Kancelaria parafialna

Parafia Rzymskokatolicka „Wniebowzięcia NMP” 
w Książnicach Wielkich

Książnice Wielkie 54
32-130 Koszyce
woj. Małopolskie
tel. 41-351-41-23
e-mail: wnmpksiaznicewielkie@gmail.com

nr konta bankowego Parafii  -PKO  BP  SA.-

70  1020   2892   0000   5602   0185   6160

Wszystkim  życzliwym  ofiarodawcom składamy serdeczne         „Bóg zapłać !” i  polecamy Was Miłosiernemu BOGU  w  gorącej ,  codziennej modlitwie przez orędownictwo  Matki Bożej  Wniebowziętej.

  Wszystkim  – „Szczęść  Boże ! „-  Ks. Proboszcz  Wiesław Baran.

                                      Kancelaria   parafialna czynna:

poniedziałek – sobota 8:00 – 9:00
czwartek 17:00 – 18:00

Dokumenty konieczne do załatwienia:

1. Sakramentu Chrztu świętego:
– Akt urodzenia dziecka
– Akt ślubu kościelnego rodziców
– Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że spełniają warunki by pełnić obowiązki rodzica chrzestnego. Takie zaświadczenie wydaje zawsze parafia zamieszkania rodzica chrzestnego
– Zgoda własnego proboszcza (jeśli chrzest jest spoza parafii)

2. Sakramentu małżeństwa:
– Metryki chrztu narzeczonych z adnotacją o bierzmowaniu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia do przedłożenia w kancelarii parafialnej)
– Dowody osobiste
– Dyplomy ukończenia kursu przedmałżeńskiego
– Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej
– Jeśli ślub ma być „konkordatowy” – dokumenty z USC „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”
– Osobiste zgłoszenie w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa

3. Pogrzebu:
– Akt zgonu
– Zaświadczenie o udzielonych Sakramentach (jeśli chory był zaopatrzony w szpitalu)
– Jeśli zmarły nie był parafianinem, zgoda parafii do której należał

4. Odwiedzin chorych:
Należy zgłosić osobiście lub telefonicznie nazwisko i adres chorego w celu uzgodnienia terminu odwiedzin. Mogą to być comiesięczne – pierwszopiątkowe wizyty księdza z Komunią Świętą, lub jednorazowa w nagłych przypadkach.

5. Różnych zaświadczeń:
– Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych i dla świadka sakramentu bierzmowania wydaje zawsze parafia miejsca zamieszkania.
– Metryki chrztu św. do I Komunii św., bierzmowania i ślubu, wydawane są w myśl zasady: „gdzie fakt tam akt”. Po metrykę chrztu do wyżej wymienionych sakramentów należy udać się do parafii gdzie chrzest miał miejsce.