Msza Święta Fatimska z różańcem na cmentarzu

Tradycją naszej parafii jest coroczna wieczorna Msza Święta z różańcem po parafialnym cmentarzu, która odbywa się w zawsze Niedzielę, tuż przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP. Jest to dziękczynienie dobremu Bogu, za naszych przodków, którzy z woli Stwórcy są już w Domu Ojca. Mszy Świętej, a także procesji przewodniczył nasz rodak ks. prał. Tomasz Rusiecki, który wraz z naszymi duszpasterzami polecał w modlitwie zmarłych spoczywających na parafialnym cmentarzu.

Karol Bukowiecki – uczeń II klasy Gimnazjum w Koszycach