„Odwaga Świętości”- Noc Świętych

W miniony wtorek uczestniczyliśmy w spotkaniu modlitewnym. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą i nabożeństwem różańcowym . 

W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu uczestnicy mogli poznać żywoty Świętych i Błogosławionych, oraz modlić się za ich wstawiennictwem. Nasze modlitewne czuwanie wspierały relikwie: Ojciec Pio, św. Jan Paweł II, św. Stanisław, św. Krzysztof, bł. Edmund Bojanowski.  Na zakończenie spotkania po otrzymaniu błogosławieństwa, każdy mógł przez ucałowanie relikwii oddać cześć świętym. 

Organizatorzy i uczestnicy chcieli w ten sposób uczcić świętych Patronów, ukazać  piękno powołania do świętości i uwrażliwić młodzież i dzieci na naszą tradycję chrześcijańską. Wieczór chwały ze Świętymi był szczególnym momentem umocnienia wiary w tajemnicę Świętych obcowania.