Intencje Mszy Świętych

od  25   do  31   marca 2019 r. 

Poniedziałek–  8.00- + S.Służebniczki  Stelli  Kuś –

             zam. Rodzina Bł. Edmunda  Bojanowskiego.

11.00-  zam.  Henryk   Bodzioch…………………………….

16.30- +Andrzeja Tłuchowskiego -zam. żona z Jankowic.

18.00- +Zdzisława  Gajówki-  zam. koleżanki i  koledzy

 Córki  Małgorzaty  z  Zakładu  Mięsnego „Chabura’.

 Wtorek-8.00– +Marii  i Jana  Bodziochów, Adeli, Władysława  Zawartków, Szmiglów, Łanuchów, Grudniów  i  Bodziochów.

11.00-  + Krzysztofa  (r.), Sabiny,Henryka,  i   z c. rodz. Mendrychów, Dziekanów, Buckich, Stanisława   Wójcika. 

16.30-+ Janiny  Gwóźdź-w 30-tym  dniu  od  uczestników    pogrzebu.

18.00- +  Krystyny  Kaweckiej-zam.rodz.Wilków   i   Grzybów.

 Środa –  8.00– +  Stefanii(13 r.), Bolesława i Jana Majów-

                    zam   Córka   Maria   z  rodziną

11.00-  + Marianny  Grzyb -zam. ; Czarneccy, Gwoździowie,

 Machnikowie, Morsztynowie, Płaszewscy i  Wilkowie.

 16.30- +Jana   Saniaka -zam. Mama  Janina z  rodziną.

18.00- + Antoniego (r.)i  Marianny  Rusieckich, Marianny i Mariana  Adamczyków.-zam. Adamczykowie

       Czwartek 7.00 – +Zdzisława  i Zofii Gądek- zam.dzieci.

 7.00-   + Andrzeja Książka ( 1 r.)-  zam.żona i  cała  rodzina.

  Piątek- 7.00-  +Edwarda , Stanislawa ,Anny i Natalii  Marców,

Władysława, Jadwigi, i  z c. rodz.  Ciochoniów.

70-+ Józefa Tomala–z.teściowa Czesława Wróblewska z rodz.

16.00–   Droga Krzyżowa-dla dorosłych i wszystkich.

Msza św – + Jana   Maja – (2r.)- z. zam. Jacqueline  z   rodziną.

Sobota-  7.00.+  Witolda i Władysławy  Puchałów-

                zam.  syn  Tadeusz  z  rodziną.

7.00–   + Władysławy (r.) i Władyslawa  Banachów.

10.00-  Droga Krzyżowa  dla  młodzieży.

 Po D.K. -Msza św.:  Dziękczynno-błagalna  przez  oręd. Matki  Bożej w int. Aleksandry Maj-(18 r.ur.)-  zam.rodzice i c.rodzina.

      IV   Niedziela Wielkiego  Postu-     31   marca   2019r.

7.30- +Marii i  Andrzeja  Cuklów.

9.00–  + Genowefy ,Tadeusza  i  z c. rodz.  Polniaków, Józefa, Genowefy i Jana i z c. r.Nawrotów, Elżbiety Wójtowicz, Padłów. 

11.00–  +Weroniki (14r.),Janiny,  Stanislawa,Józefa, Jozefa Gładyszów, Anny  Krusiec, Zofii Dudy, Franciszka, Katarzyny,  Stanislawa, Janiny, Teresy, Tadeusza, Cecylii i  Ryszarda 

Gwoździów-   zam.   Lucyna   z rodziną.  

  1. Gorzkie Żale ///-Msza św. : + Józefa, Marii i Józefa   Kuroszów, Jadwigi i Wojciecha Królów i z r.Kurasów.