Przybądź, Duchu Święty…

     W dniu 29 września 2019 r. w kościele WNMP w Książnicach Wielkich miała miejsce uroczysta Msza Św. wieńcząca cykl przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

     Przez cały rok katechetyczny młodzież uczęszczała na spotkania i nabożeństwa, na których poznawała fundamenty naszej wiary, rozwiewała niepewności i wątpliwości oraz uczyła się jak budować trwałą relację z Bogiem.

     Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11:00, której przewodniczył ks. biskup Andrzej Kaleta, nastąpiła prezentacja kandydatów do bierzmowania. Na ręce biskupa nasz ks. proboszcz złożył sprawozdanie z odbytego przez nich przygotowania. Sama młodzież oraz ich rodzice uroczyście poprosili o udzielenie tak ważnego Sakramentu. Ksiądz biskup zgodnie z prośbą, ale i widząc zaangażowanie całej parafii, wybierzmował 65 kandydatów, a po komunii życzył, aby otrzymany dar Ducha Świętego przygotował ich do dorosłego życia.

     Na koniec każdemu z bierzmowanych wręczono pamiątkowy krzyż i modlitewnik.

     Nasz proboszcz wygłosił także sprawozdanie z prac, które udało się dokonać w ciągu 7 lat, czyli od ostatniej wizytacji ks. biskupa do dnia dzisiejszego oraz radość z daru od młodzieży jakim jest nagłośnienie, dzięki któremu można będzie sprawować nabożeństwa poza murami naszego kościoła.

            Dary Ducha Świętego które otrzymaliśmy w tym sakramencie pomogą nam wzrastać duchowo i rozwijać naszą wiarę. Ten dzień zapadnie na długo w naszej pamięci.

Benedykt Bukowiecki
uczeń kl. VIII