Intencje Mszy Świętych

od  15 do 21 października 2018r

 

 Poniedziałek-  7.00- +  Jadwigi, Józefa,Danieli i  Józefa

                                   Galusów. –   zam. rodzina.

17.00-   +  Jadwigi  i Władysława  Ciochoniów- zam. rodzina. .

17.00-  + Wiesława, Leonii, Andrzeja  Wołków, z rodz.

                 Słabych,Jesionków  i   Doroty  Szkolak.

 Wtorek-  7.00-  + Stanisława i Katarzyny  Kurasów, Stanisława i Krzysztofa  Badoniów, -zam. Stanisława Badoń z rodziną.

  7.00- +Jadwigi Guzy z d. Bożek- zam.bratowa Jadwiga z Niemiec

 17.00-  +Jana  Zabijaka –zam. rodz. Kalarusów i Kwaśniewskich.

 17.00- +  Genowefy  Miśkiewicz- zam. syn Mirosław  z rodziną.

   Środa-  7.00-  +Stanisława Dziekana –z.wnuczka Edyta z mężem.

7.00.-  + Andrzeja   Książka –zam. rodz. Warchołów i Kasia

17.00- +Mariana  Grzyba – zam. chrześniak Wojciech z  rodziną.

Czwartek- 7.00- Dziękczynna za  wszelkie łaski , prośba  o  zdrowie, Boże łaski  i opiekę  Matki  Bożej   dla 

     Pauliny i Grzegorza  Turek w 10 r. ślubu.

7.00-  + Marianny  Grzyb –zam. rodz. Jaroszów.

17.00- +  Elżbiety  Nowak-  zam. pracownicy Piekarni „Koszyce”.

17.00-  + Tadeusza  Kurczaba –   zam.  Syn  Piotr  z rodziną.

Piątek-  7.00- +  Heleny   Gurdy- z. Teresa i Bogusław

                             Podkopałowie z rodziną.

7.00- + Heleny   Bodzioch-zam. r. Zarotyńskich  z Krakowa.

17.00-  +  Stanisława i Eleonory  Wojakowskich.

17.00- + Henryki  i Bogusława   Pałków, Władysława  Cisowskiego.     

 

Sobota- 17.00   + Marianny i  Mariana Makowskich-

                             zam.  rodz.Trzasków  i  Bonarów.

 7.00-  +Bożeny i Jerzego Komendów-z.r.Trzasków i Bonarów.

.17.00   + Izabelli Zieliński z d. Trzaska-zam.Rodzice i synowie.  

17.00- + Mariana Kulisia, Janiny  Kwiecień , Mariana i Zofii

               Klimczyków.

       29 Niedziela w c. roku-    21  października   2018r.

7.30- +Zofii, Mieczysława Pyciaków, Stanisława, Anny ,

 Stanislawa i Marii Ptaszników-

.9.00- + Heleny  i Franciszka  Saniów, Heleny i Stefana Rokoszów,   Stefana  i  Genowefy   Kępskich oraz  Marii Biedak.  

 11.00-  + Stanisława  Pytla,Jana  i Stanisławy  Marców, Marianny

                    i Władysława  Plutów.-zam. żona i dzieci  .

17.00- + Bronisławy (25 r.), Danuty i Stanisława  Nowińskich-

                    zam.  Syn  z  rodziną.