intencje Mszalne

 

  INTENCJE  MSZALNE –od 18. do   24 .XI . 2019r.

     Poniedziałek7.00- + Mirosława Staniszewskiego –

                         w 30-tym  dniu od uczestników  pogrzebu.

7.00-  + Stanislawa  Tomczyka (r.) z  rodz. Tomczyków, Pałków, Mzyków, Kułagów i dusze w czyśćcu cierpiące-     

                        zam. rodzina  Tomczyków.

11.00- Msza św. -pogrzeb -+Adam Morawian(z kaplicy).

 

Wtorek- 7.00  Stanisława Pałki (7r.)-zam.rodzina.

 

Środa-   7.00- + Andrzeja , Józefa, i z c. rodz. Książków, Słabych,Heleny  Ślipek, z rodz. Ślipków, ,Kwarcińskich     i  dusze w  czyśćcu  cierpiące.-  zam.rodzina.

 

. Czwartek –7.00+ Marka i  Bogusława  Morsztynów-

                              zam. rodzina.

 

 Piątek- 7.00-  + Cecylii Grzyb -zam. dzieci z  rodzinami .

 

16.00- Dziękczynna  za  wszelkie  otrzymane łaski, z prośbą    o zdrowie. Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla      Janiny Saniak w 85 r. urodzin – zam. córki :Wiola i Dorota        oraz wnuczka  Katarzyna.

 

Sobota–  7.00-  + Stanisława  Maciejewskiego (r.)                             i   Kazimierza  Woźniczko.

7.00  + Zofii, Pawła , Heleny  i  Jana  Buczków, Jarosława     Magusiaka ,  z  rodz. Buczków i Kulczyków-

              zam. rodz. Buczków  z Modrzan. .

 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata -24.XI

 

7.30-  + Franciszka Chrząszcza (5r.), z c.rodz. Chrząszczów,

         i    Sasińskich- zam.  żona z  rodziną.

 

  9.00- + Zofii  i Bolesława  Pałków-zam.dzieci z rodzinami.

 

11.00 –   w int. żyjących i zmarłych  parafian.

 

16.00-  +Janiny (r.) , Czesława (r.)i zmarłych

               z  c. rodziny   Włusków.