Niedziela Palmową nazywana

        W niedziele palmową kościół obchodzi pamiątkę triumfalnego wjazdu  Chrystusa  do Jerozolimy  dla  dokonania paschalnego misterium. Wspominając  to zbawcze  wydarzenie  zgromadziliśmy się w naszej  pięknie  udekorowanej    na to święto świątyni. O godz.  11:00  wspólnie  przeszliśmy w uroczystej procesji  z palmami wokół  kościoła, aby następnie uczestniczyć  w celebracji  Mszy Świętej. Przewodniczył jej ks. kan. prob Wiesław  Baran. W czasie   mszy świętej  była  odczytywana Męka Pańska. W Kościele zostały złożone palmy, największy podziw  wzbudzała  pięknie udekorowana i  największa z palm z  Książnic  Wielkich  ,były  także  palmy z innych  miejscowości; Majkowice, Modżany, Zagaje  oraz  Jaksice.

           Tradycyjnie w  naszej parafii  odbyła się coroczna  Droga  krzyżowa, trasa  drogi krzyżowej  wiodła  do pomnika   Zbawiciela. W  czasie  drogi krzyżowej były  rozważania  14    stacji prowadzonych przez młodzież. Między  czytaniem drogi krzyżowej były  śpiewane   pieśni  pasyjne , aby  w ten sposób dobrze  przygotować się do Świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego .

Kamil Cieśla