Misje Święte w naszej parafii

W dniach od 3 do 9 marca 2018 roku w naszej parafii mieliśmy okazje przeżywać,  po 10 latach od czasu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Misje Święte. Uroczystości misyjne zostały poprowadzone przez o. Kazimierza Głaza oraz o. Stanisława Biedrowskiego. Każdego dnia temat naszych rozważań był inny.  Podczas uroczystego rozpoczęcia Misji świętych ksiądz proboszcz przekazał stułę i kluczę do świątyni na znak tego, że w czasie misji to Ojcowie sprawują pieczę nad parafią. Misjonarze zachęcali nas do wykonania ołtarzy w oknach swoich domów, które były one symbolem zmian w naszej wspólnocie, a także do odmawiania modlitwy wieczornej wspólnie, w rodzinnym gronie. Podczas niedzielnego kazania ksiądz misjonarz rozważał słowa św. Jana Pawła II: „Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. W poniedziałek miało miejsce odnowienie sakramentu chrztu świętego, a we wtorek odbyła się droga krzyżowa w plenerze, ze świecami, zakończona na cmentarzu.  Przybyło na nią bardzo dużo parafian. Kolejny dzień, był dniem spowiedzi, pojednania się z Bogiem. Mogliśmy wysłuchać pełnego refleksji kazania dotyczącego śmierci. W czwartek była mowa o wzajemnej miłości, poświęceniu się drugiemu człowiekowi. W czasie tej Mszy Świętej, wszystkie małżeństwa odnowiły swoją przysięgę sakramentu. W piątek, podczas uroczystego zakończenia misji, uzyskaliśmy odpust zupełny, a także poświęciliśmy pamiątkowe krzyże. Misje święte były szczególnym czasem przemyśleń, zastanowienia się nad swoim postępowaniem, nad tym, dokąd zmierzamy. Odnowiły w nas wiarę, umocniły ducha. Był to przede wszystkim czas pojednania z Bogiem przez sakrament spowiedzi świętej, a także z naszymi bliźnimi.