Wspólnota parafialna

W 2008 roku grupa gospodyń zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” wraz z ks. prałatem Tomaszem Rusieckim i innymi gospodyniami parafii podjęła decyzję o organizacji na terenie miejscowości Książnice Wielkie spotkań integracyjnych z osobami niepełnosprawnymi.
Pierwsze takie spotkanie miało miejsce 16 czerwca 2008 roku, a wzięło w nim udział 45 pensjonariuszy ze Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Proszowicach. Od tego momentu spotkania te odbywają się cyklicznie dwa razu w ciągu roku.
Myślą przewodnią jest nie tylko spotkanie ludzi, lecz wspólna zabawa, poczęstunek oraz ukazanie rodzinom osób niepełnosprawnych, że nie są sami pozostawieni sobie. Często na takie spotkanie, przyjeżdżają nietypowi goście, np. żołnierze z portu lotniczego w Balicach lub członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całość spotkania jest organizowana przez gospodynie z naszej parafii, które starannie przygotowują się do tego miłego i wzniosłego wydarzenia. Jest to wielkie przeżycie, nie tylko dla niepełnosprawnych, ale także dla całej naszej społeczności, ponieważ integruje ono całą wspólnotę, oraz pomaga przyjezdnym osobom, cieszyć się swoim życiem.

W miarę lat spotkania zaczęły wzrastać w liczbę uczestników, co cieszyło nasze panie gospodynie, które organizując się społecznie także wzrastały w liczbę.

To nie jedyna duża inicjatywa parafialna, drugą jest poczęstunek przygotowywany dla Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki, która każdego roku 18 sierpnia odwiedza naszą parafię.
Przygotowania do przyjęcia pielgrzymów angażują całą naszą wspólnotę parafialną, która nie szczędzi siły ani otwartego serca, na wykazywany trud ludzi idących do Naszej Niebieskiej Matki. Podziękowaniem za nasz trud jest zawsze szczery i wspaniały uśmiech umęczonego pielgrzyma.
Oprócz takich dużych inicjatyw, nasza wspólnota parafialna może poszczycić się innymi niewiele mniejszymi inicjatywami społecznymi, które odbywają się na terenie naszej parafii. Nad całością inicjatyw czuwają nasze wspaniałe kobiety, które zawsze stają na wysokości zadania.

Ks. Łukasz