Stowarzyszenie „Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego”

W 2002 roku z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP powstało w parafii Książnice Wielkie, Stowarzyszenie „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”, jest to rodzina, która towarzyszy Zgromadzeniu.
Celem jego członków jest stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego oraz dobrowolny i czynny udział w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia wśród dzieci, chorych i ubogich.
„Rodzina Bł. Edmunda” wspólnie, poprzez swoje inicjatywy, a także różnorakie przedsięwzięcia stara się dawać świadectwo wiary i miłości służebnej w środowisku lokalnym, w którym została utworzona.

Członkowie wspólnoty, jaka działa przy parafii Książnice Wielkie, spotykają się raz w miesiącu, a należy do niej 40 osób, w różnym wieku.

Celem spotkania „Rodziny Bł. Edmunda”, jest wspólna modlitwa, a także rozmowy na różne tematy wiary, oraz nurtujące problemy społeczności lokalnej. Członkowie wspólnoty czynnie włączają się w pomoc innym osobom, czynią to poprzez odwiedziny chorych i samotnych, a także współorganizują spotkania osób niepełnosprawnych i ich rodzin z parafii i okolic.

s. Patrycja