Kancelaria

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Książnicach Wielkich

Książnice Wielkie 54
32-130 Koszyce
woj. Małopolskie
tel. 41-351-41-23
e-mail: wnmpksiaznicewielkie@gmail.com

Kancelaria parafialna czynna:

poniedziałek - sobota 8:00 - 9:00
czwartek 17:00 - 18:00

Dokumenty konieczne do załatwienia:

1. Sakramentu Chrztu świętego: - Akt urodzenia dziecka - Akt ślubu kościelnego rodziców - Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że spełniają warunki by pełnić obowiązki rodzica chrzestnego. Takie zaświadczenie wydaje zawsze parafia zamieszkania rodzica chrzestnego - Zgoda własnego proboszcza (jeśli chrzest jest spoza parafii)

2. Sakramentu małżeństwa: - Metryki chrztu narzeczonych z adnotacją o bierzmowaniu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia do przedłożenia w kancelarii parafialnej) - Dowody osobiste - Dyplomy ukończenia kursu przedmałżeńskiego - Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej - Jeśli ślub ma być "konkordatowy" - dokumenty z USC "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - Osobiste zgłoszenie w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa

3. Pogrzebu: - Akt zgonu - Zaświadczenie o udzielonych Sakramentach (jeśli chory był zaopatrzony w szpitalu) - Jeśli zmarły nie był parafianinem, zgoda parafii do której należał

4. Odwiedzin chorych: Należy zgłosić osobiście lub telefonicznie nazwisko i adres chorego w celu uzgodnienia terminu odwiedzin. Mogą to być comiesięczne - pierwszopiątkowe wizyty księdza z Komunią Świętą, lub jednorazowa w nagłych przypadkach.

5. Różnych zaświadczeń: - Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych i dla świadka sakramentu bierzmowania wydaje zawsze parafia miejsca zamieszkania. - Metryki chrztu św. do I Komunii św., bierzmowania i ślubu, wydawane są w myśl zasady: "gdzie fakt tam akt". Po metrykę chrztu do wyżej wymienionych sakramentów należy udać się do parafii gdzie chrzest miał miejsce.