Intencje Mszalne

 

 INTENCJE  MSZALNE – od 06  do  12  lipca  2020r.   

 Poniedziałek-  7.00– +Tadeusza Kołodzieja (5r.)     –                                zam.  żona i dzieci  z  rodzinami.

 Wtorek  -7.00–  + Mariana, Heleny, Małgorzaty , Andrzej  oraz  z c.rodz. Czarneckich, Stanisławy, Antoniego i z c.

rodz. Pyciaków, Stanisławy i Adama  Piechotów.  

Środa-   7.00– +Stanisława    i   Bronisławy  Bartosik –

                          zam.  Lidia  z  rodziną.

   Nowenna  do  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy.

 15.00- POGRZEB-  + Stanisław  Buczek z  Zagaja.(z kaplicy)

       Czwartek- 7.00  + Jerzego  Leszczyńskiego-zam. żona.

  Piątek- 7.00- Dziekczynna  za  wszelkie   otrzymane  łaski

w  ciągu całego życia , z prośbą  o  dalsze   zdrowie , Boże    

błogosławieństwo i  opiekę  Matki  Bożej  dla Henryki   i 

Józefa w  50 r. ślubu -zam.  cała   rodzina .

  18.00– Dziękczynno-błagalna   przez    orędownictwo  

Matki   Bożej   w  int.  Bartłomieja  Kokoszki  – w 18-tą

r.urodzin – zam .cała  rodzina.  

Sobota-7.00– Dziękczynna za  wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o  zdrowie, Boże  błogosławieństwo i opiekę  Matki  Bożej dla Zofii i Stanisława  Chuchmaczów w 50-tą r.ślubu.

7.45- Dziękczynno-błagalna  przez orędownictwo Matki  Bożej w int. Lenki   Czarneckiej  „ na roczek „-zam.rodzice.

18.00- Dziękczynno-błagalna  przez orędownictwo Matki  Bożej w int. Barbary  w 90-tą   rocznicę urodzin –     zam.  wdzięczna  Jacqueline z  rodziną.

   12 lipca     XV  Niedziela    zwykła w c.  roku   –

7.30–  + Janiny , Józefa , Tadeusza, i Krzysztofa  Chuchmaczów, Władysławy i Floriana  Gałajdów.

  9.00-+Władysława i z c. rodz.Zarzyckich oraz Czarnotów,

 11.00-  +  Stanisława , Janiny , Stanisława Puchałów,  

Heleny i  Józefa   Aptacy. -zam. Dorota  z  rodziną.

15.00- Ślub : Karolina  Mastyna i Krzysztof  Trzaska.

17.00- Dziękczynno-błagalna przez  orędownictwo  Matki  Bożej   dla  Benedykta i Michasi –   zam.  rodzice.

===================================================

CZTERNASTA   NIEDZIELA   W   CIĄGU     ROKU  -5 lipca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś pierwsza niedziela lipca – adoracyjna..Pamiętajmy  w  czasie wakacji  i urlopów gdziekolwiek będziemy  zawsze   o niedzielnej   Mszy św., o codziennej   modlitwie i zachowaniu  Bożych Przykazań .  Jako prawdziwe dzieci  Boże  dziękujmy  miłosiernemu Panu za    Jego  opiekę nad nami w dniach pracy i odpoczynku , za spokojną  pogodę i szczęśliwe pierwsze zbiory płodów  rolnych.    Pan Jezus i Matka  Boża czekają, abyśmy wszyscy w naszej  parafii   już w każdą  niedzielę jeżeli    jesteśmy zdrowi  przybywali  do kościoła na Mszę św., abyśmy  otrzymywali łaski od  Miłosiernego Pana w tej drodze do nieba. . 
 2. . W przyszłą niedzielę w naszej Parafii -Dzień Seminaryjny. Będziemy się modlić z przybyłym diakonem za nasze WSD w Kielcach,o nowe powołania do Służby  Bożej także  z naszej  Parafii i ofiarami złożonymi z  serca wspomagać nasze WSD     w Kielcach przygotowujące nowe zastępy kapłanów.

 

 1. 3. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Będziemy  się modlić za  wszystkich  chorych  w Polsce i na  całym świecie w czasie trwającej  pandemii koronowirusa  i za tych ,którzy  z wielkim poświęceniem im służą dniem i nocą.

 4.W środę po Mszy św o godz.7.00- Nowenna do MB Nieustającej  Pomocy .

 1. W środę o godz. 15.00-pogrzeb + Stanisława Buczka z Zagaja ( z kaplicy).

 

6.Przez cały  tydzień w czasie Mszy św. i w naszych rodzinach módlmy  się      przez orędownictwo Matki Bożej o mądrość dla Polaków, aby wybrali Prezydenta .który będzie nadal  obrońcą wiary, polskiej tradycji ,małżeństwa kobiety i mężczyzny ,zasad moralnych w pięknych , szczęśliwych rodzinach ,gdzie rodzice mają prawo wychować swoje dzieci po Bożemu chroniąc je przed zalewem demoralizacji  dla szczęśliwej przyszłości naszej ukochanej  Ojczyzny, za której niepodległość  setki tysięcy Polaków oddało swoje  życie.

 

 1. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

W środę  -8 lipca św. Jana  z Dukli (1414-1484), prezbitera, niezwykle gorliwy franciszkanina, związanego   z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem;   który    słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.

Wszystkim obchodzącym imieniny i jubileusze składam życzenia.

Bóg zapłać !”wszystkim  za składane ofiary po 50 zł.  w kopertach z adresami na alejki z kostki  brukowej na naszym cmentarzu jako wyraz miłości i pamięci o naszych ukochanych zmarłych .  Po 12 lipca pragniemy rozpocząć  dalsze prace         przy zbudowaniu  drugiej alejki  z  kostki brukowej  na  cmentarzu.

============================================ 

 

 

TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU-  28 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Okazujmy zawsze naszą miłość i wdzięczność Miłosiernemu   Panu naszemu Zbawicielowi .

Dzisiaj przez  przystąpienie  do  Komunii św. w czasie  każdej Mszy  św. dziękujemy wszyscy : dzieci, młodzięż i dorośli  za łaski  otrzymane od Miłosiernego Pana w tym  roku szkolnym i katechetycznym wyjątkowo trudnym na skutek pandemii koronawirusa.

 Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła,których nazywamy Filarami Kościoła  Rzymskiego.

Jak  głosi  tradycja ponieśli śmierć  męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece Papieża Franciszka, pasterzy  Kościoła  Chrystusowego i wszystkich wierzących chrześcijan.  

Mimo koniecznych prac przybądźmy  jutro  na Msze św.,które będą o godz.: 7.30; 9.00;18.00 z naboż.do Najśw.Serca  Pana Jezusa.   SUMY o 11.00  nie będzie !                                                                                  Tradycyjnie o godz.19.00 – Msza św. i poświęcenie pól w  Zysławicach.

 1. W środę Nowenna do  Matki Bożej  Nieustającej  Pomocy  po Mszy  św. porannej o godz.7.00.

 W I czwartek w czasie Mszy Św.o godz.7.00 i adoracji  -dziękujemy  za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz  prosimy o nowe i święte powołania   kapłańskie ,zakonne i misyjne  także z naszej wspólnoty parafialnej.

 W I piątek  od  godz. 9.00–  odwiedzę chorych z Najświętszym Sakramentem.

Możliwość przystąpienia  do  spowiedzi  na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla  dzieci, młodzieży w I piątek od godz17.30.

 O  godz. 18.00-  Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do  Najświetszego Serca  Pana Jezusa z modlitwą  za misjonarzy i misjonarki  z  naszej Kieleckiej Diecezji .

6.W I sobotę na godz.7.00–serdecznie zapraszam na Eucharystię i pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej

     Pamiętajmy w  czasie  wakacji i urlopów  o Mszy św .niedzielnej , o modlitwie codziennej i zachowaniu Bożych Przykazań, które są drogowskazami w naszej  drodze do niebieskiej Ojczyzny. Zachowajmy   konieczne  środki bezpieczeństwa w  trosce o zdrowie  nasze  i bliźnich. 

 1. W piątek, 3 lipca, obchodzimy święto Świętego Tomasza Ap.,który poniósł śmierć męczeńską w  Indiach.  

Wszystkim obchodzącym imieniny i jubileusze składam życzenia.

„Bóg zapłać !”wszystkim  za składane ofiary po 50 zł.  w kopertach z adresami na alejki z kostki  brukowej na naszym cmentarzu jako wyraz miłości i pamięci o naszych ukochanych zmarłych .

Dzisiaj Polacy z mądrością, miłością  wybierają Prezydenta ukochanej  Polski.

 

 

DWUNASTA   NIEDZIELA   W    CIĄGU ROKU   – 21 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.

 We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny.

 W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi.

W Litanii do Wszystkich świętych Święty Jan Chrzciciel jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był za nią gotów oddać życie. Ciesząc się narodzinami Świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością.

 4.W środę  Nowenna  do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy  św.       i  nabożeństwie o godz. 18.00.

 Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Spowiedź dla dzieci  i młodzieży  na  zakończenie  roku  szkolnego  i  katechetycznego  będzie w  czwartek  od  godz. 17.00- do 18.00.

 Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie  roku  szkolnego i  katechetycznego    będzie   sprawowana w przyszłą niedzielę o godz.9.00., na którą wszystkich  serdecznie   zapraszamy .

Jako kochający  rodzice dopomóżcie  swoim   dzieciom , aby   przystąpiły  do spowiedzi  św. i  z Bożym  błogosławieństwem   szczęśliwie  przeżyły oczekiwane  wakacje . 

 Kochani  pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.   

Wszystkim Janinom, Janom i innym solenizantom  oraz jubilatom  składamy  serdeczne  życzenia. Polecam dzisiejszą „Niedzielę”,  „Misje dzisiaj” i „Mały   Gośc  Niedzielny”. 

=Uroczystość I Komunii św. zgodnie z Dekretem Ks. Biskupa  będzie w naszym kościele 27 września -w  niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00.

W  poprzednią   środę  ekipa p. Marka  Rusieckiego zakończyła wykonanie z kostki  brukowej  pierwszej alejki poprzecznej na  naszym  cmentarzu.

Pragniemy  wykonać drugą alejkę mocno  zniszczoną i dlatego składam  serdeczne  „Bóg  zapłac” za ofiary składane po 50 zł.w kopertach z adresem do wpisania   od rodziny  w trosce o piękno tego miejsca świętego i z miłości do naszych ukochanych  zmarłych.


===================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY    –     07.czerwca  2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga.. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga. Dzisiaj suma odpustowa w Witowie o godz.12.00.
 2. Dzisiaj o godz. 16.00- Msza św. i poświecenie  pól   w  kaplicy  w Łapszowie.
 3. Przypominam, że od 1 czerwca każdy zdrowy katolik powinien  starać  się uczestniczyc we Mszy sw. w niedziele i nakazane      święta, aby nie  popełnić  grzechu ciężkiego.

Zachęcamy  Was  kochani do  głębokiego  przeżycia  spowiedzi  św. codziennie  od 6.45 i po południu od 17.30 ,abyśmy w Uroczystość  Bożego  Ciała  przystąpili  licznie do  Komunii  św. i w dalszym zyciu godnie i często przyjmowali Pana Jezusa do naszych  serc i każdego dnia  zasługiwali na niebo.

Wczoraj była trasmisja  w TV „Trwam”spotkania młodzieży  w Lednicy i tysięcy  młodzieży   przed  talewizorami  trwającymi na  modlitwie -pieknie śpiewając.

   2.. W czwartek w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej  przybądźmy do  kościoła całymi rodzinami ,aby   oddawać  cześć i  uwielbienie Jezusowi Chrystusowi  obecnemu  w  Najświetszym  Sakramencie

Jezus Chrystus i Matka Boża czekają na swoje ukochane dzieci,które wiele tygodni nie mogły uczestniczyć  we  Mszy sw. w kościele na skutek epidemii.

Msze  Sw.  w  Boże  Ciało będą o godz.7.30, 9.00 i 17.00.  Sumy  nie  będzie ,gdyż w tym czasie będzie procesja do 4 ołtarzy.

  Po  Mszy  św.sprawowanej  o godz. 9.00   wyruszymy w tradycyjnej Procesji eucharystycznej  przez Książnice  Wielkie do 4 ołtarzy , aż do  Pomnika Chrystusa Zbawiciela, aby wypraszać błogosławieństwo Pana Jezusa obecnego pod  postacią chleba dla  naszych rodzin, miejsc nauki i pracy- szczególnie  na  roli.  Jest pozwolenie na Procesję  Eucharystyczną przez naszą wioskę.

Należy założyć maseczki ,  zachować pewien dystans  od siebie i z całego  serca śpiewać  uwielbiając Jezusa Chrystusa obecnego  w Najświętszym  Sakramencie.

Proszę druhów Strażaków, aby  kierowali ruchem i porządkiem w czasie Procesji -zajmujemy tylko prawą połowę  szosy umożliwiając w razie  konieczności przejazd  samochodom.

Na Mszę  św. o  godz.  9.00 i Procesję eucharystyczną  zapraszamy  dzieci  w strojach  pierwszokomunijnych , ministrantów w  i całą  asystę.

 Przygotujmy  4  Ołtarze i udekorujmy  całą trasę  Procesji  proporczykami  przy  naszych  domach , a  w oknach wystawmy  na cały  tydzień obrazy  i symbole  eucharystyczne  w całej  Parafii .

3.Polecam  dzisiejszą  ;”Niedzielę”;  „ Misje dzisiaj „  i „Dobre  Nowiny”

4.Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia niech obficie błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny.

 1. Od wtorku pracowaliśmy ( ekipa P.Marka Rusieckiego) przy  zniszczonej   alejce na  cmentarzu, którą chcemy  wyłożyć   kostką  brukową dla wygody i piękna tego  miejsca świętego. „Bóg zapłać” ofiarnym  rodzinom,które złożą   w podpisanych kopertach ofiarę 50 zł. w trosce o nasz cmentarz. Moglibysmy wtedy wykonać z kostki  brukowej 2 alejki na naszym  cmentarzu.

6.Przybywajmy  na godz.18.00 na  Mszę św. i nabożeństwo do Najsw. Serca Pana Jezusa ,a w sobotę na Nabożeństwo Fatimskie po Mszy św. o 18.00.

Dzisiaj na kazdej  Mszy św. -nabożeństwo  adoracyjne. 

===================================================

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE       PAŃSKIE            –      24 maja 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.

2.Dzisiaj  we wspomnienie  liturgiczne  Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych modlimy się przez Jej orędownictwo za nasze rodziny, za   Kościół   świety i narody na całym świecie  cierpiące na skutek epidemii  koronawirusa i różnych nieszczęść.

Z inicjatywy papieża Benedykta XVI od roku 2007 dzisiaj modlimy się też za Kościół  prześladowany  w Chinach.

Dzisiaj nabożeństwa poświęcenia pól- modlitwy o szczęśliwe tegoroczne zbiory –        o godz.15.00 – ZAGAJE  i    o   godz. 16.00-  MODRZANY

 5. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i nabożeństwo  majowe  o godz. 18.00.. Przez orędownictwo Matki Bożej  będziemy  się  modlic  za nasze  mamy , za ich dobre serca i ręce  oraz  będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu., a dla zmarłych naszych  mam o wieczne  szczęście z Bogiem w niebie. .

 6.. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament i oczekujemy na uroczystość   jego  beatyfikacji.

7.. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Do tej uroczystości  przygotowujemy się poprzez specjalną Nowennę.

8.Polecam „Niedzielę” i  „Małego Gościa  Niedzielnego”oraz „Dobre Nowiny”.

9.Wszystkim  MAMOM, obchodzącym Imieniny i Jubileusze składamy  życzenia.

10.PRAGNIEMY   w najbliższym  czasie wykonać pod opieką Boga    i  dzięki Waszym  ofiarom  -dwie alejki z  kostki brukowej na naszym  cmentarzu  parafialnym.

„Bóg zapłać ” Wam  Kochani –  wszystkim za ofiary ,które złożycie w  tych   trudnych  czasach  w   trosce o nasz kościół i cmentarz  parafialny. 

 W tym tygodniu patronują   nam:

 • 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun chorych,
 • 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami szarymi, wielka wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży.
 •  
 •  Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na Mszy św. o godz.18.00 i nabożeństwie majowym. W środę Nowenna do Matki  Bożej Nieustającej   Pomocy po  Mszy św. o godz. 18.00-..

 .Osoby przeżywające  dzisiaj   Mszę św. w domach  razem z rodzinąch niech modlą się gorąco tak jakby uczestniczyły  we Mszy  św. w kościele -Komunia św. przyjęta z wiarą i miłością w  sposób tylko duchowy.

 9  . Przypominamy , że od 16 kwietnia osoby przebywające na Mszy św. i nabożeństwach mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki albo części odzieży.

Od  17 maja – czyli  od dzisiaj wewnątrz  naszego  kościoła na  Mszy  św. .i nabożeństwach  może być  ok.35 osób   (nie licząc osób sprawujących posługę)..     Wierni  na    krzesłach  przed kościołem zachowują między sobą odległość     2m.

PRZYBYWAJCIE      UKOCHANI     w  NIEDZIELE    na   MSZE   św..  do  kościoła   z  miłości  do Pana  Jezusa i Matki  Najświętszej  .aby przystąpić do spowiedzi wielkanocnej  jeszcze  przez 2  niedziele  i potem  często przystępować do Komunii św  jako  praktykujący        wyznawcy ..Chrystusa. 

Uroczystość    I    Komunii  św. w naszej  Parafii będzie  w niedzielę     27 września  zgodnie z Dekretem Ks. Bpa Jana Piotrowskiego.

Przystępujmy Kochani codziennie do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej,aby Pan Jezus prawdziwie przyszedł do naszych  serc i każdego dnia wspierał nas swoimi łaskami w drodze do nieba..

10.  .Starajmy  się  nadal  odnowić i udekorować wszystkie KRZYŻE,  KAPLICZKI  i FIGURY  w każdej wiosce w całej Parafii jako znak naszej wiary i miłości  do  Boga i Matki  Bożej. .

11.     Modlimy się Kochani każdego dnia w łączności z Wami , z wszystkimi parafianami-  w tej trudnej sytuacji- epidemii w Polsce i na  świecie = o 15.00-  „ Koronką do Bożego Miłosierdzia”, o 20.30 –„Różaniec”i o 21.00- Apel Jasnogórski o pomoc do Miłosiernego Boga przez orędownictwo Matki Bożej. 

 

===================================================

DRUGA  NIEDZIELA    WIELKANOCY  –          19 kwietnia 2020r.

CZYLI        MIŁOSIERDZIA       BOŻEGO  

OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE- 

 1. 1. Dziś przypada święto Miłosierdzia Bożego, które ustanowił dla  całego świata  św. Jan Paweł II w 2000 r. w Watykanie.

Konsekrując Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach w 2002 r.    –    św. Jan Paweł II powiedział : „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

Dzisiaj o godz.15.00 (jak codziennie) odmówmy w  naszych rodzinach „Koronkę do Miłosierdzia Bożego i część Różańca o godz.20.30-oraz   „Apel „. 

Osoby przeżywające  dzisiaj   Mszę św. w domach  razem z rodziną niech modlą się gorąco tak jakby uczestniczyły  we Mszy  św. w kościele -Komunia św. przyjęta z wiarą i miłością w  sposób tylko duchowy.

2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia pod hasłem :”Miłosierdziem budujemy Kościół Boży

Modlitwą  i ofiarami   na tacę wspieramy dobre dzieła miłosierdzia w tym trudnym  czasie epidemii w naszej  Kieleckiej  Diecezji.

W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Msze św. koncelebrowane w czwartek- w tę Uroczystość św. Wojciecha o godz.7.00. i 17.00.3

 

 1. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzi święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje.

5.Przypominamy ,że od 16 kwietnia osoby przebywające  w kościołach na Mszy sw. i nabożeństwach  mają obowiązek zakrywania ust i nosa za  pomocą maseczki albo części odzieży.

Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni  sprawujący „kult  religijny ,w tym czynności lub  obrzędy religijne  podczas ich sprawowania „.

 1. Od poniedziałku – od 20 kwietnia w kościele będzie mogła być wieksza liczba wiernych.-1 osoba na 15 m?   W naszym   kościele będzie mogło uczestniczyć od jutra we Mszy  św. w tygodniu i w następne niedziele – ok. 25 osób  (nie licząc osób sprawujących posługę).

  Przystępujmy kochani już w  tym  tygodniu -przed   Mszą  św. o godz.7.00-i  w najbliższe niedziele  do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej-(wypełniając przykazanie  kościelne), aby Jezus Chrystus  prawdziwie przyszedł do  naszych serc  i prowadził  nas drogą miłości do Domu Ojca  niebieskiego .

Modlimy się Kochani każdego dnia w łączności z Wami – wszystkimi parafianami -w tej trudnej  sytuacji -epidemii – o Miłosierdzie Boże dla nas i dla ludzi na całym  świecie.                              

=======================================

NIEDZIELA WIELKANOCNA       –    12 kwietnia 2020 r.

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO                                                     

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE –

Razem z  Ks. Andrzejem i naszymi Siostrami Betankami  :Gabrielą i Lucjaną życzymy  Wam  Kochani na te Święta Wielkanocne : wielu łask od  zmartwychwstałego Pana Jezusa , nieustannej opieki Matki Bożej ,dużo   zdrowia, wzajemnej  życzliwości   i dobroci  serc.   Mimo trudnych  dni walki z pandemią, nie traćmy  ducha.

Miłosierny  Pan nie opuścił  swojego ludu .On jest naszą nadzieją .Trwajmy  z  miłością  na modlitwie – mocni w  wierze .

 Tęsknimy za Wami i modlimy  się , abyśmy jak najszybciej mogli przeżywać  Msze sw. razem , licznie  w naszym kościele .  „ Szczęść Boże ! ” 

1.Dzisiaj  w  Niedzielę  Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. jak w niedziele: 7.30 ; 9.00; 11.00  i po  południu o 17.00. !!!

Przypominamy , że w  związku  z epidemią we Mszy sw. i nabożeństwach nie  może uczestniczyć w kościele  jednocześnie  więcej  niż  5  osób , nie licząc księży i sprawujących  posługę .

Niech nasze domy staną się Kościołami  Domowymi .Uczestnicząc w domu z wiarą  i milością  we Mszy św. transmitowanej przez telewizje  czy radio starajmy  się  zachowywać  tak jakbyśmy byli  w kościele w skupieniu i   z pełnym zaangażowaniem. Niech to będzie świateczna  liturgia  domowa,która złączy bardzo mocno ze Zmartwychwstałym   Zbawicielem.

Przed rozpoczęciem śniadania  wielkanocnego ojciec rodziny lub inna osoba przewodniczy  modlitwie  poświęcenia pokarmów podanej  na  naszej   internetowej  stronie   parafialnej.

 1. W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Zadbajmy o przeżycie  Mszy Świętej  tak  jak w Niedzielę Zmartwychwstania .  Pamiętajmy w serdecznych  modlitwach o  naszych , ukochanych  zmarłych.
 2. W czwartek, 16 kwietnia będziemy się   modlić w int. papieża seniora Benedykta XVI w 93   Jego urodziny.

4.W piątek -17 kwietnia  będzie  można spożywać potrawy  mięsne.

 1. Przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy – będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Miłosierdzia.

 5.Zachęcamy  Was -Kochani   nadal  do  modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia   w ramach  Nowenny przed Świętem Miłosierdzia  Bożego –19 kwietnia   oraz do codziennej  modlitwy różańcowej o godz. 20.30  dzięki TV „Trwam”-Apel Jasnogórski -21.00.

===================================================

NIEDZIELA  PALMOWA -MĘKI   PAŃSKIEJ-5 .04. 2020r.      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Ks. Wiesław  i  Ks. Andrzej

                  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE -05. 04.2020 r.

NIEDZIELA PALMOWA –  CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

1.Rozpoczynamy dzisiaj Wielki Tydzień , w którym będziemy przeżywać mękę , śmierc i chwalebne zmartwychwstanie  naszego Zbawiciela Jezusa  Chrystusa. Dziś, w Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, rozważamy opis  Jego  wydarzeń zbawczych  i błogosławimy palmy.

2.Za 3 dni  Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zachęcamy do pozostania w domach i uczestnictwa w liturgii Triduum za pośrednictwem środków masowego przekazu (np. w TV z Jasnej Góry,czy z Watykanu ….)

Przypominamy, że w związku z epidemią w liturgii nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

Uczestnicząc z wiarą i miłością  w domu  we  Mszy Św. transmitowanej przez  telewizję czy radio starajmy  się  zachowywać  tak , jakbyśmy byli w kościele (skupienie, postawy ciała i , zaangażowanie). Niech nasze domy staną się Domowymi Kościołami..

Wielki Czwartek –dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.  Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz.18.00

  Adoracja indywidualna przy głównym ołtarzu  do 21.00. Możliwość przystąpienia do  spowiedzi   św..

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa. Zachowujemy post ścisły.   W godzinie śmierci Jezusa o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

ADORACJA  NAJSW. SAKRAMENTU-  (7.00-  16.00).-”  CIEMNICA”.

 O godz.17.00- Droga  Krzyżowa .- dla  wszystkich

.Po Drodze Krzyżowej ok.17.30-  Liturgia Męki  Pańskiej , adoracja krzyża (bez ucałowania), komunia święta oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu .Grób  Pański będzie  przy  Ołtarzu soborowym  w prezbiterium. Adoracja indywidualna    będzie do godz. 22.00 . Możliwośc  przystąpienia  do spowiedzi św.

 • Wielka Sobota – adoracja Najśw. Sakramentu  przy Grobie Pańskim i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa.  Przybywajmy na adorację Pana Jezusa obecnego w Najswiętszym Sakramencie w Grobie  Pańskim.
 • ADORACJA -przy GROBIE   PAŃSKIM-       (7.00-  16.00 )
 •   Nie będzie poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego zaleca się, aby w domach odmówić w gronie rodziny przygotowane modlitwy (tekst został zamieszczony  na stronie parafialnej powyżej)
 • Liturgia Wigilii Paschalnej w sobotę o godz.19.00. Początek w kościele, bez poświecenia ognia, następnie śpiew orędzia wielkanocnego, liturgia słowa, liturgia chrzcielna (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) i liturgia eucharystyczna. .

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

MSZA św. o godz.!7.30   bez procesji rezurekcyjnej. W miejsce procesji rezurekcyjnej na zakończenie liturgii błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem w kościele i przed drzwiami kościoła dla całej parafii.   Pozostałe  Msze św. w  Wielkanoc  o godz.9.00; o 11.00 i po południu –  o 17.00  (po zmianie czasu  na  letni ).

ADORACJA  –  NAJŚWIĘTSZEGO   SAKRAMENTU –„Ciemnica”- WIELKI   PIĄTEK   –   maksymalnie  5   osób  !!!