Brąz jest nasz!!!

20 lipca grupa ministrantów gimnazjum rozegrała finałowe mecze Halowej Ligi Juniorów Starszych. Naszymi przeciwnikami stali się ministranci z parafii Łopuszno oraz z parafii Bieliny.Rezultatem tych rozgrywek jest III miejsce w Diecezji Kieleckiej dla naszej drużyny. Brązowy puchar odbierzemy 29 września w czasie XVIII Diecezjalnego Dnia Ministranta.