Posługa Sióstr Służebniczek NMP

Ponad czterdzieści lat temu, Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej rozpoczęły swoją pracę w parafii Książnice Wielkie. Katechizują, posługują w parafii, są organistkami i zakrystiankami. Swoją postawą zmieniają oblicze parafii i ludzkie serca. Służą nie tylko swoją pracą, ale także modlitwą. Dzięki przełożonej generalnej Matce Marii Gloriosie Gruszce, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Śląskie otworzyło swój dom w Książnicach Wielkich. Było to przeszło ćwierć wieku temu: 20 października 1979r. Przełożona generalna wyraziła pragnienie, a biskup Jan Jaroszewicz zgodę na utworzenie placówki właśnie w tej miejscowości. Gorącym zwolennikiem sprowadzenia sióstr do Książnic Wielkich, był ówczesny proboszcz ks. Aleksander Witkowski. Znał siostry Służebniczki i ich posługę z Bodzentyna, w którym wcześniej pracował. Dlatego też, czynił starania, aby siostry sprowadziły się do jego parafii. Wystosowane zaproszenie zostało przyjęte. Proboszcz potrzebował pomocy, a pracy w parafii było wiele, przede wszystkim chodziło o posługę w kościele, oraz naukę katechezy. Siostry najlepiej nadawały się do tego zadania. Do zamieszkania dla sióstr został przeznaczony dom po starej organistówce i plebanii. Budynek był wiekowy i wymagał remontu. Jeszcze zanim siostry sprowadziły się do Książnic Wielkich, energiczny proboszcz wraz z parafianami wyremontowali dom, aby siostry miały w miarę godziwe warunki mieszkaniowe. Ten gest wskazywał na to, że siostry są mile widziane w Książnicach Wielkich i nie tylko proboszcz oczekuje na ich pomoc i modlitewną obecność. Siostry ciepło przyjęte szybko zaaklimatyzowały się w nowym miejscu. W pierwszym roku w Książnicach Wielkich pracowały dwie siostry: siostra przełożona pełniła funkcję zakrystianki, zaś druga była katechetką i organistką w jednej osobie. Pierwszą przełożoną została s. Maria Feliksa Bury. Obecnie w parafii Książnice Wielkie pracują dwie siostry:

  • siostra Maria Stefania jest przełożoną domu, zakrystianką, katechetką i dba o wystrój kościoła.
  • siostra Maria Gaudencja jest organistką w parafii i katechetką w szkole.