„Hosanna Królowi Dawidowemu” – Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, to czas kiedy gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, zgromadziliśmy się w naszej świątyni o godz. 11.00, aby wspólnie przejść z poświęconymi palmami wokół kościoła, a później uczestniczyć w Uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. prob. Wiesław Baran.
W czasie liturgii Mękę Pańską według św. Marka, odczytali nasi lektorzy: Karol i Konrad Bukowieccy,a całość uświetniła śpiewem nasza parafialna schola, przy pięknie ubranym kościele w przyniesione na tą okazję palmy. Wśród przyniesionych przez niektóre wsie palm, największy podziw wzbudziła palma z Książnic Wielkich, która jak nosi nazwa miejscowości była największa, a liczyła prawie 8 metrów. Oryginalną palmą, w kwestii wykonania, pochwalili się mieszkańcy Majkowic, których palma miała około 7,5 metra. Pozostałe palmy na powitanie Jezusa przynieśli mieszkańcy Łapszowa około 7 metra oraz mieszkańcy Jaksic około 7 metrów. Jeszcze jedna palma pojawiła się w naszej świątyni, której wykonawcami byli mieszkańcy Modrzan, ich palma chociaż miała około 3 metrów, także upiększyła procesję wokół kościoła.
Palmy zostały wniesione do świątyni i upiększą ją przez okres wielkanocny. Po Mszy Świętej ks. proboszcz podziękował za piękne palmy oraz ciężką pracę przy ich wykonaniu. Tradycją naszej parafii jest także Droga Krzyżowa, której termin przypada właśnie w Niedzielę Palmową.
Trasa tegorocznej Drogi Krzyżowej wiodła aż pod pomnik Zbawiciela i  z powrotem do Kościoła, a rozważania w czasie 14 stacji, czytali mieszkańcy poszczególnych wsi oraz młodzież. Poprzez cały dzień rozważaliśmy Mękę Chrystusa, by dobrze przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Zdjęcia z Niedzieli Palmowej