Intencje Mszy Świętych

od    18 do    24  czerwca    2018 r.

Poniedziałek

7.00 – +Marianny i Józefa  Ciepichałów,     z   rodz.  Ciepichalów i  z c. rodz. Gwoździów –zam. Cecylia z rodziną.

7.00- +Jana, Janiny  i  Felicji  Koniecznych.

18.00-  + Marii(r.) i Jana Grzybów, Janiny, Wiktorii i Tomasza     Gurdów-   zam. Jan  Gurda  z  rodziną.

 

Wtorek

7.00- +Janiny i Mieczysława   Zabijaków, Stanislawy  i Piotra Harasińskich-zam. córka   Lucyna   z  rodziną.

18.00-  + Janiny Kudła  i Jana   Oraczewskiego.

Plutów,  z rodz. Czekajów i Piorków-zam. wnuk  Tadeusz z rodziną.

Środa

7.00 – +Anny, Władysława ,Józefa, Danuty Sodo, Bogusława, Dariusza., Bozeny  i z c. rodz. Klimków,  Stanisława  Trędowskiego   .

 18.00- + Doroty  Gajówki-( 15 r.)-  zam. rodzina.

Czwartek

7.00- +Alicji, Adama,, Mieczysława  Chuchmaczów,     Juliana, Stanisławy i Juliana  Bartosików. –zam. rodzina. .

7.00- + Jana  Glińskiego (2r.)- zam. żona  z rodziną.

18.00- +  Czesława   Kachniarza (r.)-zam. córka  Anna z rodziną.

Piątek

7.00- +  Adama   Rusieckiego-zam. dzieci  z  rodzinami,

8.00- Msza św. dziękczynno-błagalna  przez orędownictwo                                      Matki  Bożej na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

18.00-  + Władysławy, Zofii , Mieczyslawa i z                                          całej rodz.Przybylskich.

 

Sobota

7.00- +  Jana, Weroniki  Buczków, Jana  i Władysławy

Sadulskich, z r. Buczków, Kasprzyckich i Magierów-z. córka. .

7.00- +Stanislawa, Michaliny  i Henryka  Cabajów, Władysława   i   Zofii   Buckich. –zam.  Maria ……

18.00-  + Stanisława  Puchały – zam.dzieci   z  rodzinami.

18.00- Dziekczynno-błagalna  przez orędownictwo  Matki  Bożej  w  int. Janusza Bukowieckiego-  zam. dzieci  w  Dniu   Ojca.

Dwunasta Niedziela  zwykła w c. roku

7.30-  +Jana i  Stanisławy  Chuchmaczów, Anny i Józefa

Czerwców- zam. Stanisław Chuchmacz z  Ks.  Małych.

9.00-+  Piotra   Bździuły –zam. żona   i dzieci   z  rodzinami.

11.00-  +Ks.Bpa  Jana   Gurdy.

17.00-  Dziękczynno-błagalna przez  orędownictwo

               Matki Bożej    w  int. Lenki (3 r. ur.)-  zam.rodzice.