Koła różańcowe

„Jak dwóch przyjaciół, którzy często razem przestają, zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach, tak też my prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię, możemy, na ile była by do tego zdolna nasza małość, stać się do nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego, ubogiego, ukrytego, cierpliwego i doskonałego”. (Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 15)

Różaniec z natury swej odmawia się w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, przez co medytuje się życie Matki Bożej oraz Jej Syna Jezusa Chrystusa. Czyni się to poprzez „przesuwanie paciorków różańca”, wspominając przy tym Tajemnice oraz ich części, które związane są z wydarzeniami zbawienia człowieka.

W naszej parafii jest 6 kół różańcowych, które skupiają po kilkanaście osób, a modlitwa tych wspólnot skierowana do Naszej Niebieskiej Matki, wspomaga w sposób duchowy naszą parafię oraz działalność duszpasterską jaka jest w niej prowadzona. Członkowie Kół Różańcowych zobowiązują się do codziennej modlitwy dziesiątkiem różańca.

Marcin Grzyb – uczeń II klasy Gimnazjum w Koszycach