Grupy Parafiane

W Parafii „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w Książnicach Wielkich funkcjonuje pięć grup parafialnych, które poprzez swoją działalność ubogacają naszą wspólnotę parafialną.

Największą z grup jest ogólna „Wspólnota Parafialna”, która skupia w swoich szeregach przedstawicieli wszystkich miejscowości należących do terenu parafii Książnice Wielkie.

Oprócz tej największej, pozostałe mają od kilku do kilkudziesięciu przedstawicieli, a są to Stowarzyszenie „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”, Grono Przyjaciół Seminarium Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, Koła Różańcowe oraz Schola „Młode Serca”. 

Każda z tych grup parafialnych prowadzi oddzielne funkcjonowanie, ale wspólnie tworzymy Jedną Wspólnotę, która się wspomaga i funkcjonuje jako Jedna Rodzina Parafialna.

Ks. Łukasz