Peregrynacja obrazu Św. Józefa w naszej parafii

 

PORZĄDEK WSPÓLNEJ MODLITWY

W DNIACH POBYTU OBRAZU ŚW. JÓZEFA W NASZEJ PARAFII

5-12 czerwca 2021 r.

 

CODZIENNIE będą sprawowane Msze św. o godz. 9.00 i o godz.18.00, nabożeństwo do Najświętszego Serca  Pana  Jezusa, z Procesja  Eucharystyczna w  Oktawie Bożego Ciała, modlitwa do św. Józefa i Apel Jasnogórski.

Na Msze św. o godz.18.00 i nabożeństwa zapraszamy w miarę możliwości całe Rodziny z całej naszej Parafii.

W PONIEDZIAŁEK – 7 czerwca

– zapraszamy szczególnie: MAJKOWICE, ZYSŁAWICE, JANKOWICE i ŁAPSZÓW. Msza św. o godz.9.00 w int. wszystkich wdów i  wdowców z całej naszej Parafii.

WE WTOREK – 8 czerwca  

– zapraszamy: DOLANY, MODRZANY, ZAGAJE, JAKSICE, MACIECZYNĘ, MORSKO i WROCZKÓW.

Na Mszę św. o godz. 9.00 prosimy przywieź chorych, starszych z całej Parafii.

W ŚRODĘ – 9 czerwca

– przez cały dzień szczególnie zapraszamy: KSIĄZNICE MAŁE, BISKUPICE, KSIĄŻNICE WIELKIE. W środę będziemy się modlić przez cały dzień szczególnie w intencjach wszystkich mężczyzn w naszej Parafii, mężów, ojców, kawalerów, samotnych.

W CZWARTEK – 10 czerwca

– będziemy się modlić za wszystkie małżeństwa i rodziny, aby były Bogiem silne, naśladując św. Rodzinę z Nazaretu i które przybędą na godz.18.00 na  zakończenie Oktawy Bożego Ciała w tym cała asysta w strojach – jak w Boże Ciało.

W PIĄTEK – 11 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

Na godz. 18.00 zapraszamy wszystkich kandydatów do Bierzmowania w raz z rodzicami i pozostałą młodzież z całej Parafii. Będziemy się modlić o ich piękne człowieczeństwo i w intencji Kościoła o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz o powołania misyjne.

SOBOTA – 12 czerwca – jest to ostatni dzień pobytu Obrazu św. Józefa w parafii

– na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich parafian. Dokonamy wtedy aktu zawierzenia opiece św. Józefa naszych rodzin, parafii i pożegnamy Obraz św. Józefa – św. Rodziny z Nazaretu.

Przybywajmy licznie moi Kochani na te Msze św. przez cały tydzień i osobistą adorację, gdyż  kościół codziennie będzie otwarty dla przybywających na  modlitwę.

Litania do św. Józefa


Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, —
Duchu Święty, Boże, —
Święta Trójco, jedyny Boże, —
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święty Józefie, —
Przesławny Potomku Dawida, —
Światło Patriarchów, —
Oblubieńcze Bogarodzicy, —
Przeczysty Stróżu Dziewicy, —
Żywicielu Syna Bożego, —
Troskliwy Obrońco Chrystusa, —
Głowo Najświętszej Rodziny, —
Józefie najsprawiedliwszy, —
Józefie najczystszy, —
Józefie najroztropniejszy, —
Józefie najmężniejszy, —
Józefie najposłuszniejszy, —
Józefie najwierniejszy, —
Zwierciadło cierpliwości, —
Miłośniku ubóstwa, —
Wzorze pracujących, —
Ozdobo życia rodzinnego, —
Opiekunie dziewic, —
Podporo rodzin, —
Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, —
Patronie umierających, —
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa codzienna
do świętego Józefa

 

O święty Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi!

Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona, Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, zachowaj mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.