„Spotkania wytyczają drogę ludzkiego losu, niezależnie od tego, czy trwają kilka godzin, czy dłuższą chwilę.”

Dziś 07 stycznia, dane nam było znów się spotkać już po raz XXVI. O godzinie 10.00 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. prałata Tomasza Rusieckiego. W homilii mogliśmy usłyszeć o narodzinach Boga w naszych sercach, który mimo wszystko przychodzi do człowieka. Po zakończonej uczcie Eucharystycznej udaliśmy się do remizy strażackiej gdzie zostaliśmy posileni na ciele pysznym obiadem, ciastem oraz kawą, przygotowaną przez Panie Gospodynie naszej Parafii należące do Rodziny Edmunda Bojanowskiego. Na spotkanie przybyli goście z Proszowic, Gruszowa, i  z Krakowa, a także siostry Służebniczki które posługiwały w naszej Parafii, Siostra Patrycja i Siostra Iwona. Uczniowie naszej Szkoły w Książnicach przygotowali część artystyczną. Przybliżyli nam na nowo narodziny Bożego syna przedstawiając „Jasełka.”.  Mogliśmy wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych uczniów pod przewodnictwem Pani mgr. Edyty Łukawskiej. Również nasi goście odsłonili swoje talenty, umilając nam czas swoim pięknym śpiewem, i akompaniamentem. Spotkania uświetniała muzyką, miejscowa orkiestra, przygrywając nam nuty zarówno te pobożne jaki te bardziej pod nogę. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. Niech wyrazem serca staną się sława jednej z harcerskich piosenek „do zobaczenia znów.”

ks. Andrzej