Na Pielgrzymim szlaku – Witamy w naszej wspólnocie Pielgrzymkę Tarnowską

W trudzie i zmęczeniu,  ale do celu.

Okoł 1200 pielgrzymów przybyło do nas, aby pomodlić się oraz posilić. Jak w poprzednich latach nasze Panie gospodynie stanęły na wysokości zadania.

Dziękując wszystkim za tak wspaniały czas i wspólną modlitwę żywimy  nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas na pielgrzymim szlaku jeszcze więcej, by wspólnie wypraszać potrzebne łaski za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani.