Rocznice Naszych Kapłanów

Kapłaństwo to posługa, która prowadzi wszystkich ludzi do Zbawienia, dlatego uczciliśmy w naszej parafii, księży, którzy w tym roku obchodzą swoją rocznicę święceń. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Tomasz Rusiecki, który w tym roku obchodzi 45-tą rocznicę Święceń Kapłańskich, towarzyszył mu ks. prob. Wiesław Baran, który obchodzi 40-tą rocznicę. W czasie Mszy Świętej wspominano innych rodaków ks. Biskupa Kazimierza Gurdę, który obchodzi 40-tą rocznicę święceń oraz ks. Tadeusza Maja, który w tym roku obchodzi 50-tą rocznicę święceń. Całości Liturgii towarzyszyła radość oraz wspomnienia o rocznicowych kapłanach