Pielgrzymka Dzieci

20 sierpnia Dzieci Pierwszokomunijne wraz z Rodzicami i Dziadkami wyruszyli na pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie mogli złożyć wszelkie intencje noszone w swoich sercach. W drodze powrotnej do domu wstąpili również do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Leśniowie, gdzie zawierzyli swoje rodziny w modlitwie.

Piesza Pielgrzymka Tarnowska

Dnia 18 sierpnia przez teren naszej parafii przechodziła Piesza Pielgrzymka Tarnowska. W czasie jej trwania jak co roku pielgrzymi zebrani pod Szkołą Podstawową im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich mogli znaleźć chwilę wytchnienia oraz  napełnić swoje brzuszki pysznościami przygotowany przez gospodynie z naszej parafii. Cała parafia stanęła na wysokości zadania, ponieważ udało się wykarmić 2,5 tys, pielgrzymów. Z wdzięcznością zapewniali o modlitwie za naszą wspólnotę parafialną. 

30 LAT minęło…jak jeden dzień ?

W niedzielę w naszym Książnickim  kościele parafialnym obchodziliśmy 30 – lecie posługi w naszej parafii ks. proboszcza  Kanonika Wiesława Barana. Dziękczynną Mszę Świętą o godzinie 11.30 odprawił ks. Prałat Tomasz Rusiecki. Podczas tej najświętszej Eucharystii, przedstawiciele naszej parafii oraz przedstawiciele wspólnoty „Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego”. Nasze wspólne świętowanie umiliła Orkiestra Dęta, której bardzo dziękujemy.  

Dziękczynienie za Plony Ziemi.

W dzisiejszą niedzielę nasza parafia przeżywana Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne zbiory żniwne i chleb powszedni. Żniwne wieńce, to nasza ofiara dziękczynna, na którą czeka Bóg. Przyszliśmy dziękować, bo najczęściej przychodzimy prosić. Dziś stajemy przed Bogiem i mówimy: „Ziemia wydała swój owoc. Bóg nasz nam pobłogosławił”. Mszy świętej przewodniczył ks. Tomasz Rusiecki. Po skończonej Eucharystii, były przyśpiewki. Mimo deszczowej pogody, na twarzach tu obecnych malowało się słońce. Po skończonej części oficjalnej świetnie poszczególnych grup przeniosło się do poszczególnych wiosek. Niech Bóg błogosławi, waszej pracy. Szczęść wam Boże.

Na Pielgrzymim szlaku – Witamy w naszej wspólnocie Pielgrzymkę Tarnowską

W trudzie i zmęczeniu,  ale do celu.

Okoł 1200 pielgrzymów przybyło do nas, aby pomodlić się oraz posilić. Jak w poprzednich latach nasze Panie gospodynie stanęły na wysokości zadania.

Dziękując wszystkim za tak wspaniały czas i wspólną modlitwę żywimy  nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas na pielgrzymim szlaku jeszcze więcej, by wspólnie wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani.

Radujmy się…. Dziś odpust w naszej wspólnocie parafialnej …

Dziś Odpust w naszej Parafii…

«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. ».

Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków i wykonania określonych dzieł.

Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

  •   wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  •   wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  •   przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);
  •   pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.        

Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu dni przed lub po dziele odpustowym.

Życzymy wielu łask Bożych  …

Daj Twoim wierzącym … Siedmiorakie dary – Bierzmowanie w naszej Parafii …

25 czerwca 2021 r. był dniem szczególnym, w naszej wspólnocie parafialnej.

W tym dniu odbyła się uroczysta Msza Św. wieńcząca cykl przygotowań które miały na celu doprowadzić młodzież naszej parafii do godnego przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

     W przeciągu kilku ostatnich miesięcy młodzież uczęszczała na spotkaniach oraz nabożeństwach.  Podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. biskup Andrzej Kaleta, młodzież naszej parafii otrzymała dary Ducha Świętego. Młodzież oraz ich rodzice uroczyście poprosili o udzielenie tak ważnego Sakramentu.

Przed przyjęciem Sakramentu młodzież przystępująca do niego wypowiedziała słowa:

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad.”

Pamiętajmy o modlitwie w intencji młodzieży, aby w tym postanowieniu wytrwała, i aby te słowa każdego dnia się urzeczywistniały, na nowo i coraz to bardziej, zarówno w tej młodzieży jak i w każdym z nas.