   z Bogiem.

Spowiedź  dla  dzieci  i młodzieży  na  zakończenie  roku  szkolnego  i  katechetycznego  będzie w  środę   od  godz. 17.00- do 18.00.

  Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie  roku  szkolnego i  katechetycznego    będzie   sprawowana w piątek o godz.10.00   na którą wszystkich  serdecznie   zapraszamy :nauczycieli , dzieci, młodzież  i rodziców.(ZMIANA  GODZINY    MSZY   ŚW.)-  na 10.00!

 Jako kochający  rodzice dopomóżcie  swoim   dzieciom , aby   przystąpiły  do spowiedzi  św. i  z Bożym  błogosławieństwem   szczęśliwie  przeżyły oczekiwane  wakacje . 

 1. W piątek – 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny naśladując Św.  Józefa, który uratował  Dziecię Boże przed  Herodem.  .
 2. W sobote – 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi.

 To wielki   prorok  i świadek Bożej prawdy,  który  za nią  oddał   życie.

 1. W sobotę w klasztorze Archiopactwa    O.Cystersów w Jędrzejowie  od  godz. 10.00  będzie  V  Zjazd Sołtysów i Przewodniczacych Kół Gospodyń Wiejskich z   całej  naszej  Diecezji.  Zachęcam do  wyjazdu na te uroczystości.  
 2. Wszystkim Janinom, Janom i innym solenizantom oraz jubilatom składamy  serdeczne  życzenia. Polecam dzisiejszą „Niedzielę”,  „Misje dzisiaj”  i bezpłatnie  „Dobre   Nowiny „ dla naszych  rodzin.
 3. Pana Boga uwielbiamy za głębokie ,radosne ,ale i wzruszające  przeżycia   w czasie  Prymicji naszego  Neoprezbitera    Ks. Huberta Króla  i   Złotych Jubileuszów  Kapłańskich -Ks.Prałata Tomasza  Rusieckiego i  Ks. Kan. Jana  Rudeckiego , a także 45-lecia kapłaństwa  Ks. Bpa  Kazimierza Gurdy.

10.Polecam wszystkim Rodzinom  piękny  Album „Z wiary  naszej wyrosły ‘     o   44  „ Kapliczkach” w całej naszej Parafii. – autorstwa naszej   Pani Heleny Kupiszewskiej .  Zdjęcia wykonał nasz Ks. Prałat  Tomasz   Rusiecki.

==========================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIESIATA  NIEDZIELA     W C. ROKU –  11 CZERWCA  2023  .

1.Trwa  oktawa   Bożego  Ciała .   Przybywajmy z  miłości  do Pana Jezusa   na Mszę   św. o godz. 18.00 i nabożeństwo  do  Najświetszego Serca  Pana Jezusa , aby  wypraszać   łaski dla naszych rodzin,pokój na  swiecie i opiekę nad  Kościołem i  nad naszą Ojczyzną,    której   imię   Polska.

 1. We wtorek zapraszam na na godz. 18.00- na  Mszę św.  i Nabozeństwo  Fatimskie.
 2. W czwartek – 15 czerwca – zakończenie tradycyjnej oktawy Uroczystości Bożego  Ciała. Po Mszy sw. o godz. 18.00- wyruszy procesja z  Najświetszym Sakramentem 

wokół  kościoła  do   4   ołtarzy. Przybądźmy  jak  najliczniej -tak jak  w  Boże Ciało  ,aby z całą asystą uwielbić  Jezusa  Chrystusa  obecnego w Najswietszym  Sakramencie.

Po  zakończeniu Procesji poświęcenie wianków.

„Bóg  zapłać !” za  przygotowanie  4  ołtarzy  i całej  trasy  na Boze  Ciało .

 1. W piątek Uroczystość Najswietszego Serca Pana Jezusa. Postu od  mięsa nie będzie.

Msze św. o 7.00 i  o godz.18.00. Przybądźmy  na Msze św. z miłości  do Pana Jezusa.

 1. W sobotę -17 czerwca – będziemy czcić Niepokalane  Serce NMP.  Zachęcam  serdecznie kochających NMP na   Mszę św. o 7.00-  i o  18.00.
 2. W srodę pożegnaliśmy +  Henrykę   Hytroś  z  Majkowic.
 3. Dzisiaj na sumie – o godz. 11.00-uroczysta  Msza   św.  pod  przewodnictwem     naszego   Rodaka Ks. Bpa Kazimierza  Gurdy  z racji „Złotego Jubileuszu „święceń        Kapłańskich – Ks. Prałata  Tomasza   Rusieckiego  i  Ks. Kan. Jana  Rudeckiego .

Bardzo prosimy   Was Ukochani  o  serdeczną  modlitwę    za Ks.  Jubilatów, za   nas    i   za wszystkich księży , abyśmy owocnie  służyli Panu  Bogu   i Wam   codziennie  w dalszym    życiu. 

 1. Zapewne wszyscy głęboko przeżyliśmy uroczystą  Msze św. Prymicyjną naszego   Neoprezbitera  Ks. Huberta  Króla -w  poprzednią niedzielę -4  czerwca o godz.11,00.

Bóg  zaplać !”  Ks.Hubertowi ,który  wdzięczny za   Dar powołania kapłańskiego  z głębi  serca ofiarował  dla  naszego kościoła  4 ornaty białe  i 4 ornaty czerwone .

Niech Bóg  Miłosierny obdarza Ciebie łaskami  przez całe  życie  w  posłudze  Kapłańskiej.

 1. Również serdeczne „Bóg zapłać! naszym „ Złotym Jubilatom”  Ks. Prałatowi Tomaszowi Rusieckiemu     i Ks. Kan. Janowi Rudeckiemu z Biskupic  za 4 piękne  Lichtarze razem z  woskowymi  świecami ,które  już się palą  dzisiaj w czasie Mszy św.  przy ołtarzu. 

=======================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ    TRÓJCY    –   4 czerwca   2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga.. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.Suma w Witowie o 12.00

 2..  W  tygodniu pożegnaliśmy   śp.  Mariana Nowaka , +Jana Bukowieckiego   z Ksiażnic Wielkich oraz  Józefa Kałużę  pochodzącego  z Biskupic.

  Jutro o godz.11.00 będzie pogrzeb +Mariana Morsztyna  z Krakowa. Jego żona Henryka z d. Piórek z Modrzan zmarła w 2021r. Módlmy się o wieczne szczęście dla nich i dla  naszych ukochanych zmarłych.

3.W czwartek  8 czerwca w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przybądźmy do  kościoła całymi rodzinami ,aby   oddawać  cześć i  uwielbienie Jezusowi Chrystusowi  obecnemu  w  Najświetszym  Sakramencie.

Msze  Sw.  w  Boże  Ciało będą o godz.7.30, 9.00 i 17.00.  Sumy  nie  będzie ,gdyż w tym czasie będzie procesja do 4 ołtarzy.

  Po  Mszy św. sprawowanej  o godz. 9.00   wyruszymy w tradycyjnej Procesji eucharystycznej  przez Książnice  Wielkie do 4 ołtarzy , aż do  Pomnika Chrystusa Zbawiciela, aby wypraszać błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod  postacią chleba dla  naszych rodzin,  dla uczących  się i  pracujących – szczególnie  na  roli. 

Na Mszę  św. o  godz.  9.00 i Procesję eucharystyczną  zapraszamy  dzieci  w strojach  pierwszokomunijnych ,  i całą  asystę  do niesienia baldachimu  sztandarów i feretronów.

  Przygotujmy  4  Ołtarze i udekorujmy  całą trasę  Procesji  , aż do Figury Chrystusa Zbawiciela  proporczykami  przy  naszych  domach , a  w oknach wystawmy  na cały  tydzień obrazy  Pana Jezusa , Matki Bożej   i symbole  eucharystyczne  w całej  Parafii .

4.Polecam dzisiejszą  ;”Niedzielę „( zdjęcie i art. o naszych Księżach Neoprezbiterach) „Magazyn – My  Naród „  „Dobre  Nowiny”—nowy  nr.gratis dla każdej rodziny .

5.Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia  życzymy: zdrowia , Bożych  łask i opieki  Matki  Bożej w całym  życiu.

 1. Dzisiaj o godz.11.00 -nasz parafianin -Ks. Hubert Król jako  Neoprezbiter -po  przyjściu w uroczystej  procesji  z domu rodzinnego wraz z wiernymi . będzie  celebrował   po  raz  pierwszy  w naszym pięknie udekorowanym  kościeleuroczystą  Mszę św. Prymicyjną.
 2. Jest to  wielka religijna , radosna uroczystość w naszej Parafii.

Uczestniczący w tej Mszy św. Prymicyjnej  i przystępujący do   Komunii     św. będą mogli uzyskać Odpust  zupełny i każdy przyjmie   osobiście Błogoslawieństwo Boże  przez ręce  Ks.Huberta -naszego Prymicjanta i pamiątkowy

Jego obrazek  prymicyjny.

Modlimy się wszyscy w int. naszego  Ks. Huberta -dzisiejszego  Prymicjanta o Boże błogosławieństwo , o  zdrowie i nieustanną opiekę Matki Bożej   przez całe jego ofiarne   i owocne  życie  kapłańskie  .

7.W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00-będziemy przeżywać Złoty Jubileusz      Kapłaństwa naszego Ks. Prałata Tomasza Rusieckiego i Ks. Kan.Jana Rudeckiego.             

      Naszych   Czcigodnych” złotych Jubilatów „polecamy  opiece Miłosiernego Boga .

==============================================

INTENCJE  MSZALNE – od   12 do  18   czerwca    2023 r.

Poniedziałek  – 7.00–  + Tadeusza   Sambóra -zam. żona  Janina .

7.00-   +  Barbary  Krasickiej-     zam. Łucja Kuras  z  rodziną.

18.00 +Władysława  Brońskiego-zam. siostra Krystyna  z  rodziną.

18.00- Dziękczynno-błagalna w int. Elżbiety i całej  rodziny.

—————————————————————————-

Wtorek- 7.00–  +  Janiny,  Jana,    Marii  I Ryszarda  Majów, Heleny  i Jana    Buczków, Jarosława  Magusiaka.

 7.00-  Dziękczynno-błagalna    w   int.  Józefa i rodziny.

18.00- + Andrzeja i Jozefa Książkow, z rodz. Słabych, Heleny  Ślipek,     Ślipków  i Kwarcińskich.

18.00- +Antoniego i Zofii    Pytlów-zam. córka  z  rodziną.

                         Nabożeństwo   FATIMSKIE.

————————————————————————-

Środa-7.00 +  Henryki    Kurczab-  od chrześnicy Elżbiety z  rodziną.

7.00- + Tadeusza  Nowaka -zam. siostra   Maria  z   Kuchar.

18.00+Stanislawa  Rasia – w.30-tym dniu od uczstnikow  pogrzebu.   

18.00-  + Stanislawa    Bodziocha-   zam. chrześniak Seweryn i Marcin.

    Nowenna   do  Matki  Bożej  Nieustającej   Pomocy.

——————————————————————–—–

Czwartek –7.00- + Anny, Joanny i Józefa  Dybisz.

7.00 -+   Stanislawa, Edwarda, Anny,  Stanislawa , Natalii  Marców,

Jadwigi,  Władysława,  Janiny, Jozefa i Zdzislawa  Ciochoniów,  Wandy,

i Tadeusza  Brachowskich,   z rodz. Szumilasów, Kwaśnych  i Anny Woźniak.

Czwartek-18.00- +Cecylii  Gwóźdź –   zam. wnuk  Marcin   z  rodziną. .

 18.00-  +    -Stanislawy  , Jerzego , Stanislawa i Marianny  Gawronów.  

—————————————————— 

 Piątek -7.00-+ Stanislawa  Stachury, Stefanii i Mikołaja Książków.   

 7.00-       +Marianny i Józefa  Ciepichałow-

                   zam.wnuczka  Grażyna z  rodziną.

18.00- +  Henryki   Kurczab-zam. Rodzina BŁ. Edmunda  Bojanowskiego.

18.00- +Emilii Morsztyn-zam.  Rodzina  BŁ. Edmunda Bojanowskiego.

——————————————————————————-

Sobota-   7.00-  +  Mariana  (24r.),Lucyny. Janiny  i Wincentego                    Kukułkow, z r. Pocentych i Kukułków-zam. córki   z  rodzinami.

7.00-   +  Jana , Piórka, Władysławy, Franciszka  Mendrychów, Krystyny , Henryka , Waldemara , Anny i Ireneusza   Grzesikowskich. 

  18.00- Dziękczynno-błagalna  przez orędownictwo Matki Bożej w int. Mamy   w 70 r.urodzin -zam  wdzięczne  dzieci  z  rodzinami.

       11   Niedziela –   zw. w  ciągu  roku –   18 czerwca     2023  r.

 7.30-  + Krystyny  i Zbigniewa   Ciochoniów-zam. syn Grzegorz z rodzina. ,

—————————————————

9.00 – + Stanislawy i  Józefy  Machników,  Zofii  Główczyk,  Zofii  i Stefana    Rogalów  ,  z rodz. Marców  i  Machników .        

——————————————————————————-

11.00     + Marianny, Mariana , Adama  i Tadeusza   i   z    c.rodz.

                  Dużyków    oraz  z rodz.. Głusków -zam. rodzina .

————————————————————–

    Godz.17.00    -+Stanisława  Gładysza, Janiny , Weroniki, Józefa, Józefa      Gładyszów, Lucyny,  Zofii , Stanisława  i z c. rodz. Dudów,  z rodz. Gwoździów,  i z rodz. Ćmaków-   zam. Stanisław  Duda z Rodziną .

===================================

 

 

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO –    28 maja 2023 r.

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.

 Dzisiaj   Msze  św . i poświęcenie pól o 15.00  –  w Modrzanach

i   o godz.  18.30 –  Ksiaznice   Wielkie Parcela  Górna.

 Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła  na zakończenie Soboru  Watykańskiego II –    również na  prośbę    biskupów   polskich. .

Msze św. będą w  naszym  kościele o godz. 7.30,  9.00   i 18.00 z  nabożeństwem  majowym.

19.00-Msza św.  o szczęsliwe  zbiory – Jaksice góra   i  Macieczyna. 

Postarajmy się przybyć na  Mszę św. z miłości  do  Boga i Matki  Najświętszej  rano,   albo   po lekcjach w  szkole i  po  pracy zawodowej,  albo koniecznej pracy  w domu.

 W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

 Zapraszamy na   godz18.00-  na Mszę   sw. na  ostatnie   Nabożeństwo   Majowe i  Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 W czwartek, 1 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Kościele w Polsce jest ono obchodzone od 2013 roku. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i gorliwość w kapłańskim posługiwaniu.

 5.. W obchodzony również w najbliższy czwartek Międzynarodowy Dzień Dziecka na Eucharystię o godz.  18.00- zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

 1. W pierwszy piątek spowiedź od 17.30 , a  Msza św. i  nabożeństwo  do  Najswietszego  Serca Pana  Jezusa o godz. 18.00-   Spotkanie  z mlodzieża   przygotowującą  się   do         Sakramentu   Bierzmowania.

 Przystepujmy  w I piątek  do spowiedzi sw., aby uczestnicząc w  niedzielę w uroczystej  Mszy św. Prymicyjnej o godz. 11.00  naszego  Neoprezbitera      Ks. Huberta Króla  uzyskać odpust  zupełny.

 W  I piątek od godz. 9.00 pojadę   do  chorych z  Komunią św.

 . W sobotę przypada też 13. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki

 1. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.

 Wczoraj w czasie uroczystej Mszy sw. w  katedrze w Kielcach 6  diakonów  naszego    WSD   przyjęło   z rąk  Ks. Bpa Jana  Piotrowskiego  święcenia Prezbiteratu, czyli               święcenia Kapłańskie.

 Nasz  parafianin -Ks. Hubert  Król  jako Neoprezbiter  będzie sprawował po raz pierwszy w naszym  kościele uroczystą   Mszę św. -Prymicyjną -w niedzielę 4 czerwca o godz.11.00.

  Będzie  to wielka   radosna  uroczystość  głęboko   religijna  dla całej  naszej  Parafii.

Ks. Hubert  ok. godz. 10.15   z  domu  rodzinnego  w  Ksiąznicach   Małych  przejdzie w uroczystej procesji   wraz z  wiernymi     z całej   naszej    Parafii   do  naszego kościoła    parafialnego ,aby sprawować  uroczystą   Mszę św. Prymicyjną.

Panie   ze Stowarzyszeń  z  poszczególnych    wiosek  zapraszamy na tę uroczystość                 w swoich  pięknych  strojach.

 Zachęcam tych ,którzy będą mogli do udziału w  tej  Procesji z domu, a wszystkich pozostałych parafian : dzieci ,  mlodziez  i dorosłych do uczestnictwa w  tej Mszy św. Prymicyjnej   Ks.  Huberta  o godz.11.00,   aby  móc  uzyskać też odpust  zupełny .

W czwartek i  piątek od godz. 15.00   będziemy dekorować całą  trasę procesji  od domu           Ks.   Huberta do  samego   kościoła .  Zachecam  bardzo  serdecznie do pomocy w tych  pracach  i  również w  otoczeniu  naszego  kościoła  na tę  radosną   uroczystość..

 ===================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE     –   21 maja 2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1.Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzona w Kościele już od V wieku.

Modlimy  się  dzisiaj , aby  dobry Bóg  „wzbudził  w  nas pragnienie  nieba , gdzie      Chrystus jako pierwszy  z  ludzi przebywa  z Bogiem „ i  abyśmy  z Jego pomocą osiągnęli   to  wieczne szczęście w  niebieskiej  Ojczyźnie.

 1. Dzisiaj Msze św. , poświęcenie pól i  modlitwy  o szczęśliwe  tegoroczne  zbiory

      o 14.30- w  Ksiąznicach  Wielkich  Parcela Dolna  przy Figurze Matki Bozej.

       i o godz. 18.30 –  w   Jankowicach  przy Krzyżu.

 1. Jutro- o godz. 12.00- Msza.św.-  Pogrzeb – + Marii Duś z Modrzan  ( 91  lat.)

4.Codziennie  przygotowujemy  się  do Uroczystości  Zesłania   Ducha  Swiętego   przez  Nowennę, którą   odmawiamy po Mszy św. o godz.18.00.

Korzystajmy ze spowiedzi  i przystępujmy do  Komunii św. w Okresie Wielkanocnym ,aby  jako katolicy spełnić  Przykazanie kościelne i nie zasmucić Pana Jezusa grzechem     ciężkim odrzucając Jego  miłosierne  przebaczenie ,które pragnie nam okazać.

Modlimy się ,aby nasi parafianie  -całymi rodzinami  w  każdą niedzielę i święta uczestniczyli  we  Mszy św. , przystępowali do spowiedzi i często do Komunii św.

  5..W środę obchodzimy  wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, która  po wniebowstąpieniu  Pana  Jezusa nieustannie  oręduje  za swoimi     ukochanymi dziećmi  w niebie   jako Matka  Kościoła.

Będziemy dziękować  Matce  Najświetszej  za opiekę przez wieki nad naszą  Ojczyzną            i  prosić  Ją , aby  zawsze orędowała za nami ,byśmy jako  Jej dzieci  spełniali w  życiu     wolę Bożą i żyli  według  Ewangelii  Jezusa  Chrystusa. .

6.Z  inicjatywy papieża Benedykta XVI  od  2007  roku  , w najbliższą środę modlimy się też za Kościół w Chinach,  gdzie wielu  chrześcijan cierpi na skutek  prześladowań.

 W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie naszej wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie.Wszystkich zapraszam na wspólną Mszę  św. i nabożeństwo   majowe  o godz. 18.00.

Przez wstawiennictwo  Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu  i  abyśmy byli zawsze wdzięcznymi ich dziećmi. 

 8. W sobotę 27 maja o godz. 10.00    Bp   Jan Piotrowski  w czasie Mszy  św.   udzieli święceń Prezbiteratu, czyli  święceń kapłańskich  6  diakonom naszego WSD  w  Kielcach .

Wśród nich święcenia  kapłańskie przyjmie nasz rodak- parafianin                  -diakon Hubert Król  z Książnic Małych.

  Módlmy się wszyscy w tym tygodniu serdecznie za naszego Huberta i za wszystkich diakonów o owocne przeżycie Rekolekcji  i  głębokie przyjęcie święceń prezbiteratu , a także o  owocną,  ofiarną posługę kapłańską  w  ciągu całego życia.  Można zgłaszać się       po Mszy św. na wyjazd –  do katedry w  Kielcach na tę uroczystość  święceń kapłańskich.

=============================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY         –      14     maja 2023r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna.

 Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza,   aby dziękować        Bogu  za  wszelkie otrzymane łaski i prosić o Jego błogosławieństwo na nowy  tydzień.

2. Dzisiaj w tej naszej pięknie udekorowanej   świątyni     w   czasie Mszy św.    o godz.11.00 , czyli   na  sumie  –  15   dzieci przystąpi  do  I Komunii św.   Módlmy się  za  nasze dzieci, aby przez  całe  życie często   i godnie przystępowały    do  Komunii  św. i razem ze swoimi rodzinami były   wierne Chrystusowi i Jego     Ewangelii.

 1. Dzisiaj  uroczysta  Procesja  w Krakowie  z Wawelu  na Skałkę i Msza  św.  z racji uroczystości  Św. Stanislawa Bpa i męczennika – głównego   Patrona  Polski .

 

 1. Od poniedziałku   do środy    przez  orędownictwo  Matki   Bożej  będziemy    się włączać  w    Dni modlitw   o urodzaje i za kraje głodujące  na świecie.

 .W środę na godz.16.30 zapraszamy  dzieci z  klas IV  z całej  Parafii na przygotowanie  do Rocznicy ich  Pierwszej Komunii   św. .która   będzie obchodzona  w niedzielę-21 maja      na  Mszy  św.  o godz. 11. 00  czyli  na sumie.

 

 1. We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

 W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego osobę wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając Jej synowskie: „Totus Tuus”. W tych intencjach będziemy się modlić podczas Mszy Świętej o godz.18.00-

W przedsionku  kościoła mamy Błogosławieństwo św. Jan Pawła  II  dla naszej Parafii,które  przywiozłem  z    Rzymu  w   2000  Roku Jubileuszowym.  

 1. Zapraszamy w tygodniu   codziennie  na  godz.18.00-  na Msze  św. i  nabożeństwa  majowe  z miłości    do   Miłosiernego  Pana i Matki   Najświetszej., która  oręduje      za           nami w  naszych potrzebach  ,gdy   ją   serdecznie  o to  prosimy.

 Jako Rodzice wierzący i prawdziwi Polacy  pragniemy poprzeć  Projekt ‘CHROŃMY  DZIECI „ przez   złożenie   podpisów  jeszcze tylko  dzisiaj  na kartach  przed   kościołem,  aby  chronić  nasze polskie dzieci przed demoralizacją  przez nieodpowiednie osoby,które są  w miastach  przysyłane do przedszkoli  i  szkół   polskich .

 1. Wszystkim ,którzy obchodzą Imieniny i Jubileusze skaładam  serdeczne  życzenia.

9.. Polecam dzisiejszą „Niedzielę „ i „Dobre  Nowiny „bezpłatnie” dla naszych  rodzin.

========================================