Intencje Mszalne

od  19 do 25  lutego  2018 r.

    Poniedziałek

7.00- +Izabelli z d. Trzaska –

        zam. Puchałowie i Gierczakowie z  Biskupic.

    7.00- + Janusza Bożka – zam. kuzyn Jerzy Pluta z rodziną.

.

    Wtorek

7.00.   + Mariana i Kamili Lechów-

                    zam. syn  z  rodziną.

    7.00-  +  Jana   Zabijaka –zam. córka Halina z  rodziną.

    Środa

7.00-  + Jana   i   Ireny  Mularzów-

                    zam.  rodz. Ulmanów z  Jaksic..

    7.00-  + Emilii , Władyslawa, Weroniki  i Jana Rusieckich,

       z c. rodz. Grzędów i  Bartosików- zam. Grzędowie.

     16.00 -   Droga  Krzyżowa  dla   dzieci.

      Msza św. -    +Antoniego  Gajówki –

                     zam.  córka  Dorota  z rodziną.

 Czwartek

7.00- +  Pawła   (2r.) , Weroniki i Łukasza      Stalmachów,    Zofii   i  Edwarda  Jędrachów.

      7.00-  +Stanisława  Grzesikowskiego –

                  zam. syn Paweł   z  rodziną.

 

 Piątek

7.00- +Władyslawa Zarzyckiego-

      zam. Druhowie  Strażacy  i Członkowie Rady

      Sołeckiej  z  Majkowic.

.7.00-  +Antoniego  i Zofii  Buczków-

            zam. syn  Leszek z  żoną Małgorzatą.

   16.00- Droga   Krzyżowa- dla wszystkich.

    Msza św.-  + Zofii (r.)i   z c. Morsztynów oraz  Kaletów.

Sobota

7.00+  Leokadii  Pieniądz i  z rodz. Warchołów.

   7.00- + Mieczysława  Mączki (r.), Alfredy, Stanisława, , Marii,  Franciszka, Zofii  i Józefa  Pytlów ,Zofii i Franciszka

Grzybów, Józefa  Rasia, Jerzego  Glińskiego.

10.00- Droga Krzyżowa dla młodzieży (Bierzmowanie)

Msza św.+Jana  Mularza (1 r.)-zam. dzieci.

    

II Niedziela Wielkiego Postu- 25  lutego 2018:

7.30.- +Władyslawa (r.) i  z c.rodz. Stasielaków-

 9.00-  +Heleny, Bronisława i  Ludwika  Chrząszczów,    z   rodz. Góraków, Librantów, Skrzyńskich i Świerków.

11.00- +  Stanisława  Puchały (2r.)-

                zam. żona i  dzieci  z  rodzinami.

16.00- Gorzkie  Żale z kazaniem  pasyjnym.

Msza św.-Dziękczynno- błagalna przez orędownictwo  Matki Bożejw int. Łucji i Adama Kurasów w  50-tą r. ślubu.-

zam.  wdzięczne   dzieci  z   rodzinami.