Archiwum kategorii: Życie parafialne

Przybądź, Duchu Święty…

     W dniu 29 września 2019 r. w kościele WNMP w Książnicach Wielkich miała miejsce uroczysta Msza Św. wieńcząca cykl przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

     Przez cały rok katechetyczny młodzież uczęszczała na spotkania i nabożeństwa, na których poznawała fundamenty naszej wiary, rozwiewała niepewności i wątpliwości oraz uczyła się jak budować trwałą relację z Bogiem.

     Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11:00, której przewodniczył ks. biskup Andrzej Kaleta, nastąpiła prezentacja kandydatów do bierzmowania. Na ręce biskupa nasz ks. proboszcz złożył sprawozdanie z odbytego przez nich przygotowania. Sama młodzież oraz ich rodzice uroczyście poprosili o udzielenie tak ważnego Sakramentu. Ksiądz biskup zgodnie z prośbą, ale i widząc zaangażowanie całej parafii, wybierzmował 65 kandydatów, a po komunii życzył, aby otrzymany dar Ducha Świętego przygotował ich do dorosłego życia.

     Na koniec każdemu z bierzmowanych wręczono pamiątkowy krzyż i modlitewnik.

     Nasz proboszcz wygłosił także sprawozdanie z prac, które udało się dokonać w ciągu 7 lat, czyli od ostatniej wizytacji ks. biskupa do dnia dzisiejszego oraz radość z daru od młodzieży jakim jest nagłośnienie, dzięki któremu można będzie sprawować nabożeństwa poza murami naszego kościoła.

            Dary Ducha Świętego które otrzymaliśmy w tym sakramencie pomogą nam wzrastać duchowo i rozwijać naszą wiarę. Ten dzień zapadnie na długo w naszej pamięci.

Benedykt Bukowiecki
uczeń kl. VIII 

Miło było się spotkać…

Dziś 23 września, wspomnienie wielkookiego świętego Ojca Pio, prezbitera, stygmatyka. W klimacie pięknego, słonecznego, wrześniowego dnia, przyszło nam się spotkać już po raz XXV. Zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu osób niepełnosprawnych w Książnicach Wielkich. O godzinie 10.00 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. prałata Tomasza Rusieckiego. W homilii mogliśmy usłyszeć o wielkich dziełach Boga dokonanych wobec narodu Izraelskiego, a także o błogosławieństwie jakie każdego dnia otrzymujemy na chodzi z ręki Stwórcy.  Przy końcu Eucharystii mogliśmy z szacunkiem ucałować relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego. Po zakończonej uczcie Eucharystycznej udaliśmy się go remizy strażackiej gdzie zostaliśmy posileni na ciele pysznym obiadem, ciastem oraz kawą, przygotowaną przez Panie Gospodynie naszej Parafii należące do Rodziny Edmunda Bojanowskiego. Na spotkanie przybyli goście z Proszowic i Gruszowa, a także siostry Służebniczki które posługiwały w naszej Parafii, Siostra Patrycja i Siostra Iwona. Uczniowie klasy ósmej naszej Szkoły w Książnicach przygotowali część artystyczną. Przybliżyli nam postać Siostry Faustyny Kowalskiej, nazwanej przez samego Jezusa Apostołką Bożego Miłosierdzia.  Siostra Lucjana wraz z młodzieżą swoim śpiewem oraz akompaniamentem gitarowym  pomogła nam wejść w klimat wielkiej miłości Boga do człowieka, zwanej „Miłosierdzie”. Spotkania uświetniała muzyką, miejscowa orkiestra, przygrywając nam nuty zarówno te pobożne jaki te bardziej pod nogę. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. Niech wyrazem serca staną się sława jednej z harcerskich piosenek „do zobaczenia znów.”

ks. Andrzej

„PLON NIESIEMY PLON ….”

25 sierpnia w niedzielę w naszej wspólnocie Parafialnej obchodziliśmy doroczne dziękczynienie za plony ziemi.  Uroczystej Mszy Świętej o godz. przewodniczył ks. prefekt. Przed Mszą Świętą odbyła się procesja z wieńcami do Kościoła, wykonanymi przez gospodynie naszej parafii. Praca którą włożono w wykonanie wieńcy, rodzi wdzięczność za dar urodzaju oraz obfitego plonu zboża, kwiatów owoców i warzyw, które dzięki Bożej hojności otrzymujemy. Mogliśmy podziwiać wieńce z następujących miejscowości: Książnice Wielkie, Książnice Małe, Łapszów, Jaksice, Majkowice, Biskupice, Jankowice, Modrzany. Ksiądz Proboszcz w kazaniu przypomniał nam o wartości chleba, pracy ludzkiej i darów plonu ziemi. Kobiety z różnych miejscowości po zakończonej Eucharystii zaprezentowały przyśpiewki, mówiące o miejscach i osobach z naszej parafii.

„W DROGĘ…” PIESZA PIELGRZYMKA TARNOWSKA

I w tym roku 18 sierpnia do naszej wspólnoty parafialnej zawitała XXXVII Piesza Pielgrzymka Tarnowska zmierzająca na Jasną Górę. Gościliśmy ok. 4 tys. Pielgrzymów. Przedstawiciele naszej parafii z równych wiosek wraz z ks. Proboszczem Wiesławem okazali gościnność. Pielgrzymi odeszli od nas pokrzepieni, nabierając sił na dalsza drogę przed tron Bożej Matki w Częstochowie, zapewniając nas o pamięci modlitewnej.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W KSIĄŻNICACH

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia w naszej parafii jest obchodzona uroczystość odpustowa.  Suma odpustowa rozpoczęła się w południe, a przewodniczyli Jej Księża Rodacy: ks. Tadeusz Maj, ks. Tomasz Rusiecki, O. Redemptorysta Kazimierz Głaz wraz z pasterzem parafii ks. Wiesławem Baranem. Pod koniec Liturgii Mszy Świętej poświęcone zostały rośliny i zioła i rośliny zebrane w tym roku. Na zakończenie odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół naszej parafialnej Świątyni.

O Mój Jezu w Hostii skryty…

19  czerwca   w  całym  kościele Chrystusowym obchodziliśmy  Uroczystość  Najświętszego Ciała  I Krwi   Chrystusa.  Obchody  zaczęliśmy od uroczystej  Mszy Świętej  godz. 9:00  Pod  przewodnictwem  Ks. prob. Wiesława Barana oraz  ks. Andrzeja Pragnącego. W homilii  ks. proboszcz  przypomniał  wiernych o  uczczeniu  Najświętszego sakramentu przez nas  samych . Po  zakończeniu  celebrowanej Mszy świętej  wyruszyła  z kościoła procesja  do czterech ołtarzy przy których  odczytywane były Ewangelie.

Kamil Cieśla