Ś.p. Jan mądrość życiową czerpał z wiary … Pogrzeb Taty Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy

Ponad 250 kapłanów, w tym ośmiu biskupów wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych ś.p. Jana Gurdy – Taty biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy. Uroczystość miała miejsce 27 lipca w naszej  parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Książnicach Wielkich w diecezji kieleckiej.

Mszę św. pogrzebową koncelebrowali, obok syna zmarłego biskupa ordynariuesza  siedleckiego Kazimierza Gurdy, m. in.: ks. biskup ordynariusz naszej diecezji Jan Piotrowski, kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, biskup radomski Henryk Tomasik. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Rusiecki – ojciec duchowny księży diecezji kieleckiej.

Homilie wygłosił ks. prałat Tomasz Rusiecki. Poruszył temat, mówił o tym że ma ono sens, gdyż przez całe życie dojrzewamy do nieba. – Ten sens można zobaczyć przez wiarę. Przemijanie to wstępowanie w ubogacający nas świat. Kto wierzy w Chrystusa, ten ma odpowiedź co ubogaci życie człowieka. Przybliżył nam życie świętej pamięci Jana. Podkreślił, że nie należy patrzeć na śmierć, ale na Boga . – Kto idzie do Boga zostaje już tu przyjęty na ziemi przez Niego. Ś.p. Jan trzymał się nurtu Bożego. Nurt życia wciąż w nas płynie i jest karmiony Eucharystią – mówił.   

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego zostało złożone na naszym parafialnym cmentarzu.

Ś.p. Jan Gurda, Tata Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, biskupa ordynariusza diecezji siedleckiej zmarł 23 lipca w wieku 93 lat.