Intencje Mszy Świętych

od  16  do  22  kwietnia  2018 r.

Poniedziałek

7.00 – +Krystyny  Wasilewskiej-

       zam.  syn Krzysztof  z żoną Dorotą i córką Klaudią.

7.00- + Marianny Grzyb –zam. rodzina Szymańskich.

Wtorek

7.00- + Antoniego  i  Zofii Buczków-

zam. lekarze z o Oddz. Wewn. Szpitala w  Dąbrowie Tarnowskiej

7.00- + Janiny, Bolesława i Witolda  Plutów-

              zam. rodzina Czekajów.

Środa  

7.00 –.+ Elżbiety Nowak- w  30-tym  dniu

  1. uczestników pogrzebu .

7.00-   +Stanislawa  Grzesikowskiego –

              zam.  rodzina Jagielników,.

 Czwartek

7.00- + Piotra  Strączka- .

                 zam.  rodzina  Rusieckich.

7.00-  + Stanislawy   Opiłki –

    zam. Andrzej  i c. rodzina    Bieńków   z      Koczanowa.

 Piątek

7.00-  + Antoniego  i  Zofii  Buczków-

                       zam.  Barnadetta i Krzysztof.

7.00- + Teresy Przebieracz-zam. rodz. Przbieraczów z Kadzic.

    17.00-  I spowiedź dzieci kl. III.

Sobota

7.00-  +Weroniki (r.)i Jan  Buczków,Władysławy

            i Jana  Sadulskich.-zam. córka Anna  z rodziną.

           7.00-  Dziękczynno-błagalna  w int. Hani  Hernik

             – (w 4 r. urodzin.)-zam. Rodzice i cała   rodzina.

17.00- Dziękczynno-błagalna  przez orędownictwo  Matki  Bożej

w int. Aliny i Stanisława  Robaków– zam.dzieci, wnuki i  prawnuki

IV Niedziela Wielkanocy

7.30-  + Sabiny,Kazimierza i  z c. rodziny Wójcików

            oraz  Nowaków.

9.00-  +  Wojciecha  Gawrona i z c. rodz. Gawronów

               z   rodz. Nawrotów i Jadwigi  Maj.

11.00- + Mieczysława Klasy (9r,) z c. rodz. Klasów,

            Korypków, Buczków –zam. żona i dzieci  z  rodzinami.

17.00-  + Heleny (22r.)i  z c. rodz. Kupiszewskich oraz

               z rodz.  Stokłosów.