Służba Liturgiczna Ołtarza

LEKTORZY 

Lektor (właśc. pełniący funkcję lektora) to ministrant, który w czasie liturgii i nabożeństw czyta Słowo Boże z wyjątkiem Ewangelii, oraz wygłasza komentarze i modlitwy przeznaczone w przepisach liturgicznych dla osób świeckich (np. wezwania modlitwy powszechnej).

MINISTRANCI

Być ministrantem znaczy być sługą Bożym. Ministrant jest głównie pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Postawa ministranta powinna być wzorem dla kolegów, wskazując właściwe uczestnictwo w Eucharystii.