25 lat od śmierci Biskupa Jana Gurdy

W niedzielę 14 stycznia w naszej parafii na Mszy Świętej o godz. 11, modlono się w intencji ks. Bp Jana Gurdy w 25-ą rocznicę Jego śmierci, która przypada 16 stycznia. Mszy Świętej przewodniczył ks. Bp Kazimierz Gurda – Ordynariusz Diecezji Siedleckiej, w asyście sekretarza, ks. prał. Tomasza Rusieckiego oraz prob. parafii Wiesława Barana. W czasie homilii ks. Tomasz przypomniał postać zmarłego biskupa, nakreślając jego związek z ziemią Książnicką oraz z Diecezją Kielecką, w której pełnił funkcję Biskupa Pomocniczego.Chciejmy przypomnieć sobie krótką historię Biskupa pochodzącego z naszej parafii.

Bp Jan Gurda, urodził się 24 marca 1920 roku w Książnicach Wielkich, po skończonej nauce w Liceum, studiował w latach 1944-1949 w Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie 2 kwietnia 1949 roku otrzymał Święcenia Kapłańskie.

Pracę na pierwszej parafii w Mstyczowie, rozpoczął wraz ze studiami na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 1952 uzyskał tytuł doktora. Od roku 1956 był profesorem teologii pastoralnej w Seminarium Duchownym w Kielcach oraz kierownikiem wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

W dniu 7 stycznia 1972 roku papież Paweł VI mianował go Biskupem Pomocniczym Diecezji Kieleckiej oraz Biskupem Tytularnym Thasbalty. Po śmierci Biskupa Jana Jaroszewicza zarządzał Diecezją Kielecką jako wikariusz kapituły w latach 19 IV 1980 – 12 IV 1981.

Zmarł 16 stycznia 1993 roku w Domu Księży Emerytów w Kielcach, a pochowany został w grobowcu księży biskupów pomocniczych na Starym Cmentarzu w Kielcach. W swojej posłudze biskupiej ks. Jan Gurda, kierował się hasłem „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę”.