Intencje Mszy Świętych

     INTENCJE  MSZALNE –od  10  do 16   grudnia 2018r.

 Poniedziałek–  9.00-  + Stanisława  Dziekana-

          zam. chrześnica  Halina z rodziną z Krakowa.  .

11.00-   + Mariana  Rońskiego-

            zam  . siostrzeniec Tadeusz  z  rodziną.

16.00- +  Emilii , Władysława, Weroniki i Jana  Rusieckich,

z rodz. Grzędów i Bartosików-zam. córka Zdzislawa z rodziną.

17.00- +Józefy (25 r.)i z c. rodz.Domagałów, Magierów

                     i Chrząszczów -zam. rodzina Domagałów.      

Wtorek- 9.00-  + Zdzisława  Rojewskiego-

           zam. córka   Renata z synami .

 11.00  + Jana Grzybowskiego -zam. wnuczka Anna z rodziną.

13.30-pogrzeb +  Bogdan Gwóźdź z Modrzan

16.00- ……………………..

17.00-  + Janiny Gurdy (7r.), Wiktorii, Tomasza i Franciszka Gurdów, Marii i  Jana Grzybów, z r. Słabych-zam.Jan z rodziną.

 

  Środa-  7.00.-+Stefana, Eleonory, Tadeusza,Alfreda , Zygmunta

                                      i   Natalii Kudłów.

13.00-pogrzeb +  Stanisław  Drużba z Łapszowa

16.00-   + Otylii, Katarzyny i Franciszka Brzeniów –

                 zam.  syn  Marek  z Krakowa.

  Czwartek- 7.00– +Mariana Grzyba- zam. rodz.Kulczyków.

7.00-  +Andrzeja  Książka-zam. teść Stanisław.

     16.00-  +   Wojciecha  Rakoczego-

            w 30-tym dniu-  od  uczestników  pogrzebu. 

Piątek-7.00 +Weroniki Rusieckiej-z. Janina Brzozowska z rodziną.

7.00- +Zdzisława  Gajówki-   zam. syn  Mariusz.

16.00-  +Andrzeja  Kubeczko , Kubeczków i Noconiów.

-Sobota–   7.00– + Jana (r.), Weroniki,  Buczków, Władysławy i Jana  Sadulskich  – zam.  córka z  rodziną.

      7.00-+ Wiktorii, Jana, Stanisława, Zofii, Władysława Buckich,

        Stanisława Cabaja, z r. Buckich, Dziekanów, Stanisława Wójcika, Henryka i Krzysztofa Mendrychów.

16.00 + Michała  Niedźwiedzia (r.)-zam. wnuczka Krystyna …

3 Niedziela  Adwentu- w r. C.-    16  grudnia -2018 r.

    7.30- Dziękczynno-błagalna w int.Radosława Ciochonia –

            (w 18-tą r. urodzin)-zam. cała   rodzina.  

  9.00  + Zofii.(9r.), Antoniego, Katarzyny ,Marianny i

            Jana  Pytlów, Franciszka i Katarzyny Galusów

11.00 – + Michaliny , Józefa, Stanisławy i Józefa  Kubeczków.

14.00-pogrzeb +  Edmund Klimek z Książnic Wielkich

!   16.00– + Ewy Król- zam. mąż i  synowie.