Intencje Mszy Świętych

od  13  do  19  sierpnia 2018 r

 

Poniedziałek

7.00-  +Mariana  Grzyba- w  30-tym dniu

     od  uczestników   pogrzebu.

7.00- + Zdzisława  Gawlika(r.)i  z c. rodz,. Gawlików.

18.00-  + Feliksa,Katarzyny, Mariana i Henryka   Opiłków, Heleny  Mariana  Włusków, Józefa  Kaszy, z r. Opiłków i Kułagów.-           
Nabożeństwo  Fatimskie-   Procesja na  cmentarz. .

Wtorek

7.00- +  Dziękczynno-błagalana przez orędownictwo  Matki Bożej w int. Dagmary  Stojak w 18-tą r. urodzin.

7.00- +  Mariana, Stanisława i z c.rodz. Dziedziców, z r. Kwiatków,

Niedźwiedziów i Zdzisława  Warchoła.

 

Środa- 15.08- Uroczystość  Wniebowzięcia NMP-odpust. 

7.30- +Jana  Gurdy(r.) i z c. rodz. Gurdów-zam.Marek z  rodziną.

9.00- +Anny, Joanny i Józefa  Dybisz- zam.Stanisław  z rodziną.

12.00- Suma odpustowa-w int. żyjących  i  zmarłych  parafian .  Chrzest-po sumie   -– Kacper   Maj.

17.00- ślub- Aleksandra Molenda   i Dominik Brzychcy.

 

Czwartek

7.00 –  + Marianny, Mariana i  z  c. rodz,Nowaków,   Stachurskich  i Wąsów-    zam. rodzina- Kołaczek. .  

7.00-  +Ireny Głowackiej, Cecylii i Tadeusza  Skrzyńskich,Bronisławy  Ostrowskiej,- zam. Maria  z c. rodziną.

 

Piątek

7.00-  + Krystyny  Ńoga (1 r.)-    zam. dzieci z  rodzinami.

7.00-   ……………………………….

 

Sobota

7.00-  + Władyslawy, (1 r.)i  Floriana  Gałajdów, Janiny, Józefa , Tadeusza   i Krzysztofa Chuchmaczów,…

7.00-  +Jana i  Heleny   Buczków- zam.  rodzina.

15.00-  ślub  : Kinga   Morsztyn i Kamil  Bomba .

         Chrzest-  Marcel Dziekan.

 

Niedziela

7.30- +Stefanii  , Bolesława i Jana   Majów- 

              zam. córka  Maria  z  rodziną.   

9.00- +Felicji  i Stefana   Chajdasiów-   zam. rodzina.

11.00- Dziękczynno-błagalna  przez orędownictwo  Matki  Bożej

             w int. wszystkich parafian-    Dożynki  parafialne. .

          Chrzest-  Adam  Skuta

17.00-  + Bronisława i Katarzyny  Kaczmarczyków  oraz  z rodz. Wypychów