Święte Triduum Paschalne

 

Liturgia Świętego Triduum Paschalnego stanowi jedną całość rozciągniętą na trzy pełne doby (Triduum oznacza trzy dni). W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum uobecnia trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy – pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap drugi – wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci – spoczynek w grobie i zmartwychwstanie. W istocie dla chrześcijan Triduum Paschalne trwa nieprzerwanie od Mszy Wieczerzy Pańskiej w wieczór wielkoczwartkowy, aż do Nieszporów Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w Niedzielę Wielkanocną wieczorem, uobecniając mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wielki Czwartek
Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00. Po zakończonej liturgii przeniesienie Najświętszego  Sakramentu do przygotowanego Ołtarza Adoracji -dawniej nazywanego „Ciemnicą” Adoracja do 21.00.  W czasie adoracji, będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi.

Wielki Piątek– dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa.
O godz.17.00 -Droga Krzyżowa dla wszystkich, po niej Liturgia Wielkiego Piątku, w czasie której odbywa się adoracja Krzyża Świętego oraz Komunia Święta. Po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Bożego.  Adoracja trwać będzie do godz. 22.30. W czasie adoracji będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi.

Wielka Sobota 
Jedyny dzień w ciągu roku, kiedy Kościół nie sprawuje żadnej liturgii. W tym dniu odbywa się całodzienna adoracja Pana Jezusa złożonego w grobie. Tego dnia święcone są pokarmy połączone z adoracją. W naszej parafii poświęcenie pokarmów odbędzie się o godz. 9.00; 10.00; 11.00.

Liturgia Wigilii Paschalnej  
Rozpocznie się ona o godz. 19.00.
Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Wigilia Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy już do obchodów dnia zmartwychwstania. 
Liturgia Światła
Liturgia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i paschału. Na paschale żłobi się krzyż, litery greckiego alfabetu Α (alfa) i Ω (omega) oraz aktualny rok w postaci czterocyfrowej. Obecnie ze względów praktycznych stosuje się odpowiednie naklejki. Następnie zapalony paschał wnosi się do ciemnego kościoła. Ksiądz lub diakon niosący świecę trzykrotnie wznosi okrzyk Światło Chrystusa!, wierni zaś odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W kościele zapala się światło. Zostaje wtedy odśpiewane Orędzie Paschalne (Exsultet).
Liturgia Słowa
Lekcjonarz przewiduje 8 czytań oraz Ewangelię. Po każdym czytaniu następuje modlitwa. Ponadto czytania poprzeplatane są psalmami. Nie jest konieczne czytanie wszystkich dziewięciu czytań. Wymagane jest odczytanie co najmniej 3 fragmentów ze Starego Testamentu, z Prawa i Proroków, a także Wj 14,15-15,1. Przed epistołą śpiewa się uroczyste Gloria, podczas którego rozbrzmiewają dzwony milczące od Wielkiego Czwartku, następnie odmawiana jest Kolekta. Po Ewangelii zwykle ma miejsce krótka homilia.
Liturgia chrzcielna
Trzecią częścią obchodów liturgii Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna. W jej trakcie następuje odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych, potem błogosławieństwo wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Liturgia Eucharystyczna
Jest to ostatnia część liturgii Wigilii Paschalnej. W jej trakcie wierni przyjmują konsekrowany chleb (Ciało Chrystusa). Nie różni się ona od liturgii eucharystycznej podczas każdej mszy świętej.
Na zakończenie kapłan odśpiewuje zazwyczaj uroczyste błogosławieństwo, po którym następuje rozesłanie wiernych.