Noworoczne spotkanie osób niepełnosprawnych w Książnicach Wielkich

Święta Narodzenia Pańskiego, są czasem różnych spotkań i wzajemnych radości. Takim też dniem był 3 stycznia 2017 roku, kiedy to w miejscowości Książnice Wielkie spotkały się osoby niepełnosprawne pochodzące z różnych stron naszego regionu. Nad całością spotkania czuwały, zawsze w gotowe, gospodynie z miejscowości naszej parafii, które przygotowały spotkanie oraz poczęstunek dla wszystkich przyjezdnych.  A wszystko zaczęło się o godz. 10.00 w parafialnym kościele w Książnicach Wielkich, gdzie pod przewodnictwem ks. prał. Tomasza Rusieckiego rozpoczęła się Msza Święta, w której brali udział wszyscy przybyli goście. Wśród zgromadzonych gości byli także przedstawiciele naszej gminy Koszyce, którzy przybyli delegacją wraz z wójtem p. mgr Stanisławem Rybakiem. Całość spotkania odbywała się w pobliskiej remizie OSP Książnice Wielkie, gdzie przygotowano poczęstunek oraz przedstawienie Bożonarodzeniowe dzieci z naszej szkoły podstawowej. Końcowym elementem spotkania były wzajemne podziękowania oraz chęć kolejnej wizyty gości w naszej miejscowości.