Intencje Mszalne

od  11 – 16. 12 . 2017 r.

       REKOLEKCJE  ADWENTOWE : (10-12.XII)

Poniedziałek

9.00-  + Marianny  Maciejewskiej, z r. Maciejewskich, Gawronów i  Czajów.

11.00- + Janiny  Gurdy (6r.),Wiktorii , Tomasza i Franciszka  Gurdów, Marii i Jana Grzybów , i z r. Słabych.

16.00-+Stanislawa Wojcika- z.Krystyna,Antoni Łapczyńscy

17.00-  + Eleonory Pluty-zam. chrześnica Emilia z rodziną.

 Wtorek

9.00 + Teresy  Oraczewskiej, Wiktora, Antoniego, Haliny i Jana Oraczewskich- zam. synowa Bronisława..

11.00-  + Józefa  Cieślika  (4r.)-zam. żona  z córką.

14.50- pogrzeb z kaplicy- +Zygmunt  Myśliwiec.

16.00-  +Karoliny, Kazimierza i Stanislawa Rajskich,

                Katarzyny  Skrzyńskiej- zam.  rodzina.

17.00- +Tadeusza  Płaszewskiego-  zam. Burmistrz i Rada        Miejska Nowe Brzesko.

Środa

7.00-  +Zofii i Józefa  Nowaków,z rodz. Grzybów…

7.00- + Przemysława Króla-zam.chrzestna  z  rodziną.

16.00-  +Janiny Pluty- zam. rodzina   Stępniów.

Czwartek

7.00-  + Stefana, Eleonory, Tadeusza, Alfreda, Zygmunta, Natalii   i  Haliny  Kudłów.

7.00- +  rodz.Marców  i Wierszyłło-zam Teresa z   rodziną.

16.00-+ z rodz. Gądków, Nowaków i  Bonarów. 

 Piątek

7.00- + Jana (r.)i Weronki Buczków, Władysławy i Jana  Sadulskich-  zam.córka  z rodziną.

7.00- + Wiktorii,Jana, Stanislawa, Zofii i Władysława Buckich, Stanisława   Cabaja, z r. Buckich, Dziekanów, Henryka i Krzysztofa  Mendrychów.

16.00- + Mariana Gwoździa-zam. żona i dzieci.

Sobota

7.00- +Katarzyny(r.) i Stanisława  Kurasów, Wiktorii, Stanislawa Krzysztofa i Stanislawa Badoniów.

7.00- + Adama, Alicji Mieczysława Chuchmaczów, Juliana, Stanislawa , Juliana  i Stanisławy  Bartosików-

              zam. Stanisław  z  rodziną.

16.00-  + Jana (21r.) i Weroniki  Buczków-z.  syn z rodziną

     III  Niedziela    Adwentu    -   /B/. -   16. 12.  2017 r.

 7.30- +  Mariana Kalety-   zam.  żona.

9.00-   + Zofii (8r.), Antoniego, Katarzyny, Marianny i Jana Pytlów,  Franciszka i Katarzyny  Galusów- zam. Nowińscy.

11.00- + Otylii, Józefa i Tadeusza Bożków, Marii i Stanislawa  Gzylów- zam. Danuta  z rodziną.

 16.00- + Anny i  Piotra Kufrejów, Grażyny, Władyslawa  Podobińskiego, Anny i Zbigniewa Satołów, Marka i  Stanisława , z r. Kaniów  i Gawłów.