Triduum Paschalne

W Wielki czwartek  wspominamy pamiątkę ustanowienie przez Chrystusa   sakramentów świętych kapłaństwa  i  eucharystii. Po uroczystej Eucharystii nastąpiło przeniesienie  najświętszego  sakramentu  do ciemnicy na pamiątkę  pojmania  Jezusa  w ogrójcu.

 W  skupieniu i ciszy  gromadziliśmy się w  Wielki Piątek na sprawowanie pamiątki Śmierci  Pana  naszego  Jezusa Chrystusa. W tym dniu kościół  nie  sprawuje  Eucharystii. Przed liturgią  męki pańskiej odbyła  się  Droga  Krzyżowa. Ksiądz proboszcz oddał  cześć ołtarzowi na  pamiątkę śmierci Chrystusa na krzyżu.  Następnie  została  uroczyście odczytana męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podczas homilii  ksiądz prefekt przypomniał  wiernym o   pamiątce  śmierci Chrystusa  na krzyżu  za  nasze  grzechy, po  homilii  była  adoracja  krzyża, zgromadzeni w kościele oddali  cześć  krzyżowi przez  pełne szacunku i czci, ucałowanie ran Chrystusa. Po  zakończonej   liturgii najświętszy  sakrament został  przeniesiony   do grobu  pańskiego,  w którym mogliśmy adorować obecność Boga w modlitwie  i śpiewie  pieśni  przypominające nam wielką ofiarę Zbawiciela.

Wielka  sobota  to dzień  ciszy i skupienia  ,Kościół  trwa przy  Grobie Pańskim  rozważając mękę i  śmierć Chrystusa jest  to dzień  żałoby Kościoła.

Kościół świętuje nową paschę którą jest Chrystus. Uczestniczyliśmy w Najświętszej ofierze, której przewodniczył ks. prał. Tomasz Rusiecki , ks. kan. prob. Wiesław  Baran oraz ks .wik. Andrzej  Pragnący.  Przed Eucharystią odbyła się liturgia Światła  w której było poświecenie  ognia  i  procesja  światła następnie rozpoczęła się Eucharystia. W  homilii  mogliśmy usłyszeć o śmierci i Zmartwychwstania  Chrystusa, abyśmy pamiętali ze  Wielkanoc   jest  ważnym świętem dla każdego  z nas.

Kamil Cieśla