Intencje Mszy Świętych

  INTENCJE  MSZALNE – od 22 do 28  lipca 2019 r.

 

Poniedziałek7.00 + Józefa, Jadwigi,Jozefa i Danieli  Galusów , z c. rodz.Galusów i Badoniów. 

 

 Wtorek- 7.00 + Emilii, Wladysława, Weroniki i Jana

Rusieckich, z r. Grzędów  i   Bartosików.

 

 Środa-  7.00    -Dziękczynna  za  wszelkie otrzymane  łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i

                        opiekę Matki Bożej w całym życiu  dla Michasi i

Benedykta -zam.  rodzice i rodzina.

 

                         Czwartek- 7.00–    + Krzysztofa i  Stanisława Badoniów-

     –   zam. żona  i matka.

      Piątek-   7.00  + Mariana Gwoździa – (3r.)-

                        zam. żona i dzieci  z rodzinami .

7.00- + Anny  Dybisz-  zam. mama

 

Sobota- 7.00- +  Jana Zabijaka (2r.), Honoraty i  Jana

Zabijaków, Jakuba, Bronisławy , Anny  Grzybów  oraz

za dusze w  czyśćcu cierpiące-

zam. żona Janina i dzieci  z  rodzinami.

15.00 ślub : Wioleta Mączka i Mateusz Pietrzyk.  

  XVII  NIEDZIELA  zw.w c. roku- 28 lipca  2019r.

 7.30-  +Ryszarda(r.), Cecylii, Tadeusza i zm.z c. rodz. Gwoździów  –   zam. rodzina .

  9.00 –  + Przemysława Króla-   zam. rodzice.

                     11.00- + Wiesława   Janczura- (3r.)-     zam.żona  z dziećmi..

 12.00-  Chrzest  –    Oliwia Gajówka-

 17.00-   +Bronisławy i Jakuba    Grzybów,

  1. + ich   dzieci i  wnuków –

                 zam. córka Dorota z  rodziną.