Duszpasterze Wspólnoty

Proboszcz

ks. Wiesław Baran, KHW, ur. 1953 (Sędziszów, Św. Piotra i Pawła), wyświęcony 1978, mianowany 1991;

Wikariusz

ks. Andrzej Pragnący, ur. 1987 (parafia Małoszów), wyświęcony 2018, mianowany 2018;