Schola „Młode serca”

„Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. Śpiewowi kościelnemu nie szczędzili pochwał Pismo święte,1Por. Ef 5,19; Kol 3,16. Ojcowie Kościoła i papieże, którzy w naszych czasach, począwszy od św. Piusa X, bardzo jasno określili służebną funkcję muzyki w liturgii. Toteż muzyka kościelna tym świętsza, im ściślej zwiąże się z czynnością liturgiczną, już to serdeczniej wyrażając modlitwę, już też przyczyniając się do jednomyślności, już wreszcie nadając uroczysty charakter obrzędom świętym” (KL 112).

W myśl Kościoła we wrześniu 2016 roku w naszej parafii powstała schola, w skład której wchodzą dzieci szkoły podstawowej w Książnicach Wielkich.„Muzycy przejęci duchem chrześcijańskim wiedzą, że są powołani do pielęgnowania muzyki kościelnej i wzbogacania jej skarbca. Niech tworzą melodie, które posiadałyby cechy prawdziwej muzyki kościelnej i nadawały się nie tylko dla większych zespołów śpiewaczych, lecz także dla mniejszych chórów i przyczyniałyby się do czynnego uczestnictwa całego zgromadzenia wiernych” (Konstytucja o Liturgii Świętej „SACROSANCTUM CONCILIUM” 212).

Grupa przyjęła nazwę „Młode serca”, uczestnicząc czynnie, śpiewają podczas Mszy Świętej w Niedzielę oraz innych uroczystości i świąt. Scholę prowadzi siostra Gaudencja, spotykając się z dziećmi na próbach w każdy czwartek o godz. 16.00 w salce katechetycznej w domu sióstr zakonnych.

Serdecznie zapraszamy do naszego grona wszystkich chcących śpiewem wielbić Boga.

Ks. Łukasz