Grono przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Grono Przyjaciół Seminarium jest stowarzyszeniem działającym na rzecz Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.
Zrzesza ono ludzi dobrej woli, którzy troszczą się o nowe powołania do kapłaństwa oraz wspierają nasz dom. Nasza wspólnota zaś w każdy I czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele seminaryjnym p.w. Trójcy Świętej modli się podczas Eucharystii za wszystkich żywych i zmarłych dobroczyńców naszego seminarium.
Istnieją dwie formy uczestnictwa w Gronie Przyjaciół:

Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc

Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium.

Z naszej parafii do Grona Przyjaciół WSD Kielce należy 6 osób.

Aby włączyć się czynnie w działalność Grona Przyjaciół, należy wypełnić formularz rejestracyjny i przekazać ks. proboszczowi.